nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

 

Reportage

Lokaal product zkt lokale consument

23.09 Logistiek korte keten

De wereld is een dorp, zo luidt de welbekende boutade. En dat geldt meer dan ooit voor onze voedselvoorziening. Op de etiketten van de producten in ons winkelkarretje staan vlagjes uit alle mogelij... meer

Het geheim van het Schotse whiskymodel

16.09 Landbouw op het Britse eiland

Er beweegt wat in het ruige noorden van Groot-Brittannië. Op donderdag 18 september trekt naar schatting meer dan 80 procent van de Schotten naar de stembus voor een historisch referendum. Moet Sch... meer

Landbouw in de hoorn van Afrika

16.06 Ethiopië

In het uiterste oosten van het Afrikaanse continent, omstuwd door afgevlakte bergen, uitgedoofde vulkanen en uitgestrekte woestijnen, ligt Ethiopië, het land van de koffieboon, de hardlopers, en he... meer

Ommezwaai in teelttechniek op sterk hellende percelen

04.06 Erosiebeleid

Met knikkende knieën, zo keken landbouwers dit voorjaar naar de kleurtjes op hun computerscherm tijdens het invoeren van de perceelgegevens in het elektronisch loket van de overheid. Kleurde een pe... meer

Diergeneeskunde zet grote stap in strijd tegen antibioticaresistentie

12.05 Toekomstvisie antibioticumgebruik in de veehouderij

Het totale antibioticumgebruik bij dieren halveren tegen 2020, en op termijn volledig komaf maken met onnodig gebruik van antibiotica in de diergeneeskunde. Dat is de straffe doelstelling waar de v... meer

Wat weten we over de impact van IHD op landbouw?

05.05 Instandhoudingsdoelstellingen voor natuur

Met acht concrete vragen van ongeruste landbouwers in het achterhoofd verdiepte VILT zich in de instandhoudingsdoelstellingen (IHD) voor natuur. Door de complexiteit van dit dossier verliep de zoek... meer

Elke inspanning telt in de aanloop naar MAP 5

10.03 Bemesten op het scherp van de snee

Nu de akkers en weiden stilaan opdrogen, staan de Vlaamse boeren en tuinders voor het bemestingsseizoen van de waarheid. De Vlaamse Landmaatschappij laat geen kans voorbijgaan om iedereen in te pep... meer

Kan een sterkere band tussen boer en burger het platteland redden?

03.03 Productief Landschap

Sinds de landbouw centraal is komen te staan in onze voedselvoorziening kreeg de bewerkte grond een geprivilegieerde plaats in de ruimtelijke organisatie van onze samenleving. Mede dankzij een effi... meer

"Een producent hoeft niet alleen te staan"

17.02 Producentenorganisaties

Toen Europa na de Tweede Wereldoorlog volop de kaart trok van de boeren om de voedselzekerheid te garanderen, zorgde een heel pakket protectionistische maatregelen voor zekere winsten en een comfor... meer

Welke keuzes maakt Vlaanderen binnen de Europese krijtlijnen?

10.02 Europees landbouwbeleid richting 2020

In 2013 is de hervorming van het Europees landbouwbeleid goedgekeurd. Vlaanderen kan eigen accenten leggen bij de invulling van het kader dat is uitgezet. Tijdens de landbouwstudiedag van de Univer... meer

Volg VILT ook via

Zoek in het archief

Tip: laatste week of laatste maand

Zoek in categorieën