nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

14.03.2019 Nederlands Limburg leidt varkenshouders naar de uitgang

In Nederlands Limburg benadert de provincie dit voorjaar varkenshouders met de vraag of ze hun bedrijf willen beëindigen of verplaatsen. Tien mensen zijn aangeduid om in gebieden met een grote concentratie aan varkensbedrijven, waar ook de overlast voor de omgeving het grootst is, keukentafelgesprekken te voeren met bedrijfsleiders. Het staan hen vrij om al dan niet deel te nemen aan de saneringsregeling die landelijk uitgewerkt wordt en waarvoor minister van Landbouw Carola Schouten 120 miljoen euro reserveerde. De provincie wil naar eigen zeggen vooral helpen bij die afweging.

In opdracht van de provincie gaan dit voorjaar medewerkers in Nederlands Limburg op pad om met varkenshouders te praten over de landelijke saneringsregeling voor hun sector. Zij zullen verkennende gesprekken voeren en inventariseren waar de knelpunten voor een bedrijfsstopzetting of omschakeling naar andere productietak liggen. In eerste instantie kunnen varkenshouders zichzelf aanmelden. Of ze in aanmerking komen voor de warme sanering die de Nederlandse overheid vooropstelt, hangt af van de geuroverlast die hun bedrijf veroorzaakt. De regeling is er immers vooral op gericht om de overlast van varkenshouderij voor de omgeving terug te dringen.

Deelnemers moeten bij het stoppen van hun bedrijf alle stallen slopen en ook hun varkensrechten en milieuvergunning inleveren. Hulp bieden bij de afweging om het bedrijf al dan niet stop te zetten, is naar verluidt de voornaamste motivatie van de provincie om het gesprek aan te gaan met varkenshouders. Al lijkt de provincie het opportuun te vinden dat in bepaalde regio’s met veel geuroverlast bedrijfsleiders effectief voor stopzetting kiezen. Of ze wil hen op het idee brengen om hun bedrijf te heroriënteren want de provincie zet aanvullend in op een eigen fonds om bijvoorbeeld door voorfinanciering een overstap te vergemakkelijken. Hoeveel geld er in dat fonds wordt gestoken, moet het provinciebestuur nog bepalen. Landbouwgedeputeerde Hubert Mackus denkt aan een bedrag van 10 miljoen tot 20 miljoen euro.

Van de 300 bedrijven die hoog scoren op geuroverlast hoopt de provincie dat er 150 gebruik gaan maken van de verkennende gesprekken. De deputatie verwacht dat met de saneringsregeling vooral de overlast van varkensbedrijven in Noord- en Midden-Limburg kan worden verminderd, in gemeenten zoals Venray, Horst aan de Maas en Weert. Eerder stelde gedeputeerde Mackus dat hij er rekening mee houdt dat door de landelijke regeling het aantal varkens in Limburg met 130.000 dieren zal afnemen. In Limburg worden nu bijna 1,9 miljoen varkens gehouden.

Bron: Nieuwe Oogst

In samenwerking met: Boerderij

Volg VILT ook via