nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

"Mijn job is geslaagd als het er niet meer toe doet of Milcobel zelfstandig is"

01.09 Eddy de Mûelenaere - CEO Milcobel

Bijna dag op dag twee jaar geleden blokkeerden boze boeren de poorten van verschillende Milcobel-vestigingen uit onvrede met de lage melkprijzen die op dat moment werden uitbetaald. De laagconjunct... meer

"Vertrouwen dat landbouwers krijgen, weerspiegelt zich in hun ondernemerschap"

01.07 Joris Relaes en Frans Coussement (kabinet Landbouw 2004-2014)

Tien jaar lang kreeg de Vlaamse minister van Landbouw, eerst Yves Leterme en daarna Kris Peeters, ruggensteun van een goed geoliede tandem op zijn kabinet. Dat de bezetting van het kabinet Landbouw... meer

test

In diervriendelijke stalsystemen duiken nieuwe welzijnsproblemen op

22.07 Is dierenwelzijnsonderzoek (nog) nodig?

Het thema dierenwelzijn roert zich de jongste tijd. In Vlaanderen vraagt men zich luidop af of de (nieuwe) bevoegdheid onder het beleidsdomein Landbouw dan wel onder Leefmilieu of Welzijn moet vall... meer

Landbouw in de hoorn van Afrika

16.06 Ethiopië

In het uiterste oosten van het Afrikaanse continent, omstuwd door afgevlakte bergen, uitgedoofde vulkanen en uitgestrekte woestijnen, ligt Ethiopië, het land van de koffieboon, de hardlopers, en he... meer

Ommezwaai in teelttechniek op sterk hellende percelen

04.06 Erosiebeleid

Met knikkende knieën, zo keken landbouwers dit voorjaar naar de kleurtjes op hun computerscherm tijdens het invoeren van de perceelgegevens in het elektronisch loket van de overheid. Kleurde een pe... meer

"De rode draad doorheen mijn carrière is landbouw"

26.05 Sabine Laruelle - uittredend federaal minister van Landbouw

Wie ons land van noord naar zuid doorkruist, ziet het landbouwlandschap veranderen. Eens in Wallonië worden de percelen en de bedrijfsarealen groter, maar zie je nog amper pluimvee- en varkensstall... meer

"Water is een belangrijke factor voor goede productieresultaten"

20.05 Water-management in de pluimveehouderij

Water is het belangrijkste voedingsmiddel bij pluimvee. Het speelt een rol bij het regelen van de lichaamstemperatuur, bij de vertering en is een belangrijk onderdeel van lichaamsweefsels en eieren... meer

Diergeneeskunde zet grote stap in strijd tegen antibioticaresistentie

12.05 Toekomstvisie antibioticumgebruik in de veehouderij

Het totale antibioticumgebruik bij dieren halveren tegen 2020, en op termijn volledig komaf maken met onnodig gebruik van antibiotica in de diergeneeskunde. Dat is de straffe doelstelling waar de v... meer

Wat weten we over de impact van IHD op landbouw?

05.05 Instandhoudingsdoelstellingen voor natuur

Met acht concrete vragen van ongeruste landbouwers in het achterhoofd verdiepte VILT zich in de instandhoudingsdoelstellingen (IHD) voor natuur. Door de complexiteit van dit dossier verliep de zoek... meer

Wat weten we over het 'Little cherry virus'?

04.12 Little cherry virus in de kersenteelt

De kerselaars in Haspengouw zijn momenteel zo goed als uitgebloeid. Rond een virus dat de kersenproductie ernstig zou bedreigen, woedde recentelijk onrust in de sector en in de media. Wat weten we ... meer

Volg VILT ook via

Zoek in het archief

Tip: laatste week of laatste maand

Zoek in categorieën