nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

07.01.2016 Nieuw protocol voor analyse van pesticidenresidu's

De analysemethodes voor bestrijdingsmiddelen liggen wel eens gevoelig omdat ze er bijvoorbeeld voor kunnen zorgen dat een biologisch geteeld product niet meer als dusdanig verkocht mag worden. Om een leidraad te creëren bij de interpretatie van de analyse van de pesticidenresidu’s hebben de controleorganisaties voor biologische certificering in samenwerking met BioForum Vlaanderen en Boerenbond een nieuw protocol ontwikkeld dat het mogelijk moet maken om op een transparante manier tot een weloverwogen certificeringbeslissing te komen.

Vlaanderen heeft een wettelijke limiet voor residu's van verboden bestrijdingsmiddelen op biologische voedingsproducten. Sinds 6 februari 2015 gelden de aantoonbaarheidsgrenzen zoals ze in de Europese wetgeving vermeld staan. Deze limiet is de detectiegrens voor een bepaald bestrijdingsmiddel, die opgenomen is in de Europese databank van pesticiden. “Maar die limiet zegt niet alles”, aldus BioForum, dat als spreekbuis van de biosector nauw betrokken is bij de problematiek. “Ook de interpretatie speelt een belangrijke rol.” 

Daarom hebben de controle-organisaties voor biologische certificering in België in samenwerking met sectororganisatie BioForum Vlaanderen en Boerenbond een protocol ontwikkeld dat moet dienen als leidraad bij de interpretatie van de analyse van pesticidenresidu's. Die analyse kan voorwerp tot discussie zijn door de variabiliteit van meetresultaten, de invloed van de tijd tussen analyse van A- en B-staal, bepaalde factoren die eigen zijn aan het verwerken van grondstoffen tot eindproduct, enzovoort.

“Bij de interpretatie van de analyseresultaten houdt men daar beter rekening mee”, aldus BioForum. “Een foute interpretatie kan immers leiden tot een onterechte declassering van voedingsproducten. De biosector levert inspanningen om deze contaminatie met bestrijdingsmiddelen vanuit de niet-biologische landbouwsector te vermijden. Ondanks deze maatregelen geraken biologische producten soms toch besmet met bestrijdingsmiddelen. Biolandbouw gebeurt niet onder een glazen stolp: het pesticidengebruik van een gangbare naburige landbouwer en de weersomstandigheden kunnen ervoor zorgen dat er toch pesticidenresidu's terechtkomen op biologische producten.”

Lees hier het volledige protocol.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via