nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

19.10.2017 Nederland krijgt landbouwminister en nieuw mestbeleid

Nederland heeft een vernieuwd mestbeleid en zoals de kaarten er nu bij liggen ook een nieuwe minister van Landbouw. Carola Schouten is Kamerlid sinds 2011, onderhandelde tijdens de regeringsformatie voor de ChristenUnie en werkte als tiener naarstig mee op het ouderlijk melkveebedrijf. De voorbije jaren was het Nederlandse landbouwministerie weggemoffeld bij het ministerie van Economische Zaken. Dat heeft deze week voorstellen vrijgegeven voor het mestbeleid in de periode 2018-2021. Meest opvallende bijsturing is de verplichte overstap op rijenbemesting in maïsteelt.

In Nederland wordt volop gewerkt aan de samenstelling van de regeringsploeg. Er zijn nog geen ministers en staatssecretarissen beëdigd, maar niets lijkt de benoeming van Carola Schouten tot minister van Landbouw in de weg te staan. Zij kwam de voorbije maanden vooral in beeld als medeonderhandelaar voor de ChristenUnie. Schouten groeide op in Giessen (provincie Noord-Brabant) en hielp op het melkveebedrijf dat haar moeder alleen runde na het tragisch bedrijfsongeval van haar vader.

Voor het uittekenen van het mestbeleid werd niet gewacht op de nieuwe landbouwminister. Het ministerie van Economische Zaken heeft reeds een voorstel uitgebracht voor het actieprogramma 2018-2021. Meest opvallende verandering is dat maïs op zand- en lössgronden vanaf 2021 geteeld moet worden met behulp van rijenbemesting. In de wetenschap dat zowel het zaaien als oogsten van maïs een klus is die loonwerkers meestal klaren, staan zij de komende jaren voor grote investeringen. Loonwerkers zullen machines moeten aanschaffen waarmee rijenbemesting kan worden uitgevoerd. Voor kunstmest is dat geen euvel want de bestaande maïszaaimachines kunnen haast allemaal een rij meststoffenkorrels vlakbij de rij maïszaden plaatsen. Voor drijfmest ligt dat anders, en is volvelds bemesten met een bouwlandinjecteur tot op heden de gangbare techniek.

Het vakblad Boerderij wijst erop dat de Nederlandse loonwerkers nare ervaringen hebben met het afstemmen van hun investeringen op een verplichting vanwege de overheid. In het verleden zijn ze al eens van een koude kermis thuisgekomen. Toen schaften ze massaal schoffelmachines aan omdat een minimaal éénmalige mechanische onkruidbestrijding in maïs verplicht werd in het kader van de randvoorwaarden voor de maïspremie. Korte tijd later werd de maïspremie in de bedrijfstoeslag opgenomen (2005) en verviel de maatregel. De loonwerkers bleven toen met de machines zitten, waarvan inzet amper meer door de telers werd gevraagd.

Bron: eigen verslaggeving

In samenwerking met: Boerderij

Volg VILT ook via