nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

24.01.2018 Nederlands-Limburgs waterschap laat bevers afschieten

Vijftien jaar geleden werden in Nederlands-Limburg de eerste bevers uitgezet, maar nu wil het Limburgs Waterschap een aantal van deze beschermde dieren afschieten. Het Waterschap ging daartoe over op een plek waar bevers veel schade aanrichten op natuur- en landbouwgronden en waar ze gangen graven in dijken. Ondanks verzet door milieugroepen en de Partij voor de Dieren is Limburg daarmee de eerste provincie waar bevers, een beschermde diersoort, worden afgeschoten. Het gaat vooralsnog om een klein aantal. Ook in ons land is de bever aan een opmars bezig. 

In september vorig jaar maakte de Nederlandse provincie Limburg bekend dat het voortaan onder bepaalde voorwaarden toegelaten was bevers, een beschermde diersoort, te doden. In totaal zouden in Limburg zo’n 650 bevers leven. Doordat de dieren schade aanrichten op natuur- en landbouwgronden is nu beslist om effectief over te gaan tot het doden van een aantal bevers. De provincie benadrukt dat de maatregel gekaderd is in een faunabeheerplan dat als doelstelling heeft de toekomst van de bever te waarborgen. 

Ook in Vlaanderen is de beverpopulatie de voorbije jaren stevig aangegroeid. Op dit moment telt onze regio volgens Vlaams bevercoördinator Gert Van Hoydonck zo’n 400 dieren verspreid over 140 tot 150 territoria. In 2016 werd in totaal 47.410 euro uitbetaald voor beverschade. Het Agentschap voor Natuur en Bos ontving in 2015 zes meldingen van schade door bevers en in 2016 vier. “Om schade te vermijden, zullen we later wellicht moeten ingrijpen in de populatie”, zo voorspelt Van Hoydonck dat op een dag wellicht ook in Vlaanderen de populatie zal moeten ingedijkt worden.

Bron: Belga / eigen verslaggeving

Beeld: Natuurpunt

Volg VILT ook via