nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

02.07.2015 Natuurminnende proffen blijven publiek debat opzoeken

Oppositiepartij sp.a dringt aan op hoorzittingen in het Vlaams Parlement over het Vlaams natuurbeleid. Aanleiding is de nieuwe brief van 56 professoren aan minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege. "De professoren zoeken het publieke debat op. Dan kunnen wij als parlement de kop niet in het zand steken", zegt Vlaams parlementslid Ingrid Lieten. Aanleiding voor de tweede brief is de blijvende ongerustheid in de academische wereld over de ontwerpteksten van uitvoeringsbesluiten bij het nieuwe natuurdecreet. De eerste brief, ondertekend door 40 proffen, was mee de aanzet voor een partij-politiek steekspel.

Een groep van 56 professoren, verbonden aan de UAntwerpen, UHasselt, UGent, VUB, KU Leuven en UCL, schreven minister Joke Schauvliege een tweede brief met bezorgdheden over de toekomst van het natuurbeleid en onder meer het feit dat kleine reservaten uit de boot dreigen te vallen. De professoren vonden minister Schauvlieges antwoord op hun eerste brief van halverwege juni er één op "vragen die ze niet gesteld hebben". Volksvertegenwoordiger Ingrid Lieten (sp.a) wil het debat ook in het Vlaams Parlement voeren: "Het is uiterst zeldzaam dat academici zo aandringen. Ze zoeken duidelijk het maatschappelijk debat op. Dan moeten wij ons niet als struisvogels gedragen en onze kop in het zand steken.”

"Een volwaardig biodiversiteitsbeleid kan zich volgens ons niet alleen richten op de Europees belangrijke natuur binnen grote reservaten", schrijven de professoren. "Aspecten van ecologische basiskwaliteit, met een belangrijke rol voor kleinere natuurgebieden en meer diffuse natuurelementen zijn vanuit een optiek van ecosysteemdiensten evenzeer van belang." Niet alleen voor de opvang van fijn stof, geluidsbuffering of pakweg waterberging is Vlaanderen gebaat met die kleine natuurgebieden, maar onder meer ook het sociale en educatieve aspect is daar van belang.

De bedenkelijke ruimtelijke ordening in Vlaanderen maakt volgens de professoren dat vele natuurgebieden klein en versnipperd zijn. “Deze inherent kleine gebieden vormen nu een onlosmakelijk deel van het functioneel natuurpatrimonium. Blijven investeren in die gebieden is maatschappelijk erg betekenisvol. Door hun ligging dicht bij woonkernen zijn die kleine gebieden net erg belangrijk voor mensen in een drukke maatschappij met veel stressfactoren.”

De proffen beroepen zich op de maatschappelijke dienstverlening, één van de drie kerntaken van een academicus, om niet alleen hun bezorgdheid over de toekomst van het natuurbeleid naar buiten te brengen, maar ook om een reeks principes voor te leggen die als basis kunnen dienen voor een volwaardig biodiversiteitsbeleid in Vlaanderen. Natuurbeleid zien ze daarbij als belangrijk onderdeel, maar ook biodiversiteitsmaatregelen buiten de natuursector zijn voor hen van wezenlijk belang.

De brief is ook gericht aan minister-president Geert Bourgeois en parlementsvoorzitter Jan Peumans "omdat biodiversiteit over meer gaat dan de natuursector alleen, en omdat we pleiten om de opnieuw de kop opstekende conflictmodus tussen landbouw en natuur voorgoed achter ons te laten". De testcase van de poldergraslanden toont volgens hen aan dat er te veel sectoraal gedacht wordt. Vooral Natuurpunt lijkt erg gediend met de twee brieven van de professoren aangezien de natuurorganisatie zich nu flink gesteund weet in zijn pleidooi voor ‘natuur in je buurt’ als aanvulling op de voor de biodiversiteit meest waardevolle gebieden waarin Europese instandhoudingsdoelstellingen nagestreefd worden.

Bron: Belga / eigen verslaggeving

Volg VILT ook via