nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

25.09.2017 NEPG verwacht dit seizoen 13,5 procent meer aardappelen

Naar verwachting zullen er dit jaar 27,9 miljoen ton consumptieaardappelen gerooid worden in Noordwest-Europa. Dat zijn er 13,5 procent meer in vergelijking met 2016 en een 11,5 procent meer ten opzichte van het vijfjarig gemiddelde. Die stijging is een gevolg van een toegenomen areaal aardappelen in België, Duitsland, Frankrijk, Nederland en Groot-Brittannië, gecombineerd met een hogere opbrengst. Dat meldt North-Western European Potato Growers (NEPG) in een persbericht.

Op basis van proefrooiingen en praktijkresultaten verwacht NEPG voor deze vijf Europese landen een totale oogst van 27,9 miljoen euro in 2017. Vorig jaar ging het om 24,6 miljoen ton, terwijl het vijfjarig gemiddelde 25 miljoen ton bedraagt. Die oogstverwachting ligt net onder de absolute recordoogst van 2014, toen 28,5 miljoen ton aardappelen werden gerooid. Al laat NEPG weten dat een vergelijking met 2014 niet helemaal realistisch is omdat de vraag naar aardappelen voor verwerking sinds dan is gestegen met maar liefst 1,5 miljoen ton.

In alle vijf de Europese landen is het aardappelareaal toegenomen in 2017. België is met een stijging van 5,4 procent tegenover 2016, de sterkste stijger. In ons land werd in totaal 96.281 hectare aardappelen uitgeplant, daarmee steken we Nederland (75.800 ha) ver voorbij en komen we in de buurt van Groot-Brittannië (103.200). Duitsland blijft absolute koploper met een areaal van 171.900 hectare, gevolgd door Frankrijk, waar 131.200 hectare werd uitgeplant. In totaal telt Noordwest-Europa 578.821 hectare consumptieaardappelen, een stijging van 4,6 procent.

Er wordt verwacht dat de gemiddelde opbrengst van heel het gebied dit jaar 48,2 ton per hectare zal bedragen. Dat is licht hoger (2,9%) dan het vijfjaarlijks gemiddelde dat 46,8 ton bedraagt. In 2016 bedroeg de gemiddelde opbrengst slechts 44,4 ton per hectare, zo’n 8,5 procent minder dan dit jaar. “Ondanks de moeizame start van het seizoen hebben de gewassen zich kunnen herstellen gedurende de zomer en dit leidt tot een oogst van goede kwaliteit. Al zijn er wel kwaliteitsproblemen gemeld voor de variëteit bintje, zoals doorwas en een te laag droge stofgehalte waardoor meer aardappelen nodig zijn om hetzelfde verwerkingsresultaat te bereiken”, klinkt het.

Het grote aanbod van aardappelen heeft gevolgen voor het prijsniveau. De Belgapom-notering voor bewaaraardappelen bedraagt momenteel 40 euro per ton voor bintje en 60 euro per ton voor andere variëteiten zoals fontane of challenger. Daarmee komen de doemscenario’s van 2011 en 2014 in zicht. In 2011 werd de prijs op de vrije markt nooit hoger dan 60 euro per ton voor bintje, terwijl er in 2014 nauwelijks meer dan 30 euro per ton werd betaald voor vrije aardappelen, met uitzondering van de periode juni – augustus toen plots prijzen van 100 euro en meer werden betaald.

NEPG is ervan overtuigd dat een vergelijking met deze twee jaren met barslechte prijzen op de vrije markt niet zomaar mag gebeuren. “Eerst en vooral is de verwerking sinds dan fors toegenomen. Ook de export van verwerkt product naar landen buiten de EU is de laatste maanden nog steeds in opmars. Dit blijft de motor achter de grotere vraag naar grondstof”, luidt het. Volgens NEPG zullen in Nederland en Duitsland meer aardappelen verdwijnen naar de zetmeelproductie en het veevoeder. “Veel telers zullen niet kiezen voor bewaring van partijen met een lagere kwaliteit. Verder leert de ervaring ons dat in jaren met extreem lage prijzen aardappelen eerder worden afgekeurd en dat tarrapercentages hoger zijn.”

North-Western European Potato Growers benadrukt ook dat de oogst nog niet binnen is. Pas eind oktober of begin november zullen de definitieve cijfers kunnen gepubliceerd worden.   

Meer informatie: North-Western European Potato Growers

Bron: NEPG / PCA

Volg VILT ook via