nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

18.02.2016 Nieuw bedrijfsadviessysteem KRATOS belooft raad op maat

Via het e-loket is donderdag het lang verwachte bedrijfsadviessysteem KRATOS uit de startblokken geschoten. “Dankzij deze PDPO III-maatregel kunnen land- en tuinbouwers gratis advies op maat van hun bedrijf aanvragen”, deelt het Departement Landbouw en Visserij mee. Volledig gratis in plaats van deels gesubsidieerd advies is een eerste groot verschil met BAS, de voorloper van KRATOS. Nieuw is ook dat een landbouwer de aard van het advies zelf kan kiezen uit negen onderwerpen (o.a vergroening, bodem, water). Door bedrijfseconomisch advies en de opmaak van een businessplan vast te koppelen aan een adviesaanvraag over arbeidsveiligheid, wil de Vlaamse overheid het aantal ongevallen op land- en tuinbouwbedrijven op een slimme manier helpen reduceren.

Omdat de lidstaten door Europa worden verplicht om een bedrijfsadviessysteem door middel van overheidsopdrachten op te zetten, is KRATOS-advies gratis voor land- en tuinbouwers. In het vorige plattelandsontwikkelingsprogramma (PDPO) bleef een deel van de kostprijs van het advies ten laste van de landbouwer. Dat is nu dus niet meer het geval. Met de kwaliteit van het advies moet het ook goed zitten aangezien de adviesdiensten door de overheid geselecteerd werden via een overheidsopdracht.

Adviesaanvragen kunnen op een eenvoudige manier ingediend worden via het e-loket van het Departement Landbouw en Visserij. Op het vlak van administratieve last mag het nieuwe bedrijfsadviessysteem een hele vooruitgang heten ten opzichte van BAS. De factuur van de adviesverlener komt niet meer terecht bij de adviesvrager maar wordt rechtstreeks door de overheid betaald in plaats van via de omweg van een subsidieaanvraag.

In 2016 kan een land- of tuinbouwer maximaal over vier onderwerpen advies aanvragen in het eerste jaar. Belangrijker dan die spreiding van de adviesaanvragen is het feit dat het advies kan afgestemd worden op de actuele noden van het bedrijf in kwestie. “BAS was een totaaladvies, een pakket van vijf modules. Bij KRATOS kan een landbouwer kiezen uit negen adviesonderwerpen”, vertelt Maxime Bolle, bij het Departement Landbouw en Visserij de drijvende kracht achter het nieuwe bedrijfsadviessysteem. “Doordat het niet langer een alles-of-niets-adviessysteem is, verwachten we meer landbouwers te bereiken. Wat daarbij zal helpen, is dat een landbouwer niet zelf meer op een adviesdienst moet afstappen.”

Met circa 5.000 adviesaanvragen in de periode 2007-2013 (PDPOII) was BAS behoorlijk populair bij Vlaamse boeren en tuinders. Gelet op de vele nieuwe regels die de sector de jongste twee jaar overvallen hebben – denk maar aan de vergroening –, is de nood aan ondersteuning nu zo mogelijk nog groter. Bolle spreekt in dat verband over “raad op maat” waarmee de Vlaamse overheid de bedrijfsleiders wil bijstaan.

De negen modules waaruit een landbouwer kiest, zijn de volgende: opmaak van een ondernemingsplan, bedrijfseconomisch advies, randvoorwaarden, vergroening, biodiversiteit, klimaat, water, bodem en arbeidsveiligheid. Een advies voor de modules 1 (ondernemingsplan) en 2 (bedrijfseconomisch advies) kan enkel ingewonnen worden als er reeds een adviesaanvraag is ingediend rond arbeidsveiligheid. Op die manier wil de overheid met KRATOS arbeidsveiligheid in de land- en tuinbouwsector onder de aandacht brengen. Een advies volgt binnen de 90 dagen nadat een adviesbureau de bestelling door de overheid ontving en de adviesvrager daarvan in kennis stelt.

De Vlaamse overheid verwacht dat het aangeduide adviesbureau, behalve voor een advies over vergroening, de tijd neemt voor een bedrijfsbezoek om de individuele situatie van de boer of tuinder te verkennen. In het bedrijfsspecifieke van het advies zit immers net de meerwaarde ten opzichte van de collectieve voorlichting door de landbouwadministratie via brochures, studieavonden, demonstraties en proefveldbezoeken. Het advies wordt neergepend in een rapport dat de adviesvrager op papier of digitaal moet ondertekenen. Een factuur voor de landbouwer volgt er nooit omdat de overheid de adviesdienst rechtstreeks uitbetaalt.

Meer info: KRATOS

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Loonwerk Defour

Volg VILT ook via