nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

Boslandbouw doorstaat kwantitatieve opbrengstanalyse
13/12/2018

Eindelijk zijn er cijfers over de kwantitatieve impact van boslandbouw, op de opbrengst maar ook op ecosysteemdiensten. Doctoraatsonderzoeker Paul Pardon (ILVO/UGent) bestudeerde namelijk het effect op de bodemkwaliteit, de aanwezigheid van gunstige insecten, de gewasopbrengst en de totale biomassaopbrengst. Hoewel landbouwgewassen minder opbrengen door de aanwezigheid van rijen bomen op de akker, is de netto opbrengst aan biomassa hoger dan op percelen zonder bomen. Daarbij is het aangewezen om slimme teeltkeuzes te maken. “Bovendien is het aangeraden de bomen te kappen zodra de stam dik genoeg is”, aldus Pardon. meer »

Zuivelsector kiest vlucht vooruit inzake duurzaamheid
07/12/2018

Een mooi geïllustreerde brochure van 55 bladzijden, een symposium in het Vlaams Parlement en een voorbeeldboerderij die opgevoerd wordt in de Vlaamse pers: het was duidelijk dat de zuivelsector iets te vieren had in november. “Het beste recept tegen ongenuanceerde berichtgeving is proactief communiceren”, weet Vlaams landbouwminister Joke Schauvliege. En dat doen de melkveehouders en hun afnemers, op een onderbouwde manier bovendien. Om aan de buitenwereld te kunnen tonen dat duurzaamheid in het DNA van de sector zit, houden melkveehouders via de certificering voor de IKM-kwaliteitsstandaard bij welke inspanningen ze in dat verband doen. meer »

"Help het klimaat: beloon gezond boerenverstand"
07/12/2018

Bij de vele duizenden deelnemers aan de klimaatmars in Brussel waren ook sympathisanten van Wervel. Als het gaat over de bijdrage die landbouw kan leveren aan de oplossing voor het klimaatprobleem, dan is het volgens Wervel simpel: “Beloon gezond boerenverstand.” Beleidsmedewerker Jeroen Watté verduidelijkt dat het herstel van landbouwbodems tegelijk ons voedselsysteem veerkrachtiger maakt en de klimaatcrisis tempert. “Dat doe je met technieken die gemeen hebben dat ze koolstof opslaan in landbouwbodems: niet-ploegen, compost toedienen, mengteelt, boslandbouw, enz. meer »

UGent helpt Ghana op weg naar duurzamere cacaoteelt
23/11/2018

De laatste jaren heeft de cacaoteelt in Ghana, goed voor een aandeel van 20 procent van de premium cacaobonen op de internationale markt, te lijden onder een lage productiviteit en beperkte winstmarges. Dit is problematisch voor de Ghanezen, maar ook voor de Belgische chocolade-industrie. Daarom startte de Universiteit Gent in 2014 een onderzoek bij meer dan 700 Ghanese cacaoboeren, en aan de hand van de resultaten scholen Gentse onderzoekers nu Ghanese cacaoboeren bij om op een duurzame manier meer en betere cacaobonen te produceren. meer »

Is onze landbouw klaar voor de klimaatopwarming?
05/10/2018

Op maandag 8 oktober publiceert het IPCC, het klimaatpanel van de Verenigde Naties, z’n rapport dat moet dienen als leidraad voor regeringen met betrekking tot de opwarming van de aarde met 1,5 dan wel met 2 graden Celsius. De hittegolven, natte winters en lange droogteperiodes van de voorbije jaren zullen bij een verdere opwarming nog meer voorkomen. VRT NWS ging aankloppen bij verschillende landbouwexperten met de vraag of onze landbouw hier klaar voor is, en stelde eerst en vooral vast dat de landbouw, net als andere sectoren, twee dingen zal moeten doen: de opwarming vermijden door minder CO2 te produceren en zich aanpassen aan de belangrijkste gevolgen van de opwarming. meer »

Aanvragen van subsidie boslandbouw kan tot 21 september
18/09/2018

Landbouwers die bomenrijen willen aanplanten op een akker of weide om er een agroforestryperceel van te maken, hebben nog enkele dagen tijd om daarvoor financiële steun te vragen. De subsidie boslandbouw financiert tot 80 procent van de aanlegkosten (o.a. plantgoed en arbeid). Mogelijk doet de gortdroge zomer landbouwers kiezen voor de combinatie van land- en bosbouw. Het was in Vlaanderen wekenlang zo warm en droog dat koeien snakten naar een beetje schaduw en verkoeling terwijl landbouwgewassen verschroeiden onder de loden zon. Bomen kunnen uitkomst bieden in zulke extreme omstandigheden. meer »

Inschrijvingen subsidieaanvraag agroforestry gestart
31/07/2018

Landbouwers die een subsidie willen aanvragen voor de aanplant van een boslandbouwsysteem in het najaar 2018 - voorjaar 2019, kunnen vanaf nu tot uiterlijk 21 september 2018 inschrijven. Dat meldt het Departement Landbouw en Visserij. Inschrijven kan uitsluitend via het e-loket van het departement. “Het subsidiebedrag zal maximaal 80 procent van de aanplantkosten bedragen”, klinkt het. meer »

Doet helft boeren aan agroforestry tegen 2025?
11/06/2018

Zo’n 250 landbouwers, onderzoekers, leden van ngo’s en beleidsmakers hebben elkaar ontmoet tijdens de vierde European Agroforestry Federation (EURAF) meeting in Nijmegen. De bijeenkomst focuste op twee onderwerpen. Enerzijds het versnellen van inspirerende overgangen naar agroforestry als duurzaam landgebruik - inclusief de rol die boslandbouw kan spelen in de aanpassing aan de klimaatverandering – en anderzijds het nastreven van het doel dat tegen 2025 de helft van de landbouwers agroforestry implementeert op zijn bedrijf. meer »

Boslandbouwadepten scholen bij in binnen- en buitenland
31/01/2018

De tweede bijeenkomst van het ‘Regionale Agroforestry Innovatie Netwerk’ (RAIN) vond afgelopen week bij François Ongenaert in Beveren-Waas plaats. Geheel in lijn met de doelstelling van het Europese AFINET-project werd het een boeiende kennisuitwisseling tussen experten die wetenschappelijk of door de praktijk geschoold zijn en landbouwers die interesse tonen om met het teeltsysteem aan de slag te gaan. “Interesse in boslandbouw is vooral merkbaar bij bioboeren, maar ook bij een aantal gangbare landbouwers. Aangezien de klimaatverandering voor meer weersextremen in onze regio zal zorgen, wordt agroforestry voor alle landbouwers interessant als buffer tegen wateroverlast, hitte, droogte, stormschade, …”, zegt ILVO-onderzoeker Bert Reubens. meer »

Vlaamse expertise rond boslandbouw gaat Europees
20/10/2017

ILVO en Inagro nemen deel aan het Europees thematisch netwerk AFINET en brengen zo hun expertise inzake boslandbouw binnen in een Europese kenniscluster met 13 partners uit 9 landen of regio’s. AFINET is gefinancierd via het H2020-programma van de Europese Commissie, met een totaalbudget van 2 miljoen euro. Elk deelnemend land kiest een regionaal belangrijke onderzoeksfocus. In Vlaanderen is gekozen om verder te werken op diverse types agroforestry met fruit- en notenteelt. meer »
Volg VILT ook via

Geavanceerd zoeken

Tip: laatste week of laatste maand

Zoek in categorieën