nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

 

Twaalf nieuwe boslandbouwers in spe
22/11/2016

Het onderzoeksconsortium ‘Agroforestry Vlaanderen’ maakt bekend dat er dit jaar dertien aanvragen zijn binnengelopen voor de subsidie boslandbouw. Twaalf van de dertien dossiers werden goedgekeurd zodat een even groot aantal landbouwers de aanplanting nu kan (niet moet, nvdr.) realiseren. Het merendeel van de 21 aangemelde percelen is grasland, samen goed voor een oppervlakte van 27 hectare. Meest populair zijn noten- en fruitbomen. Landbouwers die het voorbeeld van deze boslandbouw-pioniers willen volgen, krijgen volgend jaar alweer een nieuwe kans om de subsidie aan te vragen. meer »

Europese literatuurstudie zet agroforestry op verhoog
28/10/2016

In een studie die gefinancierd werd door de Europese Unie hebben onderzoekers alle vergelijkende studies die de voorbije decennia verschenen over agroforestry of boslandbouw en gangbare landbouwsystemen verzameld en naast elkaar gelegd. Daaruit concluderen de onderzoekers dat agroforestry meer ecosysteemdiensten levert dan gangbare landbouwsystemen. Zo gaan er minder nutriënten verloren door bodemerosie en scoren de agroforestry-percelen hoger qua biodiversiteit. meer »

Agroforestry-adepten leren notenteelt kennen
26/09/2016

In Drietand, het ledenblad van het Algemeen Boerensyndicaat, brengt het onderzoeksconsortium rond boslandbouw in Vlaanderen verslag uit van een tweedaagse excursie naar Nederland. Daar werden verschillende landbouwbedrijven bezocht die zich toeleggen op notenteelt. De excursie kon op veel interesse rekenen: landbouwers, verwerkers van noten, adviseurs en lesgevers gingen mee naar drie notentelers waaronder hazelnotenkwekerij Joostenhuus. Leraar op rust Harm Tuenter plantte in 1990 de eerste bomen en breidde uit tot in totaal zes hectare. Oogsten doet hij machinaal. De Nederlandse teler stelde zelf zijn machinepark voor oogsten en schonen op punt en houdt zo de kosten laag. Financieel brengen de hazelnoten 3.000 à 4.000 euro per hectare op. meer »

Klimaat-slimme landbouw Klimaatopwarming noopt tot herdenken van landbouwmethoden
05/09/2016

Zomer 2011: de Pukkelpopstorm raast over Limburg en vernielt een groot aantal fruitplantages. Eerder dat jaar werden Belgische boeren geplaagd door droogte. In 2014 treft de zogenaamde Pinksterstorm het westen van ons land met hagel en hevige regenbuien. Dit jaar laten de weergoden zich opnieuw van hun slechtste kant zien. Vrijwel gans het land krijgt in mei en juni ongezien grote neerslaghoeveelheden te verwerken. Oude boeren schudden het hoofd want vroeger volgden de extreme weersfenomenen niet zo kort op elkaar. Wetenschappers waarschuwen dat landbouwers daar maar beter aan wennen want het zal vaker en heviger stormen als de aarde opwarmt. En dat doet ze: met 0,6 graden sinds het begin van de 20e eeuw. De temperatuur zal verder oplopen, tot anderhalve graad boven het pre-industriële niveau als het klimaatakkoord van Parijs standhoudt. Behalve met het beperken van de broeikasgasuitstoot moet de sector ook bezig zijn met de effecten van de klimaatverandering zoals drogere zomers en nattere winters. De landbouw van de toekomst zal ‘climate-smart’ zijn of zal niet zijn. meer »

2015 was overgangsjaar voor plattelandsbeleid
04/07/2016

In februari vorig jaar kreeg het nieuwe Vlaamse programma voor plattelandsontwikkeling (PDPO III) officieel groen licht van de Europese Commissie. In dat eerste jaar werd al 57 miljoen euro steun verleend aan investeringen op landbouwbedrijven, de vestiging van een nieuwe generatie boeren en tuinders, opleidingen voor landbouwers en agromilieumaatregelen ter verbetering van de kwaliteit van het Vlaamse platteland. Het Departement Landbouw en Visserij maakt ook de slotbalans op van de vorige programmaperiode. Tussen 2007 en 2015 investeerden Vlaanderen en de EU 760 miljoen euro in de Vlaamse landbouw en bij uitbreiding in het platteland. meer »

"Agroforestry logisch voor kippen met buitenloop"
14/06/2016

Agroforestry of boslandbouw is een logische keuze voor pluimveebedrijven met een buitenloop. Het bevordert het natuurlijk gedrag, vermindert de stressgevoeligheid, vermijdt puntvervuiling en integreert de pluimveestal bovendien beter in het landschap. Dat zegt Daniel Van Kesteren van Avibel, die over zijn ervaringen zal getuigen op een infoavond rond het thema op 16 juni, een organisatie van het platform Agroforestry Vlaanderen. meer »

Afbouw veestapel is splijtzwam in klimaatadvies SALV
02/06/2016

Landbouwadviesraad SALV heeft zich op vraag van de Klimaatcommissie die in de schoot van het Vlaams Parlement is opgericht, gebogen over het klimaatvraagstuk. Dat leverde behalve een boeiend advies ook het verwachte vuurwerk op. De milieubeweging, daarin gesteund door Vredeseilanden en BioForum, bepleit namelijk een switch van dierlijke naar plantaardige consumptie en productie. De landbouw- en andere organisaties (o.a. de federaties van de voedings- en voederindustrie) in de klimaatwerkgroep van de SALV gaan niet akkoord met een afbouw van de veestapel als klimaatmaatregel. “Gezien de stijgende wereldbevolking en vraag naar vlees zal dat enkel leiden tot een verplaatsing van dierlijke productie. Dat kan zelfs meer uitstoot veroorzaken”, zo luidt het. meer »

Natuurpunt strooit met tips voor bescherming van de bij
24/03/2016

De lente is begonnen en de eerste wilde bijen zijn alweer uitgevlogen. Voor Natuurpunt is dat het sein om een bijdrage van landbouwers, bedrijven en lokale overheden te vragen aan de bescherming van de bij. Wat zij precies kunnen doen, daar weet Natuurpunt wel raad mee. Met de financiële steun van de federale overheid verdiepte de organisatie zich in bijenvriendelijke maatregelen in landbouwgebied, op bedrijfsterreinen en op het openbaar domein. De lange lijst met praktische tips staat per doelgroep online. Landbouwers leren bijvoorbeeld wat een goede plek is voor een bijenhotel, welke groenbedekkers een meerwaarde hebben voor bijen, dat de bermen naast hun veld belangrijk zijn als groene linten doorheen het landschap, enz. meer »

Groenbedekker vult 85% van ecologisch aandachtsgebied
16/02/2016

Kort voor de jaarwisseling maakte minister Joke Schauvliege op een infoavond voor landbouwers bekend dat de nieuwe eisen inzake de vergroening van het Europees landbouwbeleid in Vlaanderen goed worden nageleefd. Ondertussen is de administratieve controle van de perceelaangiftes afgerond zodat het Departement Landbouw en Visserij meer details vrijgeeft. In totaal moesten 12.000 Vlaamse landbouwers minstens twee of drie verschillende gewassen telen, 18.600 landbouwers blijvend grasland in stand houden en 9.200 landbouwers ecologisch aandachtsgebied aanleggen op hun akkerland. Met de teelt van groenbedekkers wordt 85 procent van dat ecologisch aandachtsgebied ingevuld. meer »

Gewijzigde voorwaarden groenbedekking als vergroening
30/12/2015

Om te voldoen aan de vergroening van het Europees landbouwbeleid moeten landbouwers met meer dan 15 hectare bouwland op vijf procent daarvan extra aandacht hebben voor de biodiversiteit. Landbouwers kunnen het zogenaamde ‘ecologisch aandachtsgebied’ invullen op erg verschillende wijze, bijvoorbeeld braakland, houtkanten, bufferstroken, stikstofbindende gewassen of boslandbouw. In de praktijk zijn groenbedekkers de populairste keuze. Dat mag dan als een eenvoudige invulling van de vergroeningseis klinken, in de praktijk zijn er een rist voorwaarden aan verbonden. De Vlaamse landbouwadministratie preciseert die voorwaarden nadat de Europese Commissie één en ander verduidelijkte. meer »
Volg VILT ook via

Geavanceerd zoeken

Tip: laatste week of laatste maand

Zoek in categorieën