nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

01.08.2017 Nieuwe Europese regeling voor schoolfruit van start

De nieuwe regeling voor schoolfruit, -groenten en -melk in de EU is sinds 1 augustus van kracht, zodat alle lidstaten met de nieuwe regeling van start kunnen gaan vanaf de eerste dag van het schooljaar 2017/2018. Via het initiatief wil Europa kinderen gezonde eetgewoonten bijbrengen via financiering voor groenten, fruit en zuivelproducten. Daarnaast is het de bedoeling om kinderen bewuster te maken van het belang van gezonde voeding en hen uit te leggen hoe die voedingsmiddelen worden geproduceerd. Voor België gaat het in totaal om meer dan 5 miljoen Europese subsidies.

Gezond eten leer je als kind, en dus maakt Europa via het Europees Landbouwbeleid (GLB) al jaren geld vrij om scholen de kans te geven fruit, groenten en zuivelproducten te voorzien. Vorig jaar werden meer dan 20 miljoen kinderen bereikt met de melkregeling en ongeveer 11,7 miljoen met de regeling voor groenten en fruit. Ook voor het komende schooljaar nemen alle 28 lidstaten deel, hoewel dat geen verplichting is. In de eerste plaats gaat het om verse groenten, vers fruit en consumptiemelk. Verwerkte producten zoals soep, vruchtencompote, sap, yoghurt en kaas kunnen ook worden gedistribueerd als de nationale gezondheidsautoriteiten achter die keuze staan.

De lidstaten kunnen beslissen over de precieze invoering van de regeling, bijvoorbeeld in hoeverre aandacht wordt besteed aan thematische educatieve maatregelen en andere landbouwproducten. De producten moeten worden gekozen op basis van gezondheids- en milieuoverwegingen, seizoensgebondenheid, verscheidenheid en beschikbaarheid, en de voorkeur moet logischerwijs gaan naar Europese producten. Of overheden daarbij de nadruk leggen op lokale of regionale aankopen, biologische producten, korte keten, enz. kan op nationaal niveau bepaald worden. 

Van de 250 miljoen euro aan EU-financiering die voor het schooljaar 2017-2018 is toegekend, zal ongeveer 150 miljoen euro naar groenten en fruit gaan en 100 miljoen euro naar melk. Vanaf 1 augustus worden de twee bestaande regelingen - de schoolfruit- en -groenteregeling en de schoolmelkregeling - samengebracht in een enkel juridisch kader. De nieuwe regels zijn gericht op meer efficiëntie, meer gerichte steun en een versterkte educatieve dimensie. Momenteel nemen 24 lidstaten deel aan de oude fruit- en groenteregeling en 28 aan de oude melkregeling. In België is 3,4 miljoen euro toegewezen aan schoolfruit en -groente en 1,7 miljoen euro aan schoolmelk.

"Ik ben zeer verheugd dat de nieuwe schoolregeling wordt ingevoerd”, aldus Europees Landbouwcommissaris Phil Hogan. “De regeling biedt waardevolle steun voor miljoenen Europese scholieren en duizenden landbouwers in elke lidstaat. De afgelopen jaren is gebleken dat die ondersteuning van groot belang is voor de landbouwers. Door de toegenomen financiering zal die steun zelfs nog aan waarde winnen. Bovendien beantwoordt de nieuwe regeling aan de door mij gestelde prioriteit van vereenvoudiging: de voormalige regelingen voor schoolmelk en groenten zijn nu een enkele regeling geworden. Tot slot ben ik blij om samen met de commissarissen Andriukaitis en Navracsics deel te nemen aan een initiatief om een gezonde levensstijl te bevorderen. Ik ben ervan overtuigd dat deze regeling hieraan een waardevolle bijdrage zal leveren.” 

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via