nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

23.12.2016 Minder dan 20.000 boeren in Vlaanderen tegen 2020

Een hoofdstuk dat nooit ontbreekt in het Landbouwrapport is dat over de structuur van de Vlaamse landbouw. Het aantal landbouwbedrijven is vorig jaar onder de 24.000 gedoken. Van de 23.995 boerderijen is 89 procent gespecialiseerd, met veeteelt als belangrijkste specialisatie. Het aantal bedrijven is ten opzichte van 2005 met 30 procent teruggelopen. Dat is een daling van gemiddeld bijna vier procent per jaar. Als de huidige trend zich voortzet, telt Vlaanderen in 2020 minder dan 20.000 landbouwbedrijven. Vooral kleine bedrijven stoppen. De resterende boerderijen worden groter.

Specialisatie, schaalvergroting, verbreding en innovatie typeren de Vlaamse landbouw. De sector telde in 2015 nog 23.995 boeren en tuinders. Ieder jaar houdt vier procent van de landbouwers het voor bekeken. De overblijvende boerderijen specialiseren zich vaak in één bedrijfstak en nemen in omvang toe. Schaalvergroting is vaak een voor de hand liggende oplossing bij dalende marges. De continue verbetering van de techniek maakt het ook mogelijk om meer te produceren. Onderzoekers van het Departement Landbouw en Visserij verwachten dat de schaalvergroting zich in de toekomst doorzet.

In 2015 bewerkte de landbouwsector een oppervlakte van 609.098 hectare. Voedergewassen zijn de grootste teelt met 342.285 hectare. Hiervan bestaat ongeveer twee derde uit weiden en één derde uit maïs. Op 212.507 hectare werd aan akkerbouw gedaan, waarbij granen (67%), aardappelen (20%) en suikerbieten (8%) de grootste teelten zijn. Het areaal tuinbouw is 51.699 hectare groot en bestaat uit groenten (55%), fruit (33%) en sierteelt (12%). De gemiddelde oppervlakte cultuurgrond per bedrijf nam toe tot meer dan 25 hectare, wat de schaalvergroting illustreert.

De Vlaamse veestapel telde in 2015 1,3 miljoen runderen, 6 miljoen varkens en 32,1 miljoen stuks pluimvee. Twee derde daarvan zijn vleeskippen, de andere zijn leghennen. In vergelijking met tien jaar geleden zijn er in Vlaanderen twee procent minder runderen. Het aantal zoogkoeien is fors (-12%) afgenomen terwijl er nu vier procent meer koeien gemolken worden. Het aantal varkens is al die tijd gelijk gebleven, al zijn er wel 23 procent minder zeugen nu. Anno 2015 worden er zes procent meer kippen gehouden, vooral meer vleeskippen (+13%).

De land- en tuinbouwsector realiseerde in 2015 een eindproductiewaarde van 5,4 miljard euro. Daarvan is veruit het grootste deel (60%) afkomstig van veeteelt. Tuinbouw en akkerbouw zijn goed voor respectievelijk 29 en 11 procent. De vijf belangrijkste productgroepen zijn varkens (1,35 miljard euro), groenten (683 miljoen euro), runderen (680 miljoen euro), melk en zuivelproducten (639 miljoen euro) en sierteeltproducten (483 miljoen euro). Zij vertegenwoordigen samen 71 procent van de totale eindproductiewaarde.

Meer info: LARA 2016

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via