nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

26.12.2018 Nationaal Energie- en Klimaatplan op tijd naar Europa

Het Overlegcomité, waarin de gewesten en de federale regering gezamenlijke dossiers bespreken, heeft het Nationaal Energie- en Klimaatplan (NEKP) goedgekeurd. Het plan, dat voor het einde van het jaar moest worden ingediend bij de Europese Commissie, bevat concrete maatregelen om ervoor te zorgen dat België tegen 2030 35 procent minder CO2 uitstoot en het aandeel hernieuwbare energie doet stijgen tot 18,3 procent.

Het nationaal energie- en klimaatplan is een geïntegreerd plan van de verschillende energie- en klimaatplannen van de drie gewesten en de bijdrage van de federale regering. In het plan tonen de Belgische regeringen hun engagementen in het kader van het Europees en internationaal energie- en klimaatbeleid voor de komende tien jaar. In het eerste semester van 2019 zal de Europese Commissie het plan beoordelen op de vereisten van de Europese regelgeving en haar reacties bezorgen. Eind 2019 moet het plan definitief zijn.

Met de doelstelling van 35 procent minder CO2-uitstoot tegen 2030 zit België weliswaar op de Europese lijn, maar het NEKP is op dat vlak wel een pak minder ambitieus dan de resolutie die eerder werd goedgekeurd in de Kamercommissie Volksgezondheid. Daarin werd gevraagd de Belgische klimaatambities naar boven te herzien. De resolutie bevatte onder meer de vraag om op Europees niveau te pleiten voor een doelstelling om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 te verminderen met 55 procent (en tegen 2050 met 95 procent), en om in het NEKP een traject en maatregelen aan te reiken om zelf die doelstellingen te halen. Die eis voor 55 procent werd ook geuit op de Klimaatmars op 2 december. Op 4 januari wordt een gelijkaardige resolutie behandeld in de Commissie voor Leefmilieu en Energie van het Vlaams Parlement. 

Wat betreft het aandeel hernieuwbare energie belooft België in het NEKP dus een stijging tot 18,3 procent, ruim onder de Europese belofte van 32 procent. Momenteel komt 8,7 procent van de Belgische energie uit hernieuwbare bronnen, terwijl dat voor Europa 13 procent zou moeten zijn tegen 2020. Het lijkt dus vast te staan dat Europa bij de beoordeling van het Belgische NEKP meer inspanningen zal eisen op dit vlak.
 

Bron: Eigen verslaggeving / De Standaard / Belga

Volg VILT ook via