nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

25.01.2018 Natuurpunt organiseert 15de tuinvogelonderzoek

Natuurpunt organiseert op zaterdag 27 en zondag 28 januari 'Het Grote Vogelweekend'. De vereniging roept de hulp in van duizenden burgers om mee vogels te tellen in de tuin. "Per soort noteer je gedurende een half uur het aantal verschillende vogels dat je tijdens jouw telling zag. Vermijd dezelfde vogel dubbel te tellen", zo klinkt het. Vorig jaar kreeg Natuurpunt 18.548 tellingen binnen van 26.086 Vlamingen.

Het komend weekend organiseert Natuurpunt opnieuw een heus vogeltelweekend, waarbij aan zo veel mogelijk burgers gevraagd wordt om gedurende een halfuur het aantal verschillende vogels te tellen dat je voorbij zag fladderen. De aantallen en soorten kunnen daarna ingevoerd worden op www.vogelweekend.be. Op die website vinden deelnemers ook tips om vogels te herkennen en te tellen. "Ook wie nu nog weinig of zelfs geen vogels in zijn tuin heeft, vragen we om dat te laten weten", aldus de vogelexpert. "Zo proberen we een beter zicht te krijgen op tuinvogels in de gemiddelde Vlaamse tuin."

Een massale telling als het vogeltelweekend levert een massa nuttige informatie op over tuinvogels in Vlaanderen. Vorig jaar kreeg Natuurpunt 18.548 tellingen binnen van 26.086 Vlamingen. "Het zou onmogelijk zijn om zoveel informatie te verzamelen zonder de hulp van zoveel burgers", zo klinkt het. "Daarnaast is het telweekend ook een ideale gelegenheid om mensen in contact te brengen met de natuur in hun eigen tuin en het belang van voederen en een vogelvriendelijke tuin duidelijk te maken."

"Zelfs tijdens een zachtere winter is het belangrijk om de vogels mondjesmaat te blijven bijvoederen", aldus Natuurpunt. "De vrieskou kan snel toeslaan en dan moeten vogels weten waar ze veilig terecht kunnen. Te lang op zoek moeten naar voedsel kan hen fataal worden." Het Grote Vogelweekend is in Vlaanderen al aan z'n 15de editie toe. Ook in Nederland worden dit weekend tuinvogels geteld. Al sinds 2014 is de huismus de meest getelde tuinvogel. Op twee stond de merel en op drie de kauw. Vinken en mezen waren vorig jaar opvallend minder present dan andere jaren. 

Bron: Belga

Volg VILT ook via