nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

 

21.12.2016 Nederlandse varkenshouderij kroop uit dal in 2016

Dat de Nederlandse varkenssector dit jaar de crisis heeft overwonnen, is niets nieuw. Maar het tempo waarop dat gebeurde, is wel opvallend. Plotsklaps behoren varkenshouders weer tot de grootverdieners van agrarisch Nederland, en dan vooral vermeerderaars. Dat blijkt uit cijfers van Wageningen Economic Research. Vooral de gestegen uitvoer naar China deed de Nederlandse varkenssector goed. 

Net zoals dat in Vlaanderen het geval is, lijkt de varkenssector ook in Nederland de crisis definitief achter zich gelaten te hebben, met dank aan de uitvoer naar China. In 2016 zijn de varkensprijzen gemiddeld met acht procent gestegen, terwijl de biggenprijzen een plus kennen van maar liefst 32 procent. Het gemiddelde inkomen van een varkenshouder komt dit jaar uit op 128.000 euro, zo berekende de Universiteit van Wageningen. Vorig jaar bijvoorbeeld noteerde het inkomen nog een verlies van 21.000 euro. Het gemiddelde inkomen is overigens opgebouwd uit 191.000 euro voor zeugenhouders, 154.000 euro voor gesloten bedrijven en 60.000 euro voor vleesvarkenshouders. Met deze cijfers is 2016 het beste jaar in tien jaar tijd.

Toch leiden zorgen de sterk gestegen inkomenscijfers nog niet meteen voor euforie in de varkenshouderij. Daarvoor hebben de verliezen in de crisisjaren er te diep op ingehakt. De winst van 2016 moet vooral gezien worden als een inhaalslag, waardoor er ruimte ontstaat om tekorten weg te werken. Overigens is ook nog niet alle winst direct voelbaar in de portemonnee. Want, een deel van het vermogen zit momenteel nog in de stal in de vorm van levende dieren en wordt dus pas op een later tijdstip uitbetaald. Daarnaast moet bij het lezen van de cijfers ook rekening gehouden worden met schaalvergroting, waardoor het inkomen verhoudingsgewijs extra toeneemt.

Gemiddeld verdiende een Nederlandse boer in 2016 zo’n 53.000 euro, wat zeven procent meer is ten opzichte van vorig jaar. Naast varkenshouders zien ook ondernemers in de glastuinbouw en fruitteelt de inkomsten toenemen. Toch werden voor het merendeel van de agrarische sectoren dalende inkomsten genoteerd het voorbije jaar. Zo gaat de Nederlandse akkerbouwer er gemiddeld 10.000 euro op achteruit tot 58.000 euro en zien pluimveehouders met leghennen de verdiensten met 29.000 euro teruglopen tot 38.000 euro. Voor de Nederlandse melkveehouder is 2016 een slecht jaar met een gemiddeld inkomen van 16.000 euro. Dit is nog eens 7.000 euro minder dan vorig jaar. 

Bron: Boerenbusiness/eigen verslaggeving

In samenwerking met: Boerderij

Volg VILT ook via