nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

Gedetineerden maken 'juice from jail' met boslandbouw
30/05/2017

Eén van de 12 nieuwe aanplantingen van een boslandbouwperceel is dit jaar gerealiseerd op het penitentiair landbouwcentrum te Ruiselede. De gedetineerden hebben de bomen aangeplant en zullen de komende jaren ingeschakeld worden voor het onderhoud van de boomgaard en de oogst en verwerking van het fruit. Er zijn 168 hoogstam fruitbomen aangeplant van een 50-tal oude rassen van zowel appel, peer, pruim en kers. De bedoeling is om sap te maken van het geoogste fruit en het onder de naam ‘juice from jail’ te verkopen. De projectpartners achter ‘Agroforestry in Vlaanderen’ doen dit bijzondere verhaal uit de doeken. Op 13 juni organiseren zij een infoavond in Zepperen (Limburg) voor al wie interesse heeft in het teeltsysteem. meer »

Persprijs voor agroforestry-artikel in Veeteeltvlees
11/05/2017

De Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) heeft in Brussel de persprijs duurzame ontwikkeling uitgereikt. In de categorie Nederlandstalige tijdschriften is de laureaat Guy Nantier, hoofdredacteur van het vakblad Veeteeltvlees. Hij bracht bij zijn lezerspubliek van voornamelijk vleesveehouders agroforestry onder de aandacht. Boslandbouw is een nog niet zo bekende benadering van landbouw, en volgens de jury van de persprijs een manier om de kringloop te sluiten in een sector met een grote ecologische voetafdruk. De juryleden waardeerden de onderbouwde analyse in het artikel, met zowel aandacht voor omgevingsfactoren als voor de economische voordelen voor de producent. meer »

"Tijdelijke natuur is heel veraf in de praktijk"
23/02/2017

Door achtereenvolgens een artikel in het magazine Mblad en een parlementaire vraag aan minister Schauvliege circuleerde vorige week het idee om de meer dan 17.000 hectare braakliggende industriegrond in te schakelen als tijdelijke natuur. Vandaag maaien en spuiten grondeigenaars braakland tegen onkruidontwikkeling zodat het idee om de natuur er zijn gang te laten gaan de handen op elkaar kreeg. De vraag die gesteld dient te worden, is waarom eigenaars zo bang zijn dat beschermde soorten zich vestigen op hun terreinen. Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker geeft het antwoord: “De enige bereidheid die de overheid tot nu toe toonde richting industrie was die van de natuurcompensaties, waardoor bedrijven zich wel kunnen ontwikkelen maar landbouw steevast de prijs betaalt. Denk maar aan het beleid voor de havens.” Even problematisch is volgens De Becker het statuut van natuur in landbouwgebied. meer »

"Landbouwgrond moet meer natuurvoordelen leveren"
21/02/2017

In het nieuwe Natuurrapport (NARA), opgesteld door het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), wordt nagedacht over hoe je het enorme belang van de innige band tussen natuur en maatschappij meer in de verf kan zetten. Voorbeelden tonen werkt inspirerend, en dus komen we in het NARA op verschillende plaatsen pioniers tegen. Als we inzoomen op het landbouwluik, dan maken we kennis met land- en tuinbouwers die elk op hun eigen manier de eco-effectiviteit op hun bedrijf proberen te verhogen. Want met bijna de helft van de totale Vlaamse oppervlakte beschikt landbouw over een enorme hefboom voor het creëren van meer natuurvoordelen. meer »

Welke inspanning oppert klimaatresolutie voor landbouw?
24/11/2016

Het Vlaams Parlement heeft woensdagavond een (niet bindende) klimaatresolutie goedgekeurd om de in Parijs afgesproken klimaatdoelstellingen na te komen. De maatregelen hebben 2030 als tijdshorizon, worden positief onthaald door de milieubeweging en zijn een duidelijke insteek voor de klimaattop van de Vlaamse regering op 1 december. Van een ambitieus klimaatbeleid wordt gezegd dat het de competitiviteit van Vlaanderen versterkt. Toch vreest de landbouwsector afgerekend te worden op biologische processen die van nature gepaard gaan met broeikasgasemissies. In de resolutie gebeurt dat geenszins want daarin ijveren meerderheid en oppositie voor een stimulerend en ondersteunend beleid. CD&V zet in de verf dat de efficiëntie van de Vlaamse landbouw een voordeel is in het licht van de klimaatuitdaging. meer »

Twaalf nieuwe boslandbouwers in spe
22/11/2016

Het onderzoeksconsortium ‘Agroforestry Vlaanderen’ maakt bekend dat er dit jaar dertien aanvragen zijn binnengelopen voor de subsidie boslandbouw. Twaalf van de dertien dossiers werden goedgekeurd zodat een even groot aantal landbouwers de aanplanting nu kan (niet moet, nvdr.) realiseren. Het merendeel van de 21 aangemelde percelen is grasland, samen goed voor een oppervlakte van 27 hectare. Meest populair zijn noten- en fruitbomen. Landbouwers die het voorbeeld van deze boslandbouw-pioniers willen volgen, krijgen volgend jaar alweer een nieuwe kans om de subsidie aan te vragen. meer »

Europese literatuurstudie zet agroforestry op verhoog
28/10/2016

In een studie die gefinancierd werd door de Europese Unie hebben onderzoekers alle vergelijkende studies die de voorbije decennia verschenen over agroforestry of boslandbouw en gangbare landbouwsystemen verzameld en naast elkaar gelegd. Daaruit concluderen de onderzoekers dat agroforestry meer ecosysteemdiensten levert dan gangbare landbouwsystemen. Zo gaan er minder nutriënten verloren door bodemerosie en scoren de agroforestry-percelen hoger qua biodiversiteit. meer »

Agroforestry-adepten leren notenteelt kennen
26/09/2016

In Drietand, het ledenblad van het Algemeen Boerensyndicaat, brengt het onderzoeksconsortium rond boslandbouw in Vlaanderen verslag uit van een tweedaagse excursie naar Nederland. Daar werden verschillende landbouwbedrijven bezocht die zich toeleggen op notenteelt. De excursie kon op veel interesse rekenen: landbouwers, verwerkers van noten, adviseurs en lesgevers gingen mee naar drie notentelers waaronder hazelnotenkwekerij Joostenhuus. Leraar op rust Harm Tuenter plantte in 1990 de eerste bomen en breidde uit tot in totaal zes hectare. Oogsten doet hij machinaal. De Nederlandse teler stelde zelf zijn machinepark voor oogsten en schonen op punt en houdt zo de kosten laag. Financieel brengen de hazelnoten 3.000 à 4.000 euro per hectare op. meer »

Klimaat-slimme landbouw Klimaatopwarming noopt tot herdenken van landbouwmethoden
05/09/2016

Zomer 2011: de Pukkelpopstorm raast over Limburg en vernielt een groot aantal fruitplantages. Eerder dat jaar werden Belgische boeren geplaagd door droogte. In 2014 treft de zogenaamde Pinksterstorm het westen van ons land met hagel en hevige regenbuien. Dit jaar laten de weergoden zich opnieuw van hun slechtste kant zien. Vrijwel gans het land krijgt in mei en juni ongezien grote neerslaghoeveelheden te verwerken. Oude boeren schudden het hoofd want vroeger volgden de extreme weersfenomenen niet zo kort op elkaar. Wetenschappers waarschuwen dat landbouwers daar maar beter aan wennen want het zal vaker en heviger stormen als de aarde opwarmt. En dat doet ze: met 0,6 graden sinds het begin van de 20e eeuw. De temperatuur zal verder oplopen, tot anderhalve graad boven het pre-industriële niveau als het klimaatakkoord van Parijs standhoudt. Behalve met het beperken van de broeikasgasuitstoot moet de sector ook bezig zijn met de effecten van de klimaatverandering zoals drogere zomers en nattere winters. De landbouw van de toekomst zal ‘climate-smart’ zijn of zal niet zijn. meer »

2015 was overgangsjaar voor plattelandsbeleid
04/07/2016

In februari vorig jaar kreeg het nieuwe Vlaamse programma voor plattelandsontwikkeling (PDPO III) officieel groen licht van de Europese Commissie. In dat eerste jaar werd al 57 miljoen euro steun verleend aan investeringen op landbouwbedrijven, de vestiging van een nieuwe generatie boeren en tuinders, opleidingen voor landbouwers en agromilieumaatregelen ter verbetering van de kwaliteit van het Vlaamse platteland. Het Departement Landbouw en Visserij maakt ook de slotbalans op van de vorige programmaperiode. Tussen 2007 en 2015 investeerden Vlaanderen en de EU 760 miljoen euro in de Vlaamse landbouw en bij uitbreiding in het platteland. meer »
Volg VILT ook via

Geavanceerd zoeken

Tip: laatste week of laatste maand

Zoek in categorieën