nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

21.03.2017 Najaar 2018 pas duidelijk of bietenteelt dit jaar loont

Over de strubbelingen tussen de Tiense Suikerraffinaderij en de bietentelers is de voorbije winter veel gezegd en geschreven. Nu er alsnog een interprofessioneel akkoord bereikt werd tussen het Coördinatiecomité van de Haspengouwse bietentelers en de suikerfabriek reageert het nationale producentenverbond CBB tevreden. Al heeft het akkoord een beetje een zure nasmaak. “Indien de gemiddelde verkoopprijs van suiker daalt onder 450 euro per ton, wordt de bietenprijs niet meer lonend. De gemiddelde bietenteler produceert in dat geval met verlies”, klinkt het. De prijstoeslag die in het vooruitzicht wordt gesteld, zou daar een mouw aan kunnen passen maar de berekeningswijze is onduidelijk. Daarom communiceert CBB dat de eindafrekening van het akkoord pas in het najaar van 2018 gemaakt kan worden, wanneer de prijstoeslag gekend zal zijn.

Na moeizame onderhandelingen die meer dan een jaar duurden, is er een interprofessioneel akkoord bereikt tussen de Tiense suikerfabriek en de bietentelers wiens belangen verdedigd worden door het Coördinatiecomité van de Planters van Haspengouw. In de wetenschap dat zonder akkoord de zaai van de bieten niet kon starten zonder juridische kopzorgen reageert de Confederatie van de Belgische Bietplanters (CBB) tevreden. “Het akkoord schept klaarheid en geeft de bietentelers zekerheid. Zij kunnen nu hun bieten zaaien op basis van een rechtsgeldig contract met de afnemer dat gebaseerd is op een interprofessioneel akkoord met hun erkende telersorganisatie.”

CBB spreekt van de “moeilijkste onderhandelingen uit 40 jaar interprofessioneel overleg”. Er kwamen twee bemiddelaars die aangesteld werden door de ministers Schauvliege en Collin aan te pas. Zij hielpen beide partijen uit de impasse. De bemiddeling kon niet alle pijnpunten aan telerszijde oplossen omdat de missie van de bemiddelaars niet over de contractvoorwaarden zelf ging, doch over vier garanties die de telersafgevaardigden hadden gevraagd als compromisvoorstel om de contractvoorwaarden toch te kunnen aanvaarden. Met drie van de vier garanties heeft de Tiense suikerfabriek ingestemd: garanties omtrent de terugname van de bietenpulp, een gelijke behandeling van telers die dichtbij of veraf van de fabriek actief zijn bij het toekennen van bijkomende hectaren suikerbieten en, tot slot, garanties met betrekking tot de rol van de erkende telersorganisatie in de onderhandelingen.

Op de vraag om net zoals de Duitse boeren die bieten leveren aan Südzucker een betere bietenprijs te krijgen bij een hogere suikerprijs wou de suikerfabriek niet ingaan. Niettemin noemt CBB de verkregen garanties belangrijk voor de bietentelers en voor de toekomst van de bietenteelt in onze regio. Of het een rendabele toekomst wordt voor de bietentelers hangt grotendeels af van de suikerprijs en is dus moeilijk te voorspellen. CBB berekende dat de kostprijs van bietenteelt gedekt is bij de bietenprijs (27,56 euro per ton bij 17% suiker) die overeenstemt met een suikerprijs van 450 euro per ton. Zakt de suikerprijs daaronder, dan is de bijbehorende bietenprijs verlieslatend. Gelet op de productiestijging die in Europa op til is na het verdwijnen van het suikerquotum op 1 oktober gaat CBB nu al uit van een slechte marktstemming. Eind vorig jaar bedroeg de gemiddelde suikerprijs in de EU 480 euro per ton.

Het interprofessioneel akkoord voorziet dat de Tiense Suikerraffinaderij aan de suikerbietentelers een prijstoeslag kan betalen na de campagne. Van producentenzijde wou maar kreeg men geen zekerheid over de berekening van deze toeslag. Daarom zegt CBB de eindbeoordeling van het akkoord pas te kunnen maken wanneer de prijstoeslag bekend is. Daarvoor is het wachten tot het najaar van 2018. Pas anderhalf jaar na de uitzaai van de bieten zullen akkerbouwers de rekening kunnen maken en elk voor zich kunnen beoordelen of het akkoord al dan niet aan de verwachtingen voldeed.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via