nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

22.06.2017 N-VA suggereert resultaatsverbintenis voor antibiotica

Bij bejaarden in rusthuizen wordt vaker de ‘ESBL-superbacterie’ aangetroffen, nieuws dat zorgen baart omdat ouderen erg kwetsbaar zijn wanneer antibiotica niet meer genezen. Dat deed sommigen met de vinger naar de veehouderij wijzen, waar overmatig antibioticagebruik weliswaar aangepakt wordt maar te traag volgens de critici. Woensdag kaartte Sabine Vermeulen (N-VA) dit aan in het Vlaams Parlement. Zij vergeleek de Belgische bottom-up aanpak met de voortvarende Nederlandse werkwijze die het antibioticagebruik in vijf jaar tijd halveerde. Antibioticagebruik is federale materie zodat de Vlaamse bijdrage vooral bestaat uit onderzoek en sensibilisering van veehouders via de praktijkcentra.

Verantwoord antibioticagebruik is al lang een thema en wanneer dan het nieuws komt dat in sommige rusthuizen een groot aantal van de bejaarden drager is van de ESBL-bacterie, dan groeit opnieuw de onrust dat we de strijd tegen antibioticaresistentie aan het verliezen zijn. Dat is een gezamenlijke strijd van de humane en de diergeneeskunde, maar het was vooral die laatste die afgelopen week het verwijt kreeg dat er onvoldoende snel vooruitgang wordt geboekt. Ook Vlaams parlementslid Sabine Vermeulen (N-VA) merkt op dat Nederland met een door de overheid gedicteerde aanpak sneller vooruitgaat. “Het antibioticagebruik is er op vijf jaar tijd met 50 procent verminderd. In ons land is dat 15 tot 20 procent”, verklaarde ze tijdens de plenaire zitting haar voorkeur voor een resultaats- in plaats van inspanningsverbintenis.

Vermeulen richtte zich tot Vlaams landbouwminister Joke Schauvliege, die toch eerst duidelijk wou stellen dat antibioticagebruik een federale bevoegdheid is. Haar federale collega’s Borsus (landbouw) en De Block (volksgezondheid) voeren de strijd tegen overmatig gebruik en de bijbehorende resistentieproblematiek. “Vertrouw ik hun aanpak? Ik heb me laten vertellen dat kenniscentrum AMCRA binnenkort met een nieuw rapport komt dat een hoopgevend signaal geeft. Er wordt dus vooruitgang geboekt”, aldus Schauvliege. Op 30 juni worden de jaarresultaten van het antibioticagebruik in de diergeneeskunde en het voorkomen van resistente bacteriën gepresenteerd in Brussel.

Precies een jaar eerder ondertekenden de belanghebbenden uit de sector (landbouw- en dierenartsenorganisaties, veevoederindustrie, farmacie, enz.) een convenant met de federale overheid dat het gezamenlijk engagement om het antibioticagebruik te verminderen extra onderstreepte. Toen werd ook duidelijk gemaakt dat het uitgangspunt zelfregulatie blijft, maar de overheid zo nodig met bindende doelstellingen ingrijpt als de beoogde vermindering (-50% tegen 2020, nvdr.) buiten bereik blijft. Uit de jaarcijfers voor 2016 zal met andere woorden een flinke stap vooruit moeten blijken als de sector op koers wil blijven. Eind volgende week weten we of dat gelukt is.

Terug naar het Vlaams Parlement dan, waar minister Schauvliege duidelijk maakte dat ze vanuit haar landbouwbevoegdheid bijdraagt aan het federale beleid door veehouders te sensibiliseren via de praktijkcentra. “Er lopen projecten en worden studiedagen georganiseerd. Recent is 1 miljoen euro uitgetrokken voor de registratie van antibioticagebruik”, zegt Schauvliege. Ze wil de suggestie van Open Vld’er Francesco Vanderjeugd bekijken om dierenartsen nog meer te betrekken bij die sensibilisering. “Misschien moeten we beide sectoren samenbrengen op een studiedag.” Tot slot herhaalt de minister nog een keer dat ze de bottom-up benadering van de federale overheid belangrijk vindt “om op die manier alle spelers op het veld mee te hebben”.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: ILVO

Volg VILT ook via