nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

10.04.2017 Nieuw onderzoek naar opschaling insectenkweek

In de zoektocht naar duurzame eiwitten wordt steeds vaker naar insecten gekeken als valabele piste. Naast juridische struikelblokken botsen kwekers vandaag echter nog op technische obstakels. Een ambitieus Europees onderzoeksproject dat naar de toepasselijke naam Entomospeed luistert, moet daar verandering in brengen. Onder leiding van Hogeschool VIVES zal een breed consortium, waar onder meer ook Inagro, Thomas More en de KU Leuven aan deelnemen, onderzoeken hoe de kweek van meelwormen en soldatenvliegen opgeschaald kan worden. 

Via het Interreg-project Entomospeed willen Hogeschool VIVES, Inagro, Thomas More, KU Leuven en de Nederlandse projectpartners hogeschool HAS Den Bosch, Fontys Hogeschool en New Generation Nutrition onderzoeken hoe de kweek van insecten kan opgeschaald worden. “Dit moet mee een boost geven aan het verder uitgroeien van de insectensector tot een volwaardige, economisch speler met een duurzaam karakter”, zo klinkt het bij projectpromotor Hogeschool VIVES. “Insecten zijn een belangrijke bron van eiwitten voor zowel mens als dier. Voor de mens kunnen insecten een vervanging zijn voor vlees, in diervoeder kunnen insecten soja vervangen”, zo klinkt het.

Maar om van insecten een concurrentieel duurzaam alternatief te maken moet de kostprijs naar beneden en dus ligt de sleutel bij de opschaling van de productie. De Vlaamse onderzoekspartners zijn niet aan hun proefstuk toe: de lijst met onderzoeksprojecten naar insecten is intussen flink gegroeid. Belangrijkste doelstelling van het Entomospeed-project zal zijn om na drie jaar de do and don’ts van de opschaling en de automatisatie van de kweek van insecten te kunnen geven.

Naast de realisatie van teelttechnische kenmerken zoals de voederbehoefte van de dieren, is er ook een infoloket opgericht dat potentiële nieuwe spelers in de sector te woord kan staan. “De basis van de sector is nog maar recent gelegd. Daarom focust het project zich uitsluitend op de meelwormen voor menselijke consumptie en de zwarte soldatenvlieg als ingrediënt voor de dierlijke sector”, aldus nog Hogeschool VIVES.

In een interview met een VIVES-studente journalistiek laat Europarlementslid Bart Staes (Groen) alvast weten dat Europa gelooft in de toekomst van de sector: “De EU heeft al belangrijke stappen gezet. Sinds 2014 is er een akkoord over de novel food-wetgeving die het mogelijk maakt een aanvraag in te dienen om insecten te kweken en te verwerken voor de humane voeding. De insectensector biedt uitstekende mogelijkheden om reststromen te verwerken.”

Daarmee verwijst Staes onder meer naar de BSE-crisis die een verbod op het gebruik van diermeel in diervoeder voor landbouwhuisdieren veroorzaakte. “Op die manier heeft de BSE–crisis er voor gezorgd dat Europa meer nood heeft aan plantaardige eiwitbronnen”, aldus Staes. “Er wordt vandaag onder meer onderzoek gedaan naar lupinen om tegemoet te komen aan de stijgende vraag naar alternatieve eiwitten, maar insecteneiwit zou een mooie aanvulling zijn voor de dieren die van nature uit omnivoor zijn. De huidige import van soja is energievretend en de teelt enorm milieubelastend. Door het gebruik van reststromen in de insectenkweek, sluit dit project daarenboven mooi aan bij de pas gestemde wetten aangaande circulaire of kringloopeconomie.”

Meer info: Entomospeed

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Hogeschool VIVES / Inagro

Volg VILT ook via