nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

Onderzoek

Wat stallucht wel en niet doet met de gezondheid van omwonenden

24.04 Wetenschappelijke literatuur geeft stof tot nadenken

Ngo’s en buurtcomités ventileren de jongste tijd hun bezorgdheid over de veronderstelde negatieve invloed van (grotere) pluimvee- of varkensstallen op de gezondheid van omwonenden. Er wordt met nam... meer

Interpretatie van oogstkaarten vergt enig inzicht

03.04 Precisielandbouw

Voor een optimale oogst is een beter begrip nodig van de opbrengstverschillen binnen een perceel. Wat verklaart die verschillen? Dat is de cruciale vraag die men in het kader van precisielandbouw p... meer

Precisielandbouw in de melkveehouderij

27.02 Kloof tussen ontwikkelaars en melkveehouders overbruggen

Er komt een tijdperk aan waarin landbouwers in hun bedrijfsvoering niet alleen meer zullen vertrouwen op de eigen kennis en waarnemingen maar ook op sensoren en slimme machines. Voor de voorlopers ... meer

Klimaat en bodem

23.01 Koolstofopslag onder grasland

Er is nog ruimte voor koolstofopslag onder grasland in Vlaanderen, en dus kan grasland een sterke troef worden in de strijd tegen klimaatverandering. Uit de meest recente publicatie van de Bodemkun... meer

Welke mogelijkheden biedt de bio-economie voor landbouw?

29.11 Onderzoeksvragen zijn helder voor ILVO

Een niet al te gewaagde voorspelling is dat de agrovoedingsindustrie meer zal doen dan enkel mensen voeden. De sector zal ook hernieuwbare grondstoffen aanleveren voor allerlei industriële, farmace... meer

Brengt het klimaatvraagstuk de koe van haar melk?

19.09 Voederadditieven kunnen methaanuitstoot verlagen

Een koe geeft elke dag zo’n 30 liter melk. Door het verteren van het voeder stoot ze, al boerend, ongeveer 450 gram methaan uit. Dat is een minder welkome vaststelling, want methaan is één van de b... meer

Do's en don'ts voor het reinigen van stallen

12.09 Probiotica vallen door de mand

De aanwezigheid van ziekteverwekkende bacteriën in veestallen beïnvloedt het voorkomen van ziektes en sterfte bij dieren. Bovendien houden bepaalde bacteriën ook een mogelijk risico in voor de volk... meer

Melk-economen IFCN

14.06 Herstel van de melkprijs? Wanneer hangt af van wereldfactoren

Onderzoekers en analisten van het International Farm Comparison Network (IFCN), een globaal netwerk en een denktank voor de economische aspecten van melkproductie, zijn het erover eens dat het eind... meer

Wat met oudere serrecomplexen?

18.04 Transitieproces Oost-Vlaamse bloemenregio

Deze week vindt de opening plaats van de 35ste editie van de Floraliën in Gent. Het evenement heeft de bedoeling om het kunnen van onze siertelers in de schijnwerper te plaatsen. De sierteeltsector... meer

Klimaat en landbouw

05.04 Over laaghangend fruit en veeteelt in perspectief

De nieuwe commissie Klimaat in het Vlaams Parlement houdt hoorzittingen met experts uit alle sectoren die hun bijdrage leveren aan de uitstoot van broeikasgassen: transport, industrie, huishoudens,... meer

Volg VILT ook via

Zoek in het archief

Tip: laatste week of laatste maand

Zoek in categorieën