nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

02.08.2017 "Nederlandse boer meest milieu-efficiënt"

De Nederlandse landbouwsector heeft relatief de laagste impact op het milieu van alle landen in de wereld. Dat zegt ABN Amro in een rapport. Volgens de bank is per kilo landbouwproduct de gezamenlijke 'voetafdruk' van onder meer CO2, energie, pesticiden en antibiotica in Nederland het kleinst. "Per hectare land produceren we hier meer dan andere landen", zegt Jan de Ruyter, sectorbankier Agrarisch bij ABN Amro. "Op Wageningen Universiteit zitten studenten uit allerlei landen die willen leren hoe wij dat hier doen."

In een rapport over circulaire economie steekt de bank ABN-AMRO de loftrompet over de milieuprestaties van de Nederlandse landbouwsector. Volgens de bank heeft de Nederlandse agrarische sector de laagste ecologische voetafdruk ter wereld. “Dit is vooral af te meten aan de hoge opbrengst per kilo product, door de hoogwaardige productiviteit van de agrarische sector”, aldus Jan de Ruyter, hoofd landbouw bij ABN-AMRO. “In 2015 daalde het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen tot minder dan de helft vergeleken met het niveau van de jaren tachtig. Ook zet de akker- en tuinbouw steeds vaker natuurlijke vijanden en biologische middelen in om plagen te bestrijden en daalde het antibioticagebruik in de dierhouderij tussen 2009 en 2016 met 64,4 procent.”

“Daarnaast maakt de agrarische productie al jarenlang gebruik van rest- en afvalstromen”, zo gaat de Ruyter verder. “Zo zijn restproducten uit de voedingsmiddelenindustrie het belangrijkste ingrediënt in de diervoederindustrie. Ook plantenresten worden gebruikt – als grondstof voor bouwmaterialen, textiel, karton, chemicaliën en kunststoffen – en biomassa wordt ingezet om de CO2-uitstoot te verlagen. Verspilling wordt tegengegaan door zuinig om te gaan met grondstoffen en door een efficiënte voedselproductie. Hiervoor bieden sensoren en data-analyse veel mogelijkheden. Ook zijn boeren en tuinders betrokken bij de productie van maar liefst 42 procent van de hernieuwbare energie in Nederland, terwijl ze zelf maar 4,9 procent van alle energie gebruiken.”

“De sector loopt hierbij voorop met de inzet van de laatste technologie op het gebied van Smart Farming, zoals sensoren, data-analyse of het gebruik van akkerkaarten via drones of satellietbeelden”, aldus nog de Ruyter. “Als bedrijven binnen én buiten de sector gaan samenwerken, kan dit bovendien een extra impuls geven aan het sluiten van kringlopen in andere sectoren. Daarbij haalt de Ruyter concreet het voorbeeld van de loonwerkers aan, die via het verhuren van machines heel veel data kunnen verzamelen. Als die data kunnen gekoppeld worden aan bijvoorbeeld akkerkaarten via drones of satellietbeelden, dan kan ook het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen omlaag.” De Nederlandse omroep NOS merkt daarbij wel op dat de Nederlandse landbouw tegelijk ook verantwoordelijk is voor de hoogste stikstof- en fosfaatoverschotten in de EU.

In een vooruitblik probeert ABN-AMRO de belangrijkste trends voor de nabije toekomst te ontwaren. “Het eetgedrag van consumenten verandert snel en is steeds lastiger te voorspellen”, aldus de bank, die vaststelt dat Nederlandse huishoudens vorig jaar 3 procent meer uitgaven aan voeding dan het jaar voordien, wat zowel aan een volumestijging als aan een prijsstijging te wijten valt. Na Duitsland is België de belangrijkste afzetmarkt voor het Nederlandse agro-voedingscomplex. Verder merkt de bank op dat ook in Nederland de vleesconsumptie gestaag afneemt. Daarbij worden twee belangrijke drijfveren aangehaald: het klimaat en dierenwelzijn, wat zich onder meer uit in sterk stijgende verkoopcijfers van vleesconcepten met een Beter Leven Keurmerk.

Lees het rapport over circulaire economie hier. De vooruitblik vind je hier.

Bron: abnamro.nl

Volg VILT ook via