nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

28.11.2018 Minister Collin wil Waalse everzwijnpopulatie halveren

Op initiatief van de Waalse landbouwersfederatie FWA zijn ongeveer 150 landbouwers naar Namen afgezakt om te protesteren voor het kabinet van Waals minister van Landbouw René Collin. Uit sympathie en gezien de soortgelijke problemen in Vlaanderen was ook een delegatie van het Algemeen Boerensyndicaat én van Boerenbond aanwezig. De boeren vragen een drastische vermindering van de populatie everzwijnen. Hun vertegenwoordigers zijn ontvangen door de minister. Minister Collin stelt een halvering van de everzwijnenstapel in Wallonië in het vooruitzicht.

Collin maakte dinsdag bekend dat hij de everzwijnpopulatie in Wallonië binnen de twee jaar wil reduceren tot de helft van het huidige aantal. De landbouworganisaties hebben gepleit voor een vermindering met 80 procent. Ze vrezen voor de economische gevolgen van de Afrikaanse varkenspest en wijzen erop dat everzwijnen in de vorm van wildschade aan landbouwgewassen altijd al veel overlast veroorzaakt hebben. De milieufederatie Inter-Environnement Wallonie-Bruxelles en vertegenwoordigers van de bosbouw hebben zich aangesloten bij de protestactie. Ook zij willen de populatie everzwijnen gereduceerd zien, de één vanuit een ecologisch standpunt en de ander uit economische overwegingen.

In totaal verzamelden een 150-tal betogers voor het kabinet van de Waalse minister van Landbouw. Sonja De Becker, voorzitter van Boerenbond, en Hendrik Vandamme, voorzitter van het Algemeen Boerensyndicaat, werden samen met hun collega’s van FWA ontvangen door de minister. Ook de ondervoorzitters van beide Vlaamse landbouworganisaties, respectievelijk Georges Van Keerberghen en Paul Cerpentier, reisden naar Namen om er hun solidariteit met de Waalse landbouwers uit te drukken. “Onze eisen zijn dezelfde. Een significante reductie van de everzwijnenpopulatie, zowel in Wallonië als in Vlaanderen.” De schrik bij de boeren is groot dat besmette everzwijnen de Afrikaanse varkenspest doen overslaan op hun varkensbedrijven.

“Het aanpakken van de overpopulatie bij everzwijnen staat al meer dan tien jaar hoog op onze agenda, maar tot nu toe zonder resultaat. Integendeel, we zien nog steeds een sterke toename van het aantal everzwijnen en als gevolg daarvan ook van de overlast die ze teweegbrengen aan onze landbouw”, zegt Sonja De Becker. “Sedert september is daar dan nog de dreiging van Afrikaanse varkenspest bijgekomen, die niet alleen sanitair een enorm risico inhoudt voor de Vlaamse varkenssector maar ook zware economische gevolgen heeft doordat de prijs voor ons Belgisch varkensvlees een zware klap kreeg.”

De populatiegroei in de Waalse bossen wordt door experts geschat op 400 procent gedurende de laatste 20 jaar. De schade aan de landbouw is navenant gegroeid. De overpopulatie zorgt ervoor dat niet alleen landbouwpercelen maar ook hele natuurgebieden omgewoeld worden en lijden onder de aangebrachte vernielingen. De landbouworganisaties hamerden er bij minister Collin op dat de populatie evers de draagkracht van hun leefgebieden overschrijdt, waardoor ze reeds vroeg in de winter eender waar voedsel zoeken.

Elke dag wordt de roep vanuit de landbouwsector om maatregelen luider. “Deze actie is een zoveelste noodkreet”, klinkt het. Zoals FWA een kordate aanpak verdedigt in Wallonië zijn ABS en Boerenbond daar vragende partij voor in Vlaanderen. Boven de taalgrens wordt er vooral veel overleg gepleegd zodat het hopen is dat de evers in Antwerpen en Limburg de daver op het lijf krijgen van vergadernota’s. Beneden de taalgrens zit er volgens het boerensyndicaat wél schot in de zaak: “Collin belooft een halvering van de populatie in Wallonië en een nultolerantie in de besmette zone. Dat zijn duidelijke doelstellingen maar ze zijn moeilijk te bereiken als het geen resultaatsverbintenis is en jagers niet meer mogelijkheden (o.a. geluidsdemper) krijgen.”

De Waalse minister van Landbouw liet aan ABS, Boerenbond en FWA verstaan dat jagers ook 's nachts op zoek mogen naar wilde zwijnen. Collin is niet van plan om regels op te leggen omtrent lokvoedsel dat jagers voor wild gebruiken, maar wil een rondetafelbijeenkomst organiseren om hierover een akkoord te bereiken. Al deze maatregelen zullen binnenkort aan de Waalse regering worden voorgesteld.

De evers in het besmette gebied uitroeien, moet volgens de landbouworganisaties snel gebeuren omdat ze binnenkort hun gebied verlaten en uitzwermen om voedsel te zoeken. Wat de aanpak van de everzwijnenproblematiek in Vlaanderen betreft, blijven het Algemeen Boerensyndicaat en Boerenbond vooralsnog op hun honger zitten. “Eender welke maatregel een landbouwer nu neemt ter bescherming van zijn percelen of varkensbedrijf, het is dweilen met de kraan open zolang de overpopulatie aan evers niet daadwerkelijk aangepakt wordt. Daarom eisen we een kordate aanpak en een actieplan naar Waals voorbeeld, in eerste instantie voor de provincies Limburg en Antwerpen.”

Bron: eigen verslaggeving / De Standaard

Volg VILT ook via