nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

13.02.2016 Nieuwe locatie Agridagen valt in de smaak

Voor de Agridagen was het om meer dan één reden een speciale editie. De beurs werd voor het eerst georganiseerd door de organisator van Agriflanders en met het militaire domein in Ravels werd ook voor een nieuwe locatie gekozen. “Onze grondige vernieuwingsoperatie is door de exposanten zeer positief onthaald, want onze beursoppervlakte verdubbelde in vergelijking met de vorige Agridagen”, zei beursvoorzitter Georges Van Keerberghen tijdens de officiële opening van de beurs. En met ruim 5.000 bezoekers op de eerste beursdag lijken ook de landbouwers de vernieuwing te smaken.

In 2014 was een tentencomplex aan de Thomas More hogeschool in Geel nog de thuisbasis van de Agridagen. Nu verhuisde de beurs naar het militair domein in Ravels waar het vier loodsen in bruikleen kreeg van de gemeente. Dit gaf de nieuwe beursorganisatie, die ook Agriflanders en de Werktuigendagen in goede banen leidt, de kans om meteen sterk uit te pakken. Want door de ruimte konden niet alleen meer exposanten aangetrokken worden, ze kregen ook meer ruimte en dat zorgde voor professionele standen. Gegroeid uit de pluimveesector en vervolgens verbreed naar alle (intensieve) veehouderijsectoren, kreeg mechanisatie op erfniveau nu ook voor het eerst plaats op de beursvloer.

Met op vrijdag drie seminaries op het programma bleef de focus net zoals vroeger liggen op kennisuitwisseling. Voor Boerenbond, dat nu met de Agridagen een derde beurs op zijn naam heeft staan, is die kennisoverdracht een belangrijk aspect van een land- en tuinbouwbeurs. “De organisatie van zo’n beurs is voor ons geen doel op zich”, zei Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker. “Wel willen we onze voorlichtingsrol spelen zodat land- en tuinbouwers weloverwogen bedrijfsbeslissingen kunnen nemen. Met deze beurs willen we ook de landbouwers in de Kempen en omstreken bij elkaar brengen om ervaringen en visies uit te wisselen.”

Volgens De Becker wordt in deze slechte tijden voor de Vlaamse land- en tuinbouwers het nut van een beurs wel eens in vraag gesteld. “Maar je wegsteken en niet nadenken over de toekomst is vooral in moeilijke tijden geen optie”, aldus de voorzitter. “Het is meer dan ooit belangrijk om bedrijfseconomische inzichten te verwerven en te delen en een beurs is daar een ideaal platform voor.” Zij blijft ervan overtuigd dat er ondanks de huidige moeilijke situatie een mooie en sterke toekomst is weggelegd voor de Vlaamse landbouw.

Ook vanuit de provincie Antwerpen is men tevreden met deze vernieuwde landbouwbeurs op Antwerpse bodem. “Onze provincie is de dichtst bevolkte van het land en dus voelen we een aantal problematieken nog sterker dan de rest van Vlaanderen”, vertelde Antwerps gedeputeerde voor Landbouw Ludwig Caluwé tijdens de officiële opening van de beurs. “De strijd om grond is hier het grootst en de schaalvergroting is hier ook het sterkst voelbaar. En de sterke verstedelijking van onze provincie is niet alleen een fysiek verschijnsel, maar is ook mentaal en cultureel voelbaar.”

Maar Caluwé is ervan overtuigd dat dit ook kansen bieden voor de land- en tuinbouw. “Denk maar aan zaken als stadslandbouw of ‘community supported agriculture’. Maar dat is slechts één facet van landbouw, want het kan slechts aan een beperkt aantal landbouwers een toekomst bieden. Dus ook meer gangbare vormen van landbouw blijven bestaansrecht hebben. Met het oog op het voeden van de negen miljard mensen die deze wereld binnenkort telt, is het onze verdomde plicht om ons vruchtbaar landbouwareaal maximaal te gebruiken”, sprak Caluwé duidelijke taal. Een beurs zoals de Agridagen toont volgens hem ook aan dat de landbouw vandaag nog voldoende veerkracht heeft om de grote uitdagingen die op de sector afkomen, aan te gaan.

Hoewel het een eerder onverwachte combinatie is, blijft Crelan ook na overname van de Agridagen door Boerenbond, hoofdsponsor van de beurs. “De landbouwsector vertegenwoordigt vandaag nog maar 15 procent in het balanstotaal van de bank, maar toch blijft de sector voor ons enorm belangrijk. Wij geloven in een duurzame toekomst van de landbouw en ook van deze beurs”, stelde Luc Versele, CEO van Crelan. Om deze woorden kracht bij te zetten, heeft Crelan haar hoofdsponsorschap van de Agridagen ook verlengd tot 2020. Met de nieuwe locatie en de andere vernieuwingselementen die de beurs onderging én de toegenomen interesse van de landbouwers lijkt de toekomst van de Agridagen voor de komende jaren dan ook verzekerd.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via