nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

Aanvragen van subsidie boslandbouw kan tot 21 september
18/09/2018

Landbouwers die bomenrijen willen aanplanten op een akker of weide om er een agroforestryperceel van te maken, hebben nog enkele dagen tijd om daarvoor financiële steun te vragen. De subsidie boslandbouw financiert tot 80 procent van de aanlegkosten (o.a. plantgoed en arbeid). Mogelijk doet de gortdroge zomer landbouwers kiezen voor de combinatie van land- en bosbouw. Het was in Vlaanderen wekenlang zo warm en droog dat koeien snakten naar een beetje schaduw en verkoeling terwijl landbouwgewassen verschroeiden onder de loden zon. Bomen kunnen uitkomst bieden in zulke extreme omstandigheden. meer »

Inschrijvingen subsidieaanvraag agroforestry gestart
31/07/2018

Landbouwers die een subsidie willen aanvragen voor de aanplant van een boslandbouwsysteem in het najaar 2018 - voorjaar 2019, kunnen vanaf nu tot uiterlijk 21 september 2018 inschrijven. Dat meldt het Departement Landbouw en Visserij. Inschrijven kan uitsluitend via het e-loket van het departement. “Het subsidiebedrag zal maximaal 80 procent van de aanplantkosten bedragen”, klinkt het. meer »

Doet helft boeren aan agroforestry tegen 2025?
11/06/2018

Zo’n 250 landbouwers, onderzoekers, leden van ngo’s en beleidsmakers hebben elkaar ontmoet tijdens de vierde European Agroforestry Federation (EURAF) meeting in Nijmegen. De bijeenkomst focuste op twee onderwerpen. Enerzijds het versnellen van inspirerende overgangen naar agroforestry als duurzaam landgebruik - inclusief de rol die boslandbouw kan spelen in de aanpassing aan de klimaatverandering – en anderzijds het nastreven van het doel dat tegen 2025 de helft van de landbouwers agroforestry implementeert op zijn bedrijf. meer »

Boslandbouwadepten scholen bij in binnen- en buitenland
31/01/2018

De tweede bijeenkomst van het ‘Regionale Agroforestry Innovatie Netwerk’ (RAIN) vond afgelopen week bij François Ongenaert in Beveren-Waas plaats. Geheel in lijn met de doelstelling van het Europese AFINET-project werd het een boeiende kennisuitwisseling tussen experten die wetenschappelijk of door de praktijk geschoold zijn en landbouwers die interesse tonen om met het teeltsysteem aan de slag te gaan. “Interesse in boslandbouw is vooral merkbaar bij bioboeren, maar ook bij een aantal gangbare landbouwers. Aangezien de klimaatverandering voor meer weersextremen in onze regio zal zorgen, wordt agroforestry voor alle landbouwers interessant als buffer tegen wateroverlast, hitte, droogte, stormschade, …”, zegt ILVO-onderzoeker Bert Reubens. meer »

Vlaamse expertise rond boslandbouw gaat Europees
20/10/2017

ILVO en Inagro nemen deel aan het Europees thematisch netwerk AFINET en brengen zo hun expertise inzake boslandbouw binnen in een Europese kenniscluster met 13 partners uit 9 landen of regio’s. AFINET is gefinancierd via het H2020-programma van de Europese Commissie, met een totaalbudget van 2 miljoen euro. Elk deelnemend land kiest een regionaal belangrijke onderzoeksfocus. In Vlaanderen is gekozen om verder te werken op diverse types agroforestry met fruit- en notenteelt. meer »

AFINET wil kennis agroforestry over de grenzen delen
08/08/2017

Landbouwers met interesse in agroforestry kunnen zich aansluiten bij een nieuwe Regionale Agroforestry Innovatiegroep in het kader van een Europees project AFINET. Dat project wil landbouwers de kans bieden om vragen en ideeën uit te wisselen over de grenzen heen. Dertien partners uit negen Europese landen nemen deel, waaronder het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) en Inagro. In Vlaanderen zal het innovatienetwerk de naam Agroforestry Vlaanderen dragen. De eerste bijeenkomst van het netwerk vond plaats in juli, op een proefveld van ILVO in Merelbeke. meer »

Nieuwe inschrijvingsronde voor subsidie agroforestry
01/08/2017

Nog tot 15 september hebben geïnteresseerde landbouwers de tijd om zich via het e-loket van het Departement Landbouw en Visserij in te schrijven voor een aanplantsubsidie voor boslandbouwsystemen of agroforestry. Het subsidiebedrag bedraagt maximaal 80 procent van de aanplantkosten. Bij agroforestry wordt een landbouwgewas op hetzelfde perceel gecombineerd met een aanplanting van bomen. Het idee er achter is dat de bomen vruchten en/of kwaliteitshout opleveren, wat het verlies aan landbouwopbrengst moet compenseren. meer »

450.000 euro voor 15 operationele groepen
11/07/2017

Met een budget van 450.000 euro wil Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege de oprichting en werking van 15 operationele groepen bevorderen. Door onderzoekers en land- en tuinbouwers nauw te laten samenwerken in operationele groepen wil het beleid aanzetten tot snellere innovatie. “Dit jaar ligt de klemtoon vooral op het leveren van een bijdrage aan de weerbaarheid van sectoren in crisis, zoals de dierlijke sector en de fruitsector”, aldus Schauvliege. meer »

Overheid gaf investeringssteun aan 2.400 landbouwers
04/07/2017

In februari 2015 kreeg het nieuwe Vlaamse programma voor plattelandsontwikkeling PDPO III, bedoeld voor de periode tot 2020, officieel groen licht van de Europese Commissie. Eind 2016 verleende de overheid al bijna 81 miljoen euro steun aan onder meer investeringen, de oprichting van nieuwe land- en tuinbouwbedrijven, opleidingen in de landbouw, agromilieumaatregelen en Leaderprojecten op het Vlaamse platteland. Zoomen we in op de cijfers dan gaat het om bijna 2.400 landbouwers die investeringssteun kregen en 139 jonge boeren die financieel geholpen werden bij de overname van een landbouwbedrijf. Aan bijna 39.000 hectare landbouwgrond kleven milieu- of natuurvoordelen in de vorm van een agromilieuverbintenis of beheerovereenkomst. meer »

Gedetineerden maken 'juice from jail' met boslandbouw
30/05/2017

Eén van de 12 nieuwe aanplantingen van een boslandbouwperceel is dit jaar gerealiseerd op het penitentiair landbouwcentrum te Ruiselede. De gedetineerden hebben de bomen aangeplant en zullen de komende jaren ingeschakeld worden voor het onderhoud van de boomgaard en de oogst en verwerking van het fruit. Er zijn 168 hoogstam fruitbomen aangeplant van een 50-tal oude rassen van zowel appel, peer, pruim en kers. De bedoeling is om sap te maken van het geoogste fruit en het onder de naam ‘juice from jail’ te verkopen. De projectpartners achter ‘Agroforestry in Vlaanderen’ doen dit bijzondere verhaal uit de doeken. Op 13 juni organiseren zij een infoavond in Zepperen (Limburg) voor al wie interesse heeft in het teeltsysteem. meer »
Volg VILT ook via

Geavanceerd zoeken

Tip: laatste week of laatste maand

Zoek in categorieën