nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

14.02.2017 Nederland rept zich voor implementatie precisielandbouw

De studiedag van de vakgroep Landbouweconomie aan de Universiteit Gent was dit jaar opgehangen aan de ‘vierde industriële revolutie’ die de operationele bezigheden uit de handen van de boer neemt en van hem een big-data-manager maakt. Slimme sensoren en robots nemen een deel van het werk over. De zoektocht naar marktklare slimme toepassingen is volop bezig, ook in Vlaanderen. Onze Noorderburen worden geduchte high-tech-concurrenten want de overheid investeert er ruim twee miljoen euro in een nationale proeftuin precisielandbouw. Een veelvoud van dat bedrag gaat naar projecten die innovatie versnellen door bijvoorbeeld technologie uit de medische wereld of de ruimtevaart toe te passen in de landbouw.

Hoewel sensoren en andere slimme technologie maar met mondjesmaat ingevoerd worden in de Vlaamse landbouw zijn onderzoekscentra en toeleveranciers van de landbouw er achter de schermen druk mee aan het experimenteren. Tijdens de landbouwstudiedag van de UGent werd bijvoorbeeld de samenwerking belicht tussen Bayer CropScience en een akkerbouw- en fruitteeltbedrijf in Huldenberg dat de modernste technologie implementeert. Ook fokkerijorganisatie CRV beseft dat er kansen liggen in het big-data-verhaal. En de Vlaamse onderzoekscentra, ILVO op kop, werken samen met ICT-bedrijven, machinefabrikanten, data-analisten en ontwikkelaars van sensoren en drones. Zij broeden binnen het bedrijfsnetwerk Smart Digital Farming op levensvatbare businessideeën waar de Vlaamse land- en tuinbouw als eerste van zal kunnen profiteren.

Wie na de studiedag, het verslag daarvan vind je terug op VILT.be, twijfelde over de relevantie van sensoren en big data voor de landbouwpraktijk hoeft maar naar Nederland te kijken om te weten dat de landbouwonderzoekers op het juiste spoor zitten. Over de grens komt er namelijk een heuse proeftuin precisielandbouw waar onze Noorderburen de nieuwste technologieën voor precisielandbouw in de praktijk zullen testen en verder ontwikkelen. Het ministerie van Economische Zaken trekt daar ruim twee miljoen euro voor uit en hoopt zo nog eens acht miljoen euro extra los te weken bij het bedrijfsleven.

Drones die plantziekten opsporen en alleen bestrijdingsmiddel sproeien waar dat nodig is, kleine landbouwrobots die efficiënt en goedkoop 24 op 24 en zeven dagen op zeven het land bewerken, sensoren in de grond die per plant zorgen dat er geautomatiseerd water of mest wordt gegeven, satellieten die de boer informeren over bodemvruchtbaarheid, oogsttijd of insectenplagen. In de Nederlandse proeftuin precisielandbouw kunnen dergelijke technieken in een realistische proefopstelling worden getest en doorontwikkeld, waarna ze gedemonstreerd kunnen worden aan boeren die ermee aan de slag willen gaan op hun bedrijf.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Agrometius

Volg VILT ook via