nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

10.11.2015 Mogelijk 100 miljoen meer armen door klimaatopwarming

De klimaatverandering betekent een acute bedreiging voor de minderbegoeden over heel de wereld. Ze kan meer dan 100 miljoen mensen terug in de armoede duwen over een periode van 15 jaar. De armste regio’s in de wereld, Sub-Sahara Afrika en Zuid-Azië, zullen het hardst getroffen worden. Dat stelt een nieuw rapport van de Wereldbank. Toch is er ook goed nieuws: “als er doelgericht actie wordt ondernomen om mensen helpen om te gaan met klimaatschokken, is er nog een weg terug”, klinkt het.

De landbouwsector zal het zwaarst getroffen worden door de klimaatverandering. En laat dat nu net in de armste landen de belangrijkste sector zijn. De landbouw zorgt voor inkomen, voeding en jobs. “Tegen 2030 is het mogelijk dat door een verlies aan opbrengsten de voedselprijzen stijgen met 12 procent in de Sub-Sahara regio. De gevolgen daarvan op de arme huishoudens die meer dan 60 procent van hun inkomen aan voeding besteden, kunnen desastreus zijn. Ondervoeding kan leiden tot ernstige dwerggroei bij 23 procent van de Afrikaanse kinderen”, stelt het rapport.

Een opwarming van de aarde van twee tot drie graden kan de kans op malaria met vijf procent verhogen. Dat betekent dat 150 miljoen mensen bijkomend zullen besmet worden. Ook diarree zal meer opduiken bij een klimaatopwarming en de toegenomen waterschaarste zal ook de waterkwaliteit en de hygiëne beïnvloeden. “Dat zal resulteren in 48.000 bijkomende dode kinderen die jonger zijn dan 15 jaar”, voorspelt de Wereldbank.

Om te beletten dat dit grimmig beeld waarheid wordt, moet er volgens het rapport snel actie ondernomen worden. “Er moeten programma’s op poten gezet worden die niet alleen streven naar een daling van de armoede, maar die mensen ook voorbereiden op de klimaatverandering en hen er leren mee om te gaan. Concreet gaat het om het bouwen van beschermende infrastructuur zoals dijken, drainagesystemen, herstel van mangroves, het aanpassen van wetgeving op landgebruik waarbij rekening wordt gehouden met de stijging van het zeeniveau, het introduceren van klimaatbestendige gewassen en dierenrassen, enz.”

Het rapport bekijkt verschillende toekomstscenario’s voor 2030. De conclusie blijft evenwel in elk scenario gelijk: zonder goede ontwikkelingsstrategieën zullen meer dan 100 miljoen mensen bijkomend in extreme armoede belanden. “Dit rapport toont aan dat het bestrijden van armoede en het aanpakken van de klimaatverandering geen twee verschillende items zijn, maar dat ze samen moeten aangepakt worden om resultaat te krijgen”, zegt Stephan Hallegatte, senior economist bij de Wereldbank.

Op langere termijn is er volgens de Wereldbank nood aan snelle en voortdurende inspanningen om de globale uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. “Dat is de enige manier om armen te behoeden voor de klimaatimpact. Om succesvol te zijn, moeten regeringen beleid ontwikkelen dat de klimaatverandering kan verzachten”, luidt het nog.

Meer informatie: Shock Waves: Managing the Impacts of Climate Change on Poverty

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via