nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

 

17.11.2017 Extra geld voor strijd tegen antibioticaresistentie

Het kenniscentrum voor antibioticagebruik en -resistentie bij dieren AMCRA krijgt jaarlijks voor een periode van vier jaar 800.000 euro extra ter beschikking voor de strijd tegen antibioticaresistentie in de veehouderij. Dat kwam de organisatie overeen met de FOD Volksgezondheid. Het bedrag wordt voorzien vanuit het Sanitair Fonds, dat gespijsd wordt door jaarlijkse bijdragen van de veehouders. AMCRA zal het budget gebruiken om gegevens te verzamelen en te analyseren over het antibioticagebruik van ‘niet-prioritaire’ landbouwhuisdieren, complementair aan het meetwerk dat de federale overheid doet voor de ‘prioritaire’ landbouwhuisdieren. meer

17.11 Honger in Sub-Sahara-Afrika blijft toenemen

Sinds 2015 stijgt het aantal mensen met honger in Sub-Sahara-Afrika. Ook het meest recente rapport van de Wereldvoedselorganisatie FAO toont geen beterschap, integendeel. Door lokale conflicten, extreme droogte en verwoesting als gevolg van de opw... meer
Meer nieuws
Volg VILT ook via

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

 

Foto's

Meer foto's

Agenda

Duiding

Belgische voedingsindustrie wil op een verantwoorde manier groeien

13.11.2017  Concrete ambities onderbouwen duurzaamheidsverslag FEVIA

De Belgische voedingsindustrie maakt er geen geheim van dat de ambitie is om op een verantwoorde manier te blijven groeien. Met het derde duurzaamheidsverslag toont sectorfederatie FEVIA hoe de voe... meer
Meer duiding

video

Meer video's