nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

18.04.2017 Mogelijk vervuilde aanvulgrond op akkers Noord-Limburg

In Noord-Limburg maakt men zich zorgen over asbest die door grondverzet verspreid is geraakt op akkers. Gemeenteraadsleden van een oppositiepartij uit Peer lieten bodemstalen onderzoeken en wijzen met de vinger naar stortplaats Hoppenest. Buurtbewoners en boeren hebben aan de oppositieleden bevestigd dat de grond van Hoppenest vorig jaar gebruikt werd om verschillende akkers op te hogen en om taluds aan te leggen. Op twee plekken werd asbest gevonden zodat de kans bestaat dat ook andere akkers vervuild zijn. In Het Belang van Limburg legt een asbestdeskundige uit dat dit geen probleem stelt voor de voedselveiligheid, maar wel een risico vormt door het opwaaien van asbestdeeltjes tijdens droge perioden en bodembewerking.

In Peer is asbest gevonden op een akker en op een dienstweg van het sportcomplex Snow Valley naar de plaatselijke voetbalclub. Volgens oppositieleden Ria Plasschaert en Guido Maes van oppositiepartij Appel en het onafhankelijke raadslid Robert Bomans is het asbest afkomstig van de stortplaats Hoppenest in Peer. De bodemstalen die zij lieten analyseren, tonen ook verhoogde waarden van zware metalen en PAK’s aan. De eigenaar, het bedrijf H. De Coster Grondwerken, zou de grond aangeboden hebben aan boeren in Peer, Houthalen-Helchteren, Hechtel-Eksel en Bocholt. Zij gingen ervan uit dat het om gezeefde teelaarde ging en gebruikten de gratis grond om akkers op te hogen die gevoelig zijn voor wateroverlast.

Bij de opruiming van de stortplaats zou de milieuregelgeving niet gerespecteerd zijn zodat de oppositieleden vrezen dat op nog meer akkers asbestdeeltjes zijn terechtgekomen. De zaakvoerder van het grondverzetbedrijf ontkent dat hij vervuilde grond afvoerde. Henri De Coster schrijft de heisa toe aan ongenoegen over een vergunning die hij verkreeg voor een breekinstallatie. Het uitgezeefde steenpuin van Hoppenest is door zijn firma gebroken en nadien gebruikt als verharding, onder andere in een dienstweg tussen Snow Valley en voetbalclub K. Peer SV. Gemeenteraadslid en professor chemie aan de KU Leuven Guido Maes zegt dat ze op die locatie met een eenvoudige gloeitest asbest vonden. Onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder zijn stalen genomen voor labo-onderzoek. De resultaten bevestigen de aanwezigheid van witte asbest.

In de krant speculeert men over een grootschalige asbestverontreiniging op de Noord-Limburgse akkers. Wie moet er dan voor een mogelijke sanering opdraaien? Normaliter is dat de eigenaar van de grond. “De landbouwers staan met de rug tegen de muur. Ze hebben zich laten vangen door de grond aan te nemen. Als er vervuilde grond op hun akkers ligt, zijn ze er dus ook zelf verantwoordelijk voor. Ze zijn dus als het ware mede slachtoffer van het gedoogbeleid van de vorige jaren. We betwijfelen daarom of ze bereid zijn om mee te werken aan extra bodemtesten die we toch voorstellen”, klinkt het bij oppositiepartij Appel. Woensdag komt de zaak op de gemeenteraad. “Tegen dan zullen we al wat meer informatie hebben van zowel OVAM als de milieu-inspectie”, zegt burgemeester van Peer Steven Matheï (CD&V).

Bron: Het Belang van Limburg / Belga

Volg VILT ook via