nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

 

12.09.2017 Nederland stemt voor nieuwe markttoelating glyfosaat

Begin volgende maand moet er door de lidstaten opnieuw gestemd worden over de markttoelating van glyfosaat. Frankrijk gaf het signaal dat het zal tegenstemmen. Nederland gunt de onkruidbestrijder wel een nieuwe vergunning. Het kabinet in Den Haag steunt het voorstel van de Europese Commissie om het middel, vooral bekend van merkproduct Roundup, nog eens tien jaar toe te laten.

Van de Nederlandse overheid mag de onkruidbestrijder glyfosaat op Europees niveau opnieuw groen licht krijgen voor een periode van tien jaar. Minister van Economische Zaken Henk Kamp verklaarde in de Tweede Kamer dat hij het voorstel van de Europese Commissie zal steunen. Hij wijst erop dat de Europese toezichthouders op de voedselveiligheid en de chemische stoffen tot de conclusie zijn gekomen dat glyfosaat veilig gebruikt kan worden. Er is volgens hen "geen bewijs" dat het bestrijdingsmiddel kankerverwekkend is, zoals critici beweren.

De linkse oppositie en de rechtse PVV willen het gebruik van glyfosaat terugdringen en stellen onder meer dat onderzoekers die de stof vrijpleiten, zijn beïnvloed door de fabrikant. Minister Kamp onderbouwt zijn beslissing met een advies van het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (Ctgb), die een toelating voor een periode van 10 of 15 jaar verantwoord vindt. Nederland moet wel voorkomen dat te veel glyfosaat in het drinkwater terechtkomt, stelt de Nederlandse toezichthouder. Ook moeten vogels en zoogdieren beter worden beschermd.

Het besluit over de markttoelating van glyfosaat wordt genomen door het permanent comité voor planten, dieren, voeding en veevoeder (Scopaff) van de EU. Alle lidstaten brengen daar hun stem uit. Geraakt men binnen dat comité niet aan een gekwalificeerde meerderheid die voor of tegen glyfosaat stemt, dan moet de Europese Commissie de knoop doorhakken.

Het scenario dat de lidstaten onbeslist blijven, is niet ondenkbaar nu een Franse minister aankondigde dat zijn land tegen zal stemmen. Frankrijk stemde vorig jaar ook al tegen de hernieuwing van de vergunning. Zeven lidstaten, waaronder grote lidstaten als Duitsland en Italië, onthielden zich toen en blokkeerden zo de beslissing. De nieuwe stemming is voorzien voor 4 oktober. België heeft tot dusver altijd voor een verlenging van de markttoelating van glyfosaat gestemd.

Bron: Belga / eigen verslaggeving

Beeld: Amazone

In samenwerking met: Boerderij

Volg VILT ook via