nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

16.03.2018 Niet één maar twee audits bij het Voedselagentschap

Niet één maar twee externe audits moeten er uitgevoerd worden ter controle van het goed functioneren van het Voedselagentschap. Die opdracht kreeg voogdijminister Denis Ducarme van de ministerraad. De eerste audit heeft betrekking op de controleprocedures van het FAVV in de specifieke situatie dat er een gerechtelijk onderzoek loopt. Uit de verklaringen van FAVV-topman Herman Diricks was namelijk gebleken dat het geheim van zo’n onderzoek negatief doorweegt op het inspectiewerk van het agentschap. De tweede audit gaat over de interne werking en de structuren van het FAVV.

Een doorlichting van het Voedselagentschap werd door voogdijminister Denis Ducarme al in het vooruitzicht gesteld tijdens de hoorzitting over de Veviba-affaire in de Kamercommissie Volksgezondheid. FAVV-topman Herman Diricks kreeg daar de volle laag omdat de parlementsleden niet begrepen dat het agentschap zich afzijdig houdt wanneer een gerechtelijk onderzoek loopt. Indien de voedselveiligheid op het spel staat, zou het agentschap normaal zijn werk moeten kunnen doen. Minister van Justitie Koen Geens verklaarde enkele dagen later dat niets het FAVV in de weg staat om de exploitatievergunning in te trekken van een operator die de volksgezondheid in gevaar brengt.

Het onbegrip over het gebrek aan communicatie en samenwerking tussen justitie en Voedselagentschap is bijzonder groot. Niet alleen bij beleidsmakers, maar ook bij de verschillende schakels in de voedselketen die VILT bevroeg over het vleesschandaal. In de reportage die we maandag publiceren, wordt dat als één van de grote pijnpunten aangeduid. Eén van de twee audits die door de regering bevolen wordt, zoomt daarop in. Bedoeling van de doorlichting is om mogelijke zwakke punten in het controlesysteem bloot te leggen en verbeteringen voor te stellen.

Samen met de audits heeft de ministerraad de opdracht gegeven aan een advocatenkantoor om zich burgerlijke partij te stellen voor de Belgische staat en, in voorkomend geval, alle andere maatregelen te nemen die nodig zijn om de belangen van de Belgische staat te verdedigen.

Bron: Belga / eigen verslaggeving

Volg VILT ook via