nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

29.11.2018 Natuurpunt harkt moed bij elkaar voor ledenvergadering

Zaterdag houdt Natuurpunt in Gent een algemene vergadering. Gelet op de bewogen weken en maanden voor de natuurvereniging – waarin de algemeen directeur ontslagen werd, andere medewerkers uit eigen beweging opstapten en een artikel in Knack de “oude blanke mannen” in de raad van bestuur te kijk zette – wordt een grote opkomst verwacht. Bezorgdheid omtrent de koers die gevaren wordt, of omtrent het gebrek aan stuurmanskunst nu de directeur overboord is gegooid, zal volgens de organisatoren enkele honderden leden op de been brengen.

Vorige maand is de raad van bestuur van Natuurpunt op een bijzondere zitting samengekomen om het ontslag van algemeen directeur Chris Steenwegen te bevestigen. Steenwegen genoot het vertrouwen van het personeel waaraan hij dagelijks leiding gaf, maar niet van de bestuursleden. Aan de basis van het meningsverschil tussen bestuur en directie zou een verschil in visie liggen over hoe Natuurpunt gerund moet worden: als een vereniging die bestaat bij de gratie van haar vrijwilligers met een hart voor de natuur of als een ‘bedrijf’ dat bijna 500 personeelsleden tewerkstelt en jaarlijks meer dan 40 miljoen euro te besteden heeft aan de bescherming van natuur en biodiversiteit.

Eind vorig jaar telde de natuurvereniging ruim 107.000 leden. Een ledenaantal dat groter is dan de optelsom van de achterban van het Algemeen Boerensyndicaat, Boerenbond en Landelijke Gilden samen maakt van Natuurpunt een middenveldorganisatie met aanzien. Maatschappelijk (zwaar)gewicht vertaalt zich in de aanwezigheid van Natuurpunt in advies- en overlegorganen op alle niveaus: van de gemeentelijke commissies ruimtelijke ordening, overleg op provinciaal niveau over everzwijnen, de consultatie van Natuurpunt wanneer een ruilverkaveling het landbouwgebied herinricht tot een permanente vertegenwoordiger in de Vlaamse strategische adviesraden over milieu (Minaraad) en landbouw (SALV).

Voor de buitenwereld leek Natuurpunt een vereniging die het beste van twee werelden combineerde: de passie van vrijwilligers met de gedrevenheid van professionele medewerkers. In dat beeld kwamen barsten door het vertrek van personeelsleden die je nadien hun talent zag aanwenden voor hetzelfde doel – de bescherming van milieu en natuur in Vlaanderen – maar bij een andere werkgever. Hun namen duiken onder meer op bij de Minaraad en de studiedienst van Groen. Toen algemeen directeur Chris Steenwegen ontslagen werd en de financieel directeur zelf opstapte, kon iedereen in de krant lezen dat de populaire natuurvereniging intern verscheurd werd. Dirk Draulans deed er nog een schepje bovenop door in Knack zijn afkeuring te laten blijken over de raad van bestuur.

Het gedwongen vertrek van Steenwegen veroorzaakte volgens een vakbondsman zo’n groot ongenoegen bij het personeel dat een staking overwogen werd. Zij stelden hun hoop op een bijzondere zitting van de raad van bestuur, maar daar werd het ontslag herbevestigd en de vervangingsprocedure opgestart. Op die zitting werden de eisen van de syndicale afvaardiging en het standpunt van het voltallige management overgemaakt aan de raad van bestuur. Het bestuur deelde mee “snel aan een oplossing te werken om het vertrouwen te herstellen”, en richtte daarvoor een interne werkgroep op. “Er is geen sprake van herstructureringen, noch van een conflict tussen professionelen en vrijwilligers”, klonk het semi-geruststellend.

De emoties op de werkvloer en het verschil in visie over de aansturing van de natuurvereniging kon de raad van bestuur niet loochenen. Aan de ene kant van de oever staat het personeel van Natuurpunt dat de olie is die de dagelijkse werking gesmeerd doet verlopen. Aan de andere kant staan de natuurbeschermers van het eerste uur die de vereniging leiden met veel fierheid op wat de vele duizenden vrijwilligers in Vlaanderen realiseren. Zaterdag zal moeten blijken of het water tussen beide partijen minder diep is geworden. Dan vindt in Gent namelijk een algemene vergadering plaats waar alle leden de kans krijgen om hun bezorgdheden te uiten, en mee te debatteren over de groeipijnen waar de vrijwilligersvereniging mee kampt.

Normaliter komen hooguit 150 Natuurpunt’ers naar de jaarvergadering hoewel de vereniging 107.000 leden telt. Natuurliefhebbers laten zich liever inschakelen bij het maaien van natte beemden in functie van de wilde orchidee, dan dat ze hun opwachting maken voor een marathonvergadering. Ditmaal zouden enkele honderden stemgerechtigde maar ook niet-stemgerechtigde doch bezorgde leden hun treinticket naar Gent al geboekt hebben.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Wim Dirckx i.o.v. Natuurpunt

Volg VILT ook via