nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

Vlaamse expertise rond boslandbouw gaat Europees
20/10/2017

ILVO en Inagro nemen deel aan het Europees thematisch netwerk AFINET en brengen zo hun expertise inzake boslandbouw binnen in een Europese kenniscluster met 13 partners uit 9 landen of regio’s. AFINET is gefinancierd via het H2020-programma van de Europese Commissie, met een totaalbudget van 2 miljoen euro. Elk deelnemend land kiest een regionaal belangrijke onderzoeksfocus. In Vlaanderen is gekozen om verder te werken op diverse types agroforestry met fruit- en notenteelt. meer »

AFINET wil kennis agroforestry over de grenzen delen
08/08/2017

Landbouwers met interesse in agroforestry kunnen zich aansluiten bij een nieuwe Regionale Agroforestry Innovatiegroep in het kader van een Europees project AFINET. Dat project wil landbouwers de kans bieden om vragen en ideeën uit te wisselen over de grenzen heen. Dertien partners uit negen Europese landen nemen deel, waaronder het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) en Inagro. In Vlaanderen zal het innovatienetwerk de naam Agroforestry Vlaanderen dragen. De eerste bijeenkomst van het netwerk vond plaats in juli, op een proefveld van ILVO in Merelbeke. meer »

Nieuwe inschrijvingsronde voor subsidie agroforestry
01/08/2017

Nog tot 15 september hebben geïnteresseerde landbouwers de tijd om zich via het e-loket van het Departement Landbouw en Visserij in te schrijven voor een aanplantsubsidie voor boslandbouwsystemen of agroforestry. Het subsidiebedrag bedraagt maximaal 80 procent van de aanplantkosten. Bij agroforestry wordt een landbouwgewas op hetzelfde perceel gecombineerd met een aanplanting van bomen. Het idee er achter is dat de bomen vruchten en/of kwaliteitshout opleveren, wat het verlies aan landbouwopbrengst moet compenseren. meer »

450.000 euro voor 15 operationele groepen
11/07/2017

Met een budget van 450.000 euro wil Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege de oprichting en werking van 15 operationele groepen bevorderen. Door onderzoekers en land- en tuinbouwers nauw te laten samenwerken in operationele groepen wil het beleid aanzetten tot snellere innovatie. “Dit jaar ligt de klemtoon vooral op het leveren van een bijdrage aan de weerbaarheid van sectoren in crisis, zoals de dierlijke sector en de fruitsector”, aldus Schauvliege. meer »

Overheid gaf investeringssteun aan 2.400 landbouwers
04/07/2017

In februari 2015 kreeg het nieuwe Vlaamse programma voor plattelandsontwikkeling PDPO III, bedoeld voor de periode tot 2020, officieel groen licht van de Europese Commissie. Eind 2016 verleende de overheid al bijna 81 miljoen euro steun aan onder meer investeringen, de oprichting van nieuwe land- en tuinbouwbedrijven, opleidingen in de landbouw, agromilieumaatregelen en Leaderprojecten op het Vlaamse platteland. Zoomen we in op de cijfers dan gaat het om bijna 2.400 landbouwers die investeringssteun kregen en 139 jonge boeren die financieel geholpen werden bij de overname van een landbouwbedrijf. Aan bijna 39.000 hectare landbouwgrond kleven milieu- of natuurvoordelen in de vorm van een agromilieuverbintenis of beheerovereenkomst. meer »

Gedetineerden maken 'juice from jail' met boslandbouw
30/05/2017

Eén van de 12 nieuwe aanplantingen van een boslandbouwperceel is dit jaar gerealiseerd op het penitentiair landbouwcentrum te Ruiselede. De gedetineerden hebben de bomen aangeplant en zullen de komende jaren ingeschakeld worden voor het onderhoud van de boomgaard en de oogst en verwerking van het fruit. Er zijn 168 hoogstam fruitbomen aangeplant van een 50-tal oude rassen van zowel appel, peer, pruim en kers. De bedoeling is om sap te maken van het geoogste fruit en het onder de naam ‘juice from jail’ te verkopen. De projectpartners achter ‘Agroforestry in Vlaanderen’ doen dit bijzondere verhaal uit de doeken. Op 13 juni organiseren zij een infoavond in Zepperen (Limburg) voor al wie interesse heeft in het teeltsysteem. meer »

Persprijs voor agroforestry-artikel in Veeteeltvlees
11/05/2017

De Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) heeft in Brussel de persprijs duurzame ontwikkeling uitgereikt. In de categorie Nederlandstalige tijdschriften is de laureaat Guy Nantier, hoofdredacteur van het vakblad Veeteeltvlees. Hij bracht bij zijn lezerspubliek van voornamelijk vleesveehouders agroforestry onder de aandacht. Boslandbouw is een nog niet zo bekende benadering van landbouw, en volgens de jury van de persprijs een manier om de kringloop te sluiten in een sector met een grote ecologische voetafdruk. De juryleden waardeerden de onderbouwde analyse in het artikel, met zowel aandacht voor omgevingsfactoren als voor de economische voordelen voor de producent. meer »

"Tijdelijke natuur is heel veraf in de praktijk"
23/02/2017

Door achtereenvolgens een artikel in het magazine Mblad en een parlementaire vraag aan minister Schauvliege circuleerde vorige week het idee om de meer dan 17.000 hectare braakliggende industriegrond in te schakelen als tijdelijke natuur. Vandaag maaien en spuiten grondeigenaars braakland tegen onkruidontwikkeling zodat het idee om de natuur er zijn gang te laten gaan de handen op elkaar kreeg. De vraag die gesteld dient te worden, is waarom eigenaars zo bang zijn dat beschermde soorten zich vestigen op hun terreinen. Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker geeft het antwoord: “De enige bereidheid die de overheid tot nu toe toonde richting industrie was die van de natuurcompensaties, waardoor bedrijven zich wel kunnen ontwikkelen maar landbouw steevast de prijs betaalt. Denk maar aan het beleid voor de havens.” Even problematisch is volgens De Becker het statuut van natuur in landbouwgebied. meer »

"Landbouwgrond moet meer natuurvoordelen leveren"
21/02/2017

In het nieuwe Natuurrapport (NARA), opgesteld door het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), wordt nagedacht over hoe je het enorme belang van de innige band tussen natuur en maatschappij meer in de verf kan zetten. Voorbeelden tonen werkt inspirerend, en dus komen we in het NARA op verschillende plaatsen pioniers tegen. Als we inzoomen op het landbouwluik, dan maken we kennis met land- en tuinbouwers die elk op hun eigen manier de eco-effectiviteit op hun bedrijf proberen te verhogen. Want met bijna de helft van de totale Vlaamse oppervlakte beschikt landbouw over een enorme hefboom voor het creëren van meer natuurvoordelen. meer »

Welke inspanning oppert klimaatresolutie voor landbouw?
24/11/2016

Het Vlaams Parlement heeft woensdagavond een (niet bindende) klimaatresolutie goedgekeurd om de in Parijs afgesproken klimaatdoelstellingen na te komen. De maatregelen hebben 2030 als tijdshorizon, worden positief onthaald door de milieubeweging en zijn een duidelijke insteek voor de klimaattop van de Vlaamse regering op 1 december. Van een ambitieus klimaatbeleid wordt gezegd dat het de competitiviteit van Vlaanderen versterkt. Toch vreest de landbouwsector afgerekend te worden op biologische processen die van nature gepaard gaan met broeikasgasemissies. In de resolutie gebeurt dat geenszins want daarin ijveren meerderheid en oppositie voor een stimulerend en ondersteunend beleid. CD&V zet in de verf dat de efficiëntie van de Vlaamse landbouw een voordeel is in het licht van de klimaatuitdaging. meer »
Volg VILT ook via

Geavanceerd zoeken

Tip: laatste week of laatste maand

Zoek in categorieën