nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

26.01.2018 Nederlandse melkveehouders vonden maas in fosfaatregels

De reputatie van de melkveehouderij heeft in Nederland een flinke knauw gekregen. Een grote groep melkveehouders vond, mogelijk met de hulp van hun bedrijfsadviseur, een maas in de nieuwe fosfaatregels. De nakomelingen van jonge vaarzen, die voor het eerst kalfden, werden als tweeling gemeld bij een andere melkkoe. Op die manier werd de vaars niet als melkkoe geregistreerd. Bij 2.000 van de 17.500 melkveebedrijven zijn meer dan 10 procent tweelingen geboren. Op papier toch, want normaal ligt dat aantal tussen 3 en 5 procent. Landbouworganisatie LTO zegt van niets te weten. Minister Carola Schouten belooft een harde aanpak en hoopt dat ze de derogatie bij Europa nog kan verdedigen.

Nadat het melkquotum verdween in 2014 koos een groot aantal melkveehouders in Nederland voor groei. Hun ondernemersvrijheid was van korte duur want de mestproductie overschreed het fosfaatplafond zodat een nieuwe productiebeperking zich opdrong. De goedkeuring van de derogatie door Europa stond immers op het spel. Voor melkveebedrijven met weinig grond in verhouding tot hun koeienaantal is die derogatie belangrijk om zoveel mogelijk mest op eigen percelen kwijt te kunnen. Een oplossing kwam er in de vorm van een fosfaatreductieplan met de bijbehorende fosfaatrechten, die je enigszins kan vergelijken met de nutriëntenemissierechten (NER's) die we in Vlaanderen kennen.

Het fosfaatreductieplan doet heel wat melkveehouders financieel pijn. Dat is bijvoorbeeld het geval voor de groeiers die een nieuwe stal bouwden en zinnens waren om die geleidelijk vol te zetten door natuurlijke aanwas van de veestapel. De fosfaatreferentiedatum werd in het verleden geprikt (2 juli 2015) zodat duizenden melkveehouders koeien moeten afstoten. Wie een nieuwe stal bouwde voor 200 koeien en in die dure stal maar het oude koeienaantal mag melken, krijgt een financiële strop om de nek geschoven.

Afgelopen week is boven water gekomen dat een groot aantal Nederlandse melkveehouders fraudeerde met de registratie van hun veestapel om minder koeien te hoeven afstoten. Boeren hebben van het kalf van een vaars een tweeling gemaakt bij een andere koe zodat die vaars niet geregistreerd wordt als melkkoe. “Gerommel in de marge”, noemt landbouworganisatie LTO het. Naar verluidt wist men van niks, hoewel duizenden boeren op dit idee zijn gekomen. Mogelijk hebben bedrijfsadviseurs deze werkwijze verspreid onder hun cliënteel, maar de frauduleuze tip kon een melkveehouder ook gewoon op een internetforum lezen.

De fraude is een opdoffer voor minister van Landbouw Carola Schouten. Ze maakt zich zorgen dat Europa nu minder oor zal hebben naar het toekennen van een nieuwe derogatie. “Feitelijk zal ik naar Brussel communiceren dat we voldoen aan de voorwaarden voor derogatie: de fosfaatproductie is onder het plafond en we hebben een zesde actieprogramma nitraatrichtlijn. Maar wat deze fraude verder voor de derogatie gaat betekenen, kan ik in alle eerlijkheid nu nog niet zeggen”, aldus Schouten op een bedrukte toon. “Een fraude die maar een klein voordeel geeft voor de ondernemer, heeft mogelijk een enorme consequentie voor de hele sector.”

Bron: eigen verslaggeving

In samenwerking met: Boerderij

Volg VILT ook via