nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

28.04.2017 Nieuwe Amerikaanse landbouwminister is een boerenzoon

De voormalige gouverneur van Georgia, veteraan Sonny Perdue, is afgelopen week officieel aangesteld als de nieuwe Amerikaanse minister van Landbouw. President Trump plaatst daarmee een boerenzoon aan het hoofd van het landbouwministerie. Dit beleidsdomein heeft 150 miljard dollar uit te geven, telt 100.000 medewerkers en is verantwoordelijk zowel voor het landbouw- en voedselveiligheidsbeleid als voor de voedselbonnen aan minderbedeelden,. Perdue is al de vierde landbouwminister van de Verenigde Staten die opgegroeid is op een boerderij. Zijn eerste opdracht is overbodige regeltjes opsporen en afvoeren.

“Draag goed zorg voor het land, dan zal het land ook goed zorg dragen voor jou.” Met die wijsheid is de inmiddels 70-jarige Sonny Perdue opgegroeid op een familiaal landbouwbedrijf met akkerbouw en melkvee in Bonaire, in de staat Georgia. Als jongeman gaf hij de kalveren eten en ploegde hij de velden. Later schopte hij het tot dierenarts, zakenman, wettenschrijver en in de politiek tot senator, tweemaal tot gouverneur van Georgia en nu dus minister van Landbouw. Of landbouwsecretaris, zoals dat in de Verenigde Staten officieel heet. Hoe zijn beleid er precies zal uitzien, moet de toekomst uitwijzen maar het landbouwministerie (USDA) geeft alvast aan dat Perdue zich zal laten leiden door een viertal grote ambities.

Conform de filosofie van president Trump zal hij alle hindernissen uit de weg ruimen zodat boeren kunnen doen waar ze goed in zijn: voedsel en andere landbouwproducten produceren en verkopen en op die manier jobs creëren. Een efficiënte dienstverlening voor de Amerikaanse belastingbetaler en consument wordt een prioriteit voor de landbouwadministratie. De derde doelstelling is voldoende en veilig voedsel voor alle Amerikanen. “Voedselzekerheid is een elementair onderdeel van onze nationale veiligheid”, klinkt het. Ten vierde zal Perdue nooit vergeten waar de welvaart van de Amerikaanse landbouw vandaan komt. “We zijn allemaal rentmeesters van het land en het is onze verantwoordelijkheid om het beter achter te laten dan we het aantroffen.”

De Verenigde Staten is naar verluidt gezegend met een landbouwsector die meer kan produceren dan zijn eigen inwoners nodig hebben zodat Perdue belooft om ook de nationale belangen op internationale markten te verdedigen. Verscheidene democraten ondersteunden zijn officiële aanstelling zodat hij met een ruime meerderheid in het zadel werd geholpen. Sonny Perdue belooft het te zullen opnemen voor agrarisch Amerika, ook al heeft president Trump grote besparingen aangekondigd in een aantal landbouwprogramma’s van de overheid.

De eerste taak waarvan Perdue zich mag kwijten, is het opsporen van ‘pestregeltjes’. Trump wil dat zijn landbouwminister de administratieve lasten voor boeren en tuinders vermindert. Die opdracht gaf hij tijdens een ontmoeting met Amerikaanse boeren in het Witte Huis. “Vandaag de dag voeden jullie niet alleen onze eigen bevolking, maar miljoenen mensen wereldwijd. En wij zullen die buitenlandse markten verder voor jullie openen”, zei de president. Op de bijeenkomst waren naast Perdue en vice-president Mike Pence 14 boeren en tuinders aanwezig uit alle hoeken van de VS.

Trump herinnerde zijn gasten er fijntjes aan dat hij al het nodige voor de agrarische sector heeft gedaan. Zo schrapte hij de Waterrichtlijn Wotus van zijn voorganger Obama. Die zadelde boeren op met “onwerkbare vergunningseisen”. Nu mag Perdue zich buigen over problemen rond handel, arbeidskrachten en infrastructuur op het platteland. Met een presidentieel besluit riep Trump ook een werkgroep landbouw en rurale welvaart in het leven. Onder voorzitterschap van Perdue gaan andere ministeries en agentschappen in Washington meedenken over hoe op het platteland het aanbod van banen, innovatie en de levenskwaliteit kan worden verbeterd.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Georgia

In samenwerking met: Boerderij

Volg VILT ook via