nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

13.03.2018 Nederland geraakt vogelgriep en ophokplicht niet kwijt

In Nederland heeft de vogelgriep opnieuw toegeslagen. Een eendenbedrijf in het Overijsselse Kamperveen is vermoedelijk getroffen door een hoogpathogene variant. Alle 30.000 eenden op de boerderij worden geruimd en ook de andere maatregelen volgen die doorgaans na een uitbraak worden getroffen. Dat betekent dat in een straal van 10 kilometer rond het bedrijf de komende maand een vervoersverbod geldt. Door de nieuwe uitbraak dreigt een verlenging van de landelijke ophokplicht.

Bij onze Noorderburen is in november vorig jaar bij wilde vogels hoogpathogene vogelgriep ontdekt van het type H5N8. Sindsdien geldt uit voorzorg de ophokplicht voor commercieel gehouden gevogelte. Voor eendenbedrijven geldt als extra voorzorgsmaatregel dat ze de opslag van stalstrooisel moeten afdekken. Ook moeten ze het materiaal schoonmaken dat ze gebruiken om het strooisel in de stal te brengen.

Dat heeft niet kunnen voorkomen dat de vogelgriep twee weken geleden toesloeg op een eendenbedrijf in Biddinghuizen en nu opnieuw in Kamperveen. Het eendenbedrijf is wellicht besmet door een hoogpathogene variant en werd al twee keer eerder door vogelgriep getroffen, in 2014 en 2016. De nieuwe besmetting is een klap voor de Nederlandse pluimveesector, die de dieren al maanden binnen moet houden om verspreiding van het virus tegen te gaan. Als de ophokplicht opschuift in de tijd is dat voor de pluimveehouders een flinke strop.

Er was in Nederland net sprake van een regionale in plaats van landelijke ophokplicht. Het landbouwministerie wou bekijken of het mogelijk is minder risicovolle gebieden aan te wijzen. Op 30 maart is de termijn van 16 weken voorbij waarbinnen vrije-uitloopeieren nog als zodanig verkocht kunnen worden ook al hebben de kippen al die tijd binnen gezeten. Geldt de ophokplicht na 30 maart nog, dan moeten al die eieren gestempeld worden als (goedkoper) scharrelei.

Bron: Belga / eigen verslaggeving

Beeld: MiNe - Flickr.com

In samenwerking met: Boerderij

Volg VILT ook via