nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

Voedselgebrek speelt kwetsbare bijenkolonies parten
30/01/2013

Uit een nieuwe studie van het Italiaanse onderzoeksinstituut Opera blijkt onder meer dat het systematisch verdwijnen van geschikte voedselgebieden één van de belangrijkste oorzaken is van de bijensterfte in Europa. Ook een gebrek aan biodiversiteit en het verkeerd en overmatig gebruik van gewasbeschermingsmiddelen berokkent het bijenbestand volgens de studie heel wat schade. België scoort slecht. meer »

Opbouwend advies Minaraad & SALV over plattelandsbeleid
29/01/2013

De doelstellingen in het actieprogramma 2013-2015 van het Vlaams plattelandsbeleidsplan overtuigen de adviesraden SALV en Minaraad. Zij noemen het "een stap in de goede richting van het coördineren van het plattelandsbeleid". Wel dringen de adviesraden aan op een verdere uitwerking tot een geïntegreerd actieprogramma plattelandsbeleid. En het middenveld moet beter betrokken worden. meer »

"Biolandbouw zorgt voor buffer tegen klimaatopwarming"
25/01/2013

In een rapport van de International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM) worden onderzoeksresultaten gebundeld die aantonen dat biologische landbouw een nuttige strategie kan zijn om de gevolgen van de klimaatverandering voor de landbouw het hoofd te bieden. Een biologisch landbouwmodel zou de landbouwsector de nodige veerkracht bezorgen om de klimatologische veranderingen op te vangen. meer »

Agroforestry in Vlaanderen komt moeilijk van de grond
17/01/2013

De subsidieregeling voor agroforestry die sinds 2011 landbouwers stimuleert bomen aan te planten op landbouwpercelen, heeft nog niet voor de verhoopte respons gezorgd. In 2012 schreven slechts vijf landbouwers zich in voor de aanplantsubsidie, goed voor een totale oppervlakte van negen hectare. meer »

Koen Wellemans (ADLO) & Bert Reubens (ILVO) "Vergroening GLB kan een prikkel betekenen voor agroforestry"
19/11/2012

Sinds 2011 kunnen Vlaamse landbouwers een subsidie aanvragen wanneer zij op eenzelfde perceel een landbouwteelt combineren met het aanplanten van bomen. Agroforestry heet dat, oftewel een boslandbouwsysteem. Onbekend maakt onbemind, daarom laten we twee specialisten aan het woord over agroforestry. meer »

Hoe ga je aan de slag met agroforestry?
19/11/2012

In onze wekelijkse duiding geVILT bestempelen de landbouwadministratie en ILVO agroforestry als een landbouwsysteem dat Vlaamse boeren, groot en klein, kansen biedt. Stel, je gelooft wel in de synergie tussen bomenrijen en landbouwgewassen maar de stap in het ongewisse schrikt je af. Dan verzamelt dit artikel een rits praktische tips die jou heel wat leergeld uitsparen. meer »

Nieuwe oproep aan boeren die agroforestry overwegen
18/07/2012

Van half juli tot 1 september staat het e-loket van het Agentschap voor Landbouw en Visserij open voor landbouwers die een aanplantsubsidie voor boslandbouwsystemen willen aanvragen. Het perceel dient in het najaar van 2012 of voorjaar van 2013 beplant te worden met 30 tot 200 bomen per hectare. Tussen de rijen bomen worden landbouwgewassen geteeld. meer »

"Vlaamse landbouw ontsnapt niet aan klimaatverandering"
18/05/2012

De gevolgen van de klimaatverandering zullen voelbaar zijn voor de Vlaamse landbouw. Daarom liet de landbouwadministratie een lijst van 22 adaptatiemaatregelen opstellen door wetenschappers van het Klimaatpark Arenberg van de K.U.Leuven. Natuurpunt vreest dat deze maatregelen onvoldoende zijn om de gevolgen van de klimaatverandering voor de landbouw te milderen. meer »

Agroforestry Federatie wil meer bomen in landbouwbeleid
16/01/2012

Vorige maand werd in Parijs de European Agroforestry Federation opgericht door promotoren van 'boslandbouw' uit meer dan 15 verschillende Europese landen. "Het doel van de federatie is om de toepassing van agroforestry in heel Europa te promoten", vertelt Wervel die voor de Vlaamse bijdrage in Parijs zorgde en mee de EURAFF oprichtte. meer »

Twaalf subsidieaanvragen voor agroforestry
02/09/2011

Sinds de subsidieregeling voor agroforestry werd goedgekeurd in juni, hebben 12 landbouwers een aanvraag ingediend, goed voor 15,42 hectare. Daarvoor hadden ze tijd tot en met donderdag. De aanvragen worden momenteel onderzocht en op 15 oktober zal duidelijk zijn hoeveel landbouwers effectief voor de subsidie in aanmerking komen. meer »
Volg VILT ook via

Geavanceerd zoeken

Tip: laatste week of laatste maand

Zoek in categorieën