nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

08.11.2017 Niet in alle natuurgebieden zijn everzwijnen bejaagbaar

De everzwijnenpopulatie groeit, en gelijktijdig ook de aandacht voor de problemen die dat met zich meebrengt. Op radio en tv ging het over de risico’s voor recreanten en voor de verkeersveiligheid. In het Vlaams Parlement wees volksvertegenwoordiger Lydia Peeters (Open Vld) ook op de schade aan landbouwteelten. Peeters, tevens burgemeester van een gemeente in Limburg, is gewonnen voor bijkomende maatregelen. Minister Joke Schauvliege wijst op de ruime mogelijkheden om everzwijnen te bejagen. “Het feit dat er in heel Vlaanderen al meer dan 1.000 everzwijnen zijn geschoten in 2017 toont de aanpak op het terrein”, zegt ze. Een obstakel is dat sommige eigenaars bejaging op hun terrein verbieden. Overleg is dan de enige piste.

Uit het aantal tussenkomsten in de milieucommissie van het Vlaams Parlement valt op te maken dat de everzwijnenproblematiek ieders aandacht heeft. Lydia Peeters opende de discussie door aan minister Schauvliege te vragen of er geen bijkomende maatregelen nodig zijn. “De everzwijnenpopulatie neemt onrustwekkende proporties aan, zeker in Limburg. Het feit dat er dit jaar 1.000 worden afgeschoten, kan een teken aan de wand zijn.” Ze verwijst ook naar haar collega-burgemeester van Heusden-Zolder die in de krant bejaging bepleitte, ook op de terreinen van natuurverenigingen die dat tot dusver weigeren. 

“Alleen de individuele grondeigenaar heeft zeggenschap over het wildbeheer op zijn terrein”, wijst minister van Natuur Joke Schauvliege op het jachtrecht dat verankerd zit in het eigendomsrecht. “Enkel door overleg kunnen we visies proberen bijsturen om tot compromissen te komen.” Het afgelopen jaar is dat volgens de minister op meerdere plaatsen goed gelukt. “Lokale terreinbeheerders zijn met elkaar gaan spreken en hebben samen naar oplossingen gezocht. Op die manier kan er op sommige plaatsen wel voor gezorgd worden dat jagers de populatie tot normale proporties terugbrengen.” Naar het Vloethemveld in Brugge verwijst ze als goed voorbeeld van samenwerking. Alle eigenaars laten daar toe dat op hun terrein gejaagd wordt. Minister Schauvliege geeft aan natuurverenigingen daaromtrent nog meer te responsabiliseren.

CD&V-parlementslid Lode Ceyssens herinnert hoe lacherig er in 2010 gedaan werd toen hij een eerste parlementaire vraag stelde over de overlast door everzwijnen. “Ondertussen beseft iedereen dat we met een ernstig probleem zitten. De dag dat een everzwijn een dodelijk verkeersongeval veroorzaakt, zal het echt op de agenda geplaatst worden. Ik vind niet dat we zolang moeten wachten”, benadrukt Ceyssens. Hij verwijst naar de ongevallencijfers uit de politiezones in Limburg. Er gebeuren jaarlijks meer dan 80 verkeersongelukken met everzwijnen in een hoofdrol, exclusief al degene die niet gemeld worden.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via