nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

09.04.2018 Nieuwe naam en structuur bezorgt Werkers stevige groei

Werkers, de organisatie die sinds begin 2017 de diensten Agro|bedrijfshulp, Agro|services en Agro|aanneming overkoepelt, heeft er een geslaagd jaar opzitten. Binnen alle afdelingen gingen de cijfers er in 2017 op vooruit. De sociale bedrijfshulp aan land- en tuinbouwers steeg van ruim 34.000 uren naar bijna 40.000 uren, de uitzendarbeid nam toe van ruim 510.000 uren in 2016 tot bijna 528.000 uren afgelopen jaar. Het agrarisch aannemingswerk zag zijn omzet stijgen van 1,4 miljoen euro naar ruim 1,8 miljoen euro.

De bedrijfshulp omvat zowel de klassieke hulp aan land- en tuinbouwers bij arbeidsongeschiktheid, als de meer commerciële landbouwdiensten, zoals klauwverzorging en vee scheren. De activiteit steeg er in 2017 met bijna 4.464 uren tot een totaal van 70.428 uren. Die groei is volledig toe te schrijven aan de zogenaamde ‘sociale hulp’ aan land- en tuinbouwers die arbeidsongeschikt zijn, waar de stijging zelfs meer dan tien procent bedraagt. Volgens Werkers heeft de verbeterde conjunctuur in de landbouw, vooral in de melkvee- en varkenshouderij, van het afgelopen jaar een grote rol gespeeld in die toename. 

Vooral de hulp bij ziekte nam een hoge vlucht: van 18.261 uren in 2016 tot 22.405 uren afgelopen jaar. Ook populair zijn bedrijfshulp wanneer land- en tuinbouwers vakantie nemen (8.529 uren), een ongeval gehad hebben (4.686 uren) of wanneer een land- of tuinbouwer overlijdt (1.677 uren). Daarnaast wordt ook nog beroep gedaan op bedrijfshulp wanneer de bedrijfsleider bijscholingen volgt (1.547 uren) of bij bevallingen, rampen, enz. (815 uren). Door die toegenomen activiteit kon Werkers in deze tak het jaar afsluiten met een winst van ruim 180.000 euro op een totale omzet van net geen drie miljoen euro.

Ook de uitzendarbeid scheerde hoge toppen: in 2017 werden 527.948 uren gerealiseerd, een stijging van drie procent in vergelijking met 2016. De groei was het grootst in de groene sectoren, waar 406.450 uren werden geteld. Maar ook in de zuivere landbouw nam het aantal uitzenduren toe. In de voedingssector liep het aantal uren sterk terug, maar dat is wellicht het gevolg van nieuwe afspraken op sectorniveau. Werkers noteerde ook een opvallend grotere vraag vanuit andere sectoren, zoals de retail-, chemie- en metaalsector en wijt dit aan de naamsverandering. “Steeds vaker komen in de kantoren vragen binnen van bedrijven die weinig of niets met de land- en tuinbouw te maken hebben. We kunnen niets anders dan concluderen dat Werkers werkt”, klinkt het.

Tot slot zijn er nog de aannemingsactiviteiten. In 2017 werd voor het eerst in vier jaar opnieuw groei opgetekend in de omzet van het agrarisch aannemingswerk. Met een totale omzet van 1,86 miljoen euro kwam de organisatie opnieuw uit op het niveau van 2013. “Dat heeft zeker te maken met een efficiëntere werking van de interne administratie, waardoor we klanten en vennoten nu opnieuw vlotter en sneller kunnen bedienen. Dit, gecombineerd met het feit dat onze consulenten potentiële klanten enthousiast benaderen, durven we zonder blozen een verdere groei van onze aannemingsactiviteit en -omzet in 2018 vooropstellen”, aldus Werkers. 

Bron: Boer&Tuinder

Volg VILT ook via