nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

11.10.2017 Nieuwe regering in Nederland wil minder varkens

Nederland heeft na 208 dagen coalitieonderhandelingen een nieuwe regering, opnieuw onder leiding van Mark Rutte. Het regeerakkoord bevat ruim twee pagina’s over land- en tuinbouw. In het akkoord staat dat sprake is van gezondheids- en leefomgevingsrisico’s in gebieden met een zeer hoge veedichtheid. “Die kunnen en willen we niet negeren. Het kabinet zal met de sector en de provincies bezien hoe we deze problematiek kunnen aanpakken.” Met name in Noord-Brabant wordt naar een warme sanering van de varkenshouderij in belaste gebieden gekeken. Daarvoor zou 200 miljoen euro beschikbaar zijn. In het akkoord staat niet wat er gebeurt met de productierechten van de stoppende varkenshouders, merkt Boerderij op.

Nu Mark Rutte politieke medestanders gevonden heeft voor een derde ambtstermijn als Nederlandse premier zou landbouw volgens de laatste berichten een volwaardig ministerie en bijbehorende vakminister krijgen. De laatste minister die ‘landbouw’ in zijn titulatuur droeg, was Maxime Verhagen (2010-2012) in het kabinet Rutte I. Diens voorganger Gerda Verburg (2007-2010) droeg nog de oude titel waarin landbouw voorop stond: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Sedert 2012 is landbouw ‘slechts’ een onderdeel van het ministerie van Economische Zaken.

Vakblad Boerderij focust op twee opvallende elementen in de landbouwpassage uit het regeerakkoord. Ten eerste is er aandacht voor de 200 miljoen euro die uitgetrokken wordt voor een warme sanering van de varkenshouderij, met name in provincies met een grote veedichtheid zoals Noord-Brabant. Dat brengt daar gezondheids- en leefomgevingsrisico’s met zich mee. “Die kunnen en willen we niet negeren”, zegt het nieuwe kabinet van de liberale VVD, christendemocratische CDA en Christenunie en de links-liberale D66. Daarover zal dus overleg komen met sector en provinciale beleidsmakers. Met name in Noord-Brabant wordt een warme sanering van de varkenshouderij in belaste gebieden overwogen. De benodigde centen, 100 miljoen euro in 2018 en eenzelfde bedrag in 2019, zouden door de provincie en de Nederlandse Staat opgehoest worden.

Tweede opvallend element uit het regeerakkoord is de 75 miljoen euro die de komende twee jaar beschikbaar komt voor jonge boeren via een bedrijfsovernamefonds. Jonge boeren krijgen ondersteuning bij overname van het gezinsbedrijf. Ook krijgen zij geld voor investeringen in innovatie. Evenzeer het vermelden waard is dat weidegang in de melkveehouderij – een teer punt voor dierenwelzijnsorganisaties – niet door de overheid verplicht wordt; het kabinet onderzoekt of landbouw(grond) op de lijst van vitale sectoren moet komen die afgeschermd worden van buitenlandse investeerders; de mededingingswetgeving wordt aangepast zodat boeren beter de krachten kunnen bundelen; tegen 2030 een broeikasgasreductie van 3,5 miljoen ton uit landbouw nodig is en er met het oog op de naleving van Europese richtlijnen lange-termijn-actieplannen worden opgesteld in overleg met de sector.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Arenda Oomen voor Rijksoverheid.nl

In samenwerking met: Boerderij

Volg VILT ook via