nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

 

10.02.2017 Niet alleen wetgeving bepalend voor uitrijtijdstip mest

Met het nieuwe mestseizoen voor de deur vraagt MAP-man, de cartoonfiguur die een brede sensibiliseringscampagne rond bemesting ondersteunt, aandacht voor het tijdstip waarop mest wordt toegediend. “Daarbij zijn niet alleen de wettelijke bepalingen van belang, maar vooral het tijdstip waarop het gewas de mest begint op te nemen. Vooral dat aspect speelt een belangrijke rol met oog op een goede waterkwaliteit”, klinkt het.

Wanneer je wettelijk mag starten met het uitrijden van mest, is sinds het vijfde mestactieplan heel wat complexer geworden. Dat hangt er onder meer van af of een landbouwbedrijf de status van focusbedrijf heeft of niet, van het type meststof dat wordt toegediend, de teelt die ingezaaid wordt en het bodemtype van het perceel. Deze maand nog lanceert de Mestbank een handige online uitrijtool als antwoord op deze complexe regelgeving. “Met dit hulpmiddel krijg je na het beantwoorden van een paar vragen een gepersonaliseerde uitrijkalender te zien”, luidt het.

Los van deze wettelijke bepalingen wijst de Mestbank er ook op dat nog een ander aspect invloed heeft op de waterkwaliteit. “Het is belangrijk dat de vrijstelling van de voedingsstoffen uit de mest wordt afgestemd op de opname van de gewassen. Dat kan door een goed tijdstip te kiezen om de mest toe te dienen. Zo worden de nutriënten maximaal benut en kan de waterkwaliteit verder verbeteren”, aldus de Mestbank. Vloeibare mest bijvoorbeeld bevat relatief veel snel beschikbare stikstof dus dan is het beter om de mest vlak voor het zaaien of planten toe te dienen. Bij vaste mest komt de stikstof trager vrij waardoor dat soort mest al eerder toegediend kan worden.

Een bodemanalyse zorgvuldig plannen, kan heel wat interessante informatie opleveren. Ook het tijdstip waarop mest wordt ondergewerkt, is belangrijk, want het heeft invloed op de hoeveelheid kunstmest die later moet worden aangekocht. Mest die wordt toegediend, wordt zeer snel omgezet in ammoniak. Dit gas waait met de wind weg als het niet wordt ondergewerkt. Hoe meer ammoniak er ontsnapt, hoe meer stikstof er verloren gaat.

Bron: |

In samenwerking met: Mestbank

Volg VILT ook via