nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  
 • ABS

  Algemeen Boerensyndicaat
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • ABS
  • Hendrik Vandamme
  • Guy Depraetere
  • 051/26 08 20
  • 051/24 25 39
  • www.absvzw.be
  • Het Algemeen Boerensyndicaat is de tweede grootste landbouworganisatie in Vlaanderen na Boerenbond en is in de eerste plaats een syndicaat dat ervoor zorgt dat de belangen van haar leden zo goed mogelijk verdedigd worden. Naast syndicale tussenkomsten, biedt ABS een waaier van diensten aan via het adviesbureau, het vormingscentrum en de vrouwenbeweging.

 • Agoria

  Federatie van de technologische industrie
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • Agoria
  • Anton Vermeulen
  • Nathalie Nicolas
  • 02/706 79 82
  • 02/706 79 88
  • www.agoria.be
  • De sector mechatronica binnen Agoria telt zowel fabrikanten van machines voor land- en tuinbouw en veeteelt als machinemakers voor de voedingsindustrie.

 • Agribex

  Internationale Beurs voor Akkerbouw, Veeteelt, Tuin en Groene Zones
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • Agribex
  • Jan Packo
  • Alain Van der cruys
  • Michel Christiaens
  • 02/263 07 85
  • 02/262 04 02
  • www.agribex.be
  • Agribex is de grootste overdekte landbouwbeurs in België. Om de twee jaar verwelkomt het evenement in de Brusselse Heizelpaleizen circa 150.000 bezoekers. Agribex is een professionele beurs die aangestuurd wordt door de sector zelf. Fedagrim, de Belgische federatie van constructeurs en importeurs van uitrusting voor de landbouw, de veeteelt, de tuin en de groene zones, staat in voor de organisatie.

 • Agridagen

  Professionele beurs voor de intensieve veehouderij
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • Agridagen
  • Dirk Mertens
  • Nadine Loonbeek
  • 03/491 02 97
  • www.agridagen.be
  • De Agridagen bestaan al enkele jaren, maar nu schakelen ze naar een hoge versnelling. Opdracht: het forum bij uitstek worden voor de uitwisseling van kennis en informatie tussen alle partners die samenwerken in de veehouderij. Wie belang hecht aan het welzijn van de sector, mee wil kunnen met de nieuwste evoluties en nieuwe uitdagingen efficiënt het hoofd wil bieden, mist deze afspraak niet. In 2014 draait alles rond het thema Participeren & Duurzaam Ondernemen.

 • Agriflanders

  Vlaamse landbouwbeurs met focus op veehouderij en mechanisatie op e...
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • Agriflanders
  • Georges Van Keerberghen
  • Annie De Groote
  • 09/245 36 13
  • 09/245 36 11
  • www.agriflanders.be
  • Om de twee jaar geeft Agriflanders rendez-vous in Flanders Expo in Gent. Om zich te onderscheiden van Agribex heeft Agriflanders minder aandacht voor grote landbouwmechanisatie, maar wordt de nadruk gelegd op machines die op en rond het veebedrijf van nut zijn. Door de focus op veehouderij neemt de veeteeltsector, inbegrepen stallenbouw en veevoeders, ruim de helft van alle standen in. De grote en kleine piste staan steeds in het teken van prijskampen en veedemonstraties.

 • Agro-Experten

  Vereniging voor agro-experten
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • Agro-Experten
  • Achiel Tylleman
  • André Calus
  • 0475/700 710
  • www.agroexperten.be
  • Agro-experten is ontstaan uit een bestaande groep Vlaamse landbouwschatters en verenigt nu deskundigen die actief zijn in de diverse bedrijfskolommen van de land- en tuinbouwsector. Rechtbanken, advocaten, notarissen, verzekeringsmaatschappijen, banken, ondernemingen, verenigingen of privé-personen, die een deskundig rapport willen omtrent een landbouwgerelateerd probleem (in toelevering, productie, of verwerking) kunnen beroep doen op deze deskundigen.

 • Agro-Expo Vlaanderen

  Tweejaarlijkse vakbeurs voor land- en tuinbouw in de expohallen van...
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • Agro-Expo Vlaanderen
  • André Debruyne
  • Michel Vulsteke
  • 051/20 36 91
  • www.agro-expo.be
  • Iedere twee jaar vindt in de expohallen van Roeselare de vakbeurs voor land- en tuinbouw Agro-Expo Vlaanderen plaats. Deze beurs bestaat al sinds 1982 en lokt gemiddeld 22.000 bezoekers naar het hart van de landbouwprovincie bij uitstek, West-Vlaanderen. Voor tuinbouw is Agro-Expo de grootste beurs in Vlaanderen. Bijzonder veel aandacht gaat ook uit naar rundvee.

 • Agro|aanneming

  agro|aanneming biedt boeren en tuinders een wettelijk kader om op e...
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • Agro|aanneming
  • Ivo Caeyers
  • Ben Kusters
  • 016/25 64 64
  • 016/28 64 39
  • www.agroaanneming.be
  •  agro|aanneming biedt boeren en tuinders een wettelijk kader om op een legale manier nevenactiviteiten te ontwikkelen. Als vennoten van agro|aanneming kunnen zij terugvallen op hun expertise als bedrijfsleider en beschikken zij over de vereiste machines. Als aannemingsbedrijf richt het zich tot de agrarische sector om voor extra mankracht op land- en tuinbouwbedrijven te zorgen wanneer de hulp hoognodig is.

 • Agro|bedrijfshulp

  agro|bedrijfshulp organiseert adequate vervanghulp op land- en tuin...
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • Agro|bedrijfshulp
  • Ivo Caeyers
  • Ben Kusters
  • 016/28 64 64
  • 016/28 64 39
  • www.agrobedrijfshulp.be
  • agro|bedrijfshulp organiseert adequate vervanghulp op land- en tuinbouwbedrijven wanneer de bedrijfsleider getroffen wordt door ziekte, ongeval of overlijden. Ook wegens vakantieplannen wordt bedrijfshulp vaak ingeroepen. De gespecialiseerde arbeiders van agro|bedrijfshulp nemen het werk ook uit handen in geval van vakantie of andere familiale gebeurtenissen.

 • Agro|services

  agro|services is een regulier uitzendbureau dat zich toelegt op sei...
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • Agro|services
  • Ben Kusters
  • 016/28 64 30
  • 016/25 64 39
  • www.agro-services.be
  • agro|services is een regulier uitzendbureau dat zich toelegt op seizoenarbeid. Land- en tuinbouwbedrijven vormen immers de belangrijkste doelgroep. Met kantoren in Lier, Lochristi en Roeselare stelt agro|services op jaarbasis bijna 1.600 uitzendkrachten tewerk bij meer dan 450 bedrijven. agro|services vormt samen met agro|bedrijfshulp en agro|aanneming de agro|diensten.

 • Algemeen Belgisch Vlasverbond

  Beroepsorganisatie van de Belgische vlasteelt en vlasvezelbereiding
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • Algemeen Belgisch Vlasverbond
  • Erik Decaluwé
  • Christiaan Vlaemynck
  • 056/23 06 10
  • 056/22 79 30
  • www.vlasverbond.be
  • Het Vlasverbond groepeert alle bedrijven die belangen te verdedigen hebben op het vlak van de teelt, de verwerking en de commercialisering van strovlas en alle producten afkomstig van zijn verwerking.

 • Algemene Vereniging van de Geneesmiddelenindustrie

  Vereniging van de Belgische producenten van diergeneesmiddelen
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • Algemene Vereniging van de Geneesmiddelenindustrie
  • Albert Lens
  • Christine Vanormelingen
  • 02/661 91 05
  • 02/661 91 99
  • www.pharma.be
  • Als vertegenwoordiger van de farmaceutische industrie in België verstrekt de Algemene Vereniging van de Geneesmiddelenindustrie (pharma.be), group animal health, informatie over deze sector en licht zij de standpunten van de farmaceutische bedrijven toe.

 • AVBS

  Beroepsvereniging voor bloemisten, snijbloementelers, boomtelers, t...
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • AVBS
  • Filip Goossens
  • Koen Tierens
  • 09/326 72 10
  • 09/326 72 11
  • www.avbs.be
  • AVBS is de beroepsvereniging voor professionele siertelers en groenvoorzieners in Vlaanderen. De AVBS-structuur overkoepelt vier vakgroepen, met name het verbond van bloemisten, boomtelers, snijbloementelers en dat van tuinaannemers en groenverzorgers. De overkoepelende AVBS-structuur staat in voor het algemeen beleid en de intersectoriële aangelegenheden, hierbij vaak geruggensteund door haar moederorganisatie Boerenbond.

 • BCZ

  Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • BCZ
  • Patric Buggenhout
  • Renaat Debergh
  • 016/30 07 70
  • 016/30 07 79
  • www.bcz-cbl.be
  • BCZ is de beroepsvereniging van de zuivelindustrie in België. De leden van BCZ, de zuivelondernemingen, halen ongeveer 98 procent van de melk op bij de boer en verwerken die tot lekkere en gezonde zuivelproducten. BCZ behartigt de belangen van de zuivelondernemingen. Daarnaast neemt BCZ deel aan het maatschappelijk debat wanneer melk en zuivelproducten aan de orde zijn.

 • BEFFA

  Belgische Vereniging van pelsdierenhouders
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • BEFFA
  • Marnix Van Laecke
  • 0497/39 01 98
  • 09/374 06 03
  • www.pelsdieren.be
  • B.E.F.F.A. is de overkoepelende federatie van de Belgische pelsdierenhouders. De organisatie profileert pelsdierenhouderij als een professionele agrarische bedrijfstak, doet aan belangenbehartiging van de sector en ondersteunt de bedrijfsvoering van pelsdierenhouders.

 • Beleidsdomein Landbouw en Visserij

  Het beleidsdomein Landbouw en Visserij is opgesplist in het Departe...
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • Beleidsdomein Landbouw en Visserij
  • Patricia De Clercq
  • 02/552 77 69
  • 02/552 77 41
  • www.vlaanderen.be/landbouw
  • Het beleidsdomein Landbouw en Visserij is opgesplitst in een departement dat het beleid mee ontwikkelt en instaat voor de voorbereiding en de evaluatie ervan, en een agentschap dat het beleid uitvoert onder het directe gezag en de bevoegdheid van de minister. Onder het departement ressorteren de afdelingen Duurzame Landbouwontwikkeling, Landbouw- en Visserijbeleid, Monitoring en Studie, Managementondersteunende dienstverlening en Organisatie en Strategisch Beleid. Het agentschap bestaat uit de afdelingen Markt- en Inkomensbeheer, Structuur en Investeringen, Productkwaliteitsbeheer en Procesondersteuning.

 • BELFERTIL

  BELFERTIL is de Belgisch-Luxemburgse vereniging van de producenten ...
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • BELFERTIL
  • Peter Jaeken
  • 02/238 97 72
  • 02/280 03 48
  • BELFERTIL is de Belgisch-Luxemburgse vereniging van de producenten van minerale meststoffen. BELFERTIL is een aparte vzw die ressorteert onder beroepsfederatie essenscia, de koepelorganisatie van de chemie en de life sciences.

 • Belgapom

  Beroepsvereniging voor de Belgische aardappelhandel en -verwerking
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • Belgapom
  • Antoon Wallays
  • Romain Cools
  • 09/339 12 52
  • 09/339 12 51
  • www.belgapom.be
  • Belgapom is de erkende beroepsvereniging voor de Belgische aardappelhandel en -verwerking, die zowel op nationaal als internationaal vlak de belangen behartigt van de Belgische handelaars in aardappelen, de bereiders-verpakkers, exporteurs, aardappelschilbedrijven, de aardappelverwerkende bedrijven en de producenten van en handelaars in pootgoed.

 • Belgapom

  Beroepsvereniging voor de Belgische aardappelhandel en -verwerking
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • Belgapom
  • Antoon Wallays
  • Romain Cools
  • 09/339 12 52
  • 09/339 12 51
  • www.belgapom.be
  • Belgapom is de erkende beroepsvereniging voor de Belgische aardappelhandel en -verwerking, die zowel op nationaal als internationaal vlak de belangen behartigt van de Belgische handelaars in aardappelen, de bereiders-verpakkers, exporteurs, aardappelschilbedrijven, de aardappelverwerkende bedrijven en de producenten van en handelaars in pootgoed.

 • BelOrta

  Fusieveiling die Mechelse Veilingen en Coöbra verenigt
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • BelOrta
  • Leo Baestaens
  • Chris De Pooter & Filip Fontaine
  • 015/55 11 11
  • 015/55 06 01
  • www.belorta.be
  • Met een omzet van meer dan 300 miljoen euro vormt BelOrta, ontstaan uit de fusie van de Mechelse Veilingen en Coöbra, de grootste coöperatieve veiling van Europa. De omzet bereikt een piek in april, mei, juni en juli: het zakencijfer bedraagt dan meer dan 25 miljoen euro. Bijna 40 procent van alle Belgische tuinbouwproducten, verhandeld via het veilingwezen, worden in Sint-Katelijne-Waver verkocht. De grootste hoeveelheden worden verwerkt van mei tot augustus.

   BelOrta telt circa 2.000 leden-tuinders. Omdat BelOrta in de groentestreek ligt, is het in de eerste plaats een groenteveiling, maar er worden ook kleine hoeveelheden fruit en bloemen geveild. Door de nieuwe fusie die in 2013 werd aangegaan met Veiling Borgloon nemen de volumes van zacht- en hardfruit op de veiling sterk toe. De Limburgse veiling gold als een belangrijk handelsplatform voor appels, peren, aardbeien en zomerfruit zoals kersen, pruimen en het ganse gamma bessen.

 • BEMEFA

  Beroepsvereniging van de mengvoederfabrikanten
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • BEMEFA
  • Luc Seurynck
  • Yvan Dejaegher
  • 02/512 09 55
  • 02/514 03 51
  • www.bemefa.be
  • BEMEFA is de beroepsvereniging van de mengvoederfabrikanten. De organisatie verdedigt de belangen van de  mengvoedersector en streeft hierbij naar de algemene maatschappelijke aanvaarding van een economisch en ecologisch verantwoorde dierlijke voederproductie

 • Beroepsvereniging Aannemers Land- & Tuinbouwwerken

  Nationale Beroepsvereniging van Aannemers van Land- ten Tuinbouwwerken
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • Beroepsvereniging Aannemers Land- & Tuinbouwwerken
  • Jan Stultiens
  • Johan Van Bosch
  • 02/238 06 33
  • 02/238 04 41
  • www.landbouwservice
  • Nationale Beroepsvereniging van Aannemers van Land- ten Tuinbouwwerken

 • Beroepsvereniging van Handelaars in Meststoffen

  Nationale Beroepsvereniging van Handelaars in Meststoffen
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • Beroepsvereniging van Handelaars in Meststoffen
  • Lionel Vanneste
  • Johan Van Bosch
  • 02/238 06 33
  • 02/238 04 41
  • www.landbouwservice.be
  • Nationale Beroepsvereniging van Handelaars in Meststoffen

 • Beroepsvereniging van Handelaars in Veevoeders

  Nationale Beroepsvereniging van Handelaars in Veevoerders
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • Beroepsvereniging van Handelaars in Veevoeders
  • Herman Delcroix
  • Johan Van Bosch
  • 02/238 06 33
  • 02/238 04 41
  • www.landbouwservice.be
  • Nationale Beroepsvereniging van Handelaars in Veevoerders

 • Beurs van Libramont

  Beurs voor landbouw, bosbouw en agrovoeding van Libramont is een re...
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • Beurs van Libramont
  • Natacha Perat
  • Jean-François Piérard
  • 061/23 04 04
  • 061/23 04 09
  • www.foiredelibramont.be
  • De Beurs van Libramont vindt elk jaar plaats tijdens het laatste weekend van juli. Ze wordt om de twee jaar gevolgd door de Bosbouwdagen en om de vier jaar door de Dag van het Gras. Het is een reusachtige tentoonstelling in openlucht die elk jaar bijna 200.000 bezoekers, 1.500 exposanten en merken verwelkomt op een terrein van 30 hectare.

 • BFG

  Belgische Federatie Groenvoorzieners
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • BFG
  • Jean-François Ferrant
  • Stefan Leys
  • www.groenvoorzieners.be
  • BFG is de nationale overkoepelende beroepsorganisatie voor de groenvoorzieningssector. Dankzij haar unieke structuur vertegenwoordigt BFG hoveniers uit alle regio's van het land, zowel éénmanszaken, KMO’s als grote bedrijven.

 • BFO

  Belgische Fruittelersorganisatie
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • BFO
  • Carlos Den Dauw
  • Jef Odeurs
  • 011/68 03 80
  • 011/69 51 26
  • De Belgische Fruittelersorganisatie is een onafhankelijke beroepsorganisatie van en voor fruittelers.

 • BFV

  Belgische Fruitveiling
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • BFV
  • Erik Champagne
  • Filip Lowette
  • 011/69 34 11
  • 011/68 54 60
  • www.bfv.be
  • De Belgische Fruitveiling (BFV) is de grootste Belgische organisatie van fruittelers, met een binnenlands marktaandeel van 50 procent. De coöperatieve telt 1.500 leden en realiseerde in 2011 een omzet van 145 miljoen euro. In februari 2010 fusioneerde de Belgische Fruitveiling met de voormalige Veiling Profruco te Vrasene. BFV telt daarnaast ook vestigingen in Sint-Truiden (hoofdzetel), Glabbeek, Zoutleeuw en Hannuit. De belangrijkste producten zijn appels, peren, aardbeien en kersen. Daarnaast verhandelt BFV een gans scala van inlandse bessen en enkele groenten.

 • BioForum

  Ketenorganisatie van de biologische landbouw en voeding
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • BioForum
  • Kurt Sannen
  • Lieve Vercauteren
  • 03/286 92 78
  • 03/286 92 79
  • www.bioforum.be
  • BioForum Vlaanderen is de sectororganisatie van de biologische landbouw en voeding. BioForum vertegenwoordigt en ondersteunt alle ondernemers die in de biologische sector actief zijn.

 • Biogas-E

  Platform voor anaerobe vergisting in Vlaanderen
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • Biogas-E
  • Erik Meers
  • 056/24 12 63
  • 056/24 12 24
  • www.biogas-e.be
  • Biogas-E wenst een onafhankelijk kenniscentrum te zijn met betrekking tot alle aspecten (technologisch, economisch, wetgevend, sociaal, ecologisch) van anaerobe vergisting. Door nauw samen te werken met verschillende instellingen houdt Biogas-E een stevige voet in de praktijk en de knelpunten van anaerobe vergisting, waarbij ze ook de technologische innovatie in deze sector tracht op te volgen via deelname aan verschillende onderzoeksprojecten. Biogas-E vzw is ook een informatiepunt, geeft vorming en doet aan beleidsondersteuning.

 • Bodemkundige Dienst Van België

  Bodemkundige Dienst van België
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • Bodemkundige Dienst Van België
  • Willy Brams
  • Hilde Vandendriessche
  • 016/31 09 22
  • 016/22 42 06
  • www.bdb.be
  • De Bodemkundige Dienst van België is marktleider op het vlak van agrarisch bodemonderzoek, bemestingsadvies, irrigatiesturing en mestanalyse. Jaarlijks worden alleen al voor de landbouwsector zo’n 143.000 stalen genomen, waar telkens diverse analyses en adviezen aan vastgekoppeld worden. De Bodemkundige Dienst voert ook toegepast wetenschappelijk onderzoek uit.

 • Boeren op een Kruispunt

  Boeren op een Kruispunt
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • Boeren op een Kruispunt
  • Dirk Lips
  • Riccy Focke
  • 09/330 67 43
  • 070/661 055
  • www.boerenopeenkruispunt
  • Boeren op een Kruispunt zorgt ervoor dat boeren en tuinders “in crisis” individueel geholpen worden. Omdat bedrijfs- en persoonsgebonden problemen vaak samengaan, gaat de vzw uit van een globale aanpak op basis van een duidelijk actieplan, dat zelf of samen met bestaande steunpunten wordt uitgewerkt. De organisatie wil haar diensten niet alleen aanbieden aan mensen in moeilijkheden, de adviseurs en psychologen geven vanuit hun ervaringen ook voordrachten voor groepen en verenigingen boeren en tuinders.

 • Boerenbond

  Boerenbond is de oudste en grootste landbouworganisatie in Vlaanderen
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • Boerenbond
  • Vanthemsche Piet
  • Anne-Marie Vangeenberghe
  • 016/28 60 00
  • 016/28 60 09
  • www.boerenbond.be
  • Boerenbond is de oudste en grootste landbouworganisatie in Vlaanderen. Onder haar vleugels zijn nog tal van andere organisaties actief, waaronder de Landelijke Gilden, Groene Kring, het Steunpunt Groene Zorg en het Innovatiesteunpunt. Boerenbond wil de agrarische activiteiten in al hun diversiteit benaderen en de belangen van elke bedrijfsleider en elk bedrijfstype verdedigen. De organisatie telt 190 actieve lokale afdelingen met zo’n 16.000 leden-land- en tuinbouwers in hoofd- en bijberoep.

 • Buurtsuper.be

  UNIZO-organisatie van de zelfstandige voedingshandel
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • Buurtsuper.be
  • Chris Declercq
  • Luc Ardies
  • 02/238 06 22
  • 02/230 09 15
  • www.buurtsuper.be
  • Buurtsuper.be heeft als centrale doelstelling de zelfstandige voedingswinkels, superettes en supermarkten te verenigen, te informeren en te adviseren, hun belangen te behartigen en aangepaste sociale en bedrijfseconomische dienstverlening aan te bieden.

 • BVK

  Beroepsvereniging voor de Kalfsvleessector
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • BVK
  • Dries Van Regenmortel
  • Ann Truyen
  • 055/49 99 70
  • 055/45 78 56
  • www.bcv-kalfsvlees.be
  • BVK staat voor beroepsvereniging voor de kalfsvleessector. De vereniging komt op voor de belangen van de Belgische kalfsvleessector in de ruimste zin van het woord. Ze is de spreekbuis van deze sector naar alle officiële instanties.

 • CAG

  Centrum Agrarische Geschiedenis
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • CAG
  • Vic Goedseels
  • Yves Segers
  • 016/32 35 25
  • 016/32 35 26
  • www.cagnet.be
  • Het Centrum Agrarische Geschiedenis wil, samen met andere geïnteresseerden, het verleden van landbouw, platteland en voeding (vanaf de tweede helft van de achttiende eeuw) bestuderen, bewaren en toegankelijk maken voor een groot publiek. CAG is een kenniscentrum, een steunpunt voor erfgoedinitiatieven en biedt ook informatie, educatie en animatie.

 • CBB

  Confederatie van de Belgische Bietenplanters
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • CBB
  • Victor Sneessens
  • Valérie Vercammen
  • 02/513 68 98
  • 02/512 19 88
  • www.cbb.be
  • De Confederatie van de Belgische Bietenplanters vertegenwoordigt haar leden in hun relatie tot de belangrijkste partners, voornamelijk de suikerfabrieken en de overheid.

 • COMEOS

  Belgische federatie voor de handel en diensten
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • COMEOS
  • Dominique Michel
  • Peter Vandenberghe
  • 02/788 05 00
  • 02/788 05 01
  • www.comeos.be
  • Comeos vertegenwoordigt de Belgische handel en diensten. Haar leden zijn actief in 18 sectoren en verkopen aan bedrijven of rechtstreeks aan de consument. Samen zijn haar sectoren goed voor 11,2 procent van het BNP en stellen ze 400.000 mensen te werk, wat van de handel de grootste werkgever in de privé-sector maakt. Comeos levert diensten op maat van zijn leden, en wil als kennis- en netwerkingplatform de dynamiek van de handel stimuleren.

 • Departement Biotechniek - PHL

  Departement Biotechniek - Provinciale Hogeschool Limburg te Diepenbeek
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • Departement Biotechniek - PHL
  • Marleen Schepers
  • 011/24 92 10
  • www.phl.be
 • Departement Diergeneeskunde - UAntwerpen

  Departement Diergeneeskunde - Universiteit Antwerpen
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • Departement Diergeneeskunde - UAntwerpen
  • Dirk Adriaensen
  • Stef Kockelberg
  • 03/265 33 00
  • 03/265 33 01
  • www.ua.ac.be
 • DGZ Vlaanderen

  Dierengezondheidszorg Vlaanderen
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • DGZ Vlaanderen
  • Marcel Heylen
  • Dominiek Schollaert
  • 078/05 05 23
  • 078/05 23 23
  • www.dgz.be
  • DGZ ondersteunt de veehouders bij de wettelijk verplichte identificatie en registratie van hun bedrijf en hun dieren. In het kader van de diergezondheidszorg voeren de laboratoria van DGZ jaarlijks meer dan een miljoen laboratoriumonderzoeken en autopsies uit. DGZ begeleidt ten slotte veehouders en dierenartsen bij de controle, bestrijding en preventie van dierziekten.

 • EDUplus

  EDUplus organiseert en coördineert de vormingsinspanningen voor de ...
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • EDUplus
  • Chris Van Bever
  • Guy De Schepper
  • 09/245 29 10
  • www.eduplus.be
  • EDUplus organiseert en coördineert de vormingsinspanningen voor de werknemers in de groene sectoren: tuinbouw, parken en tuinen, landbouw en technische land-en tuinbouwwerken. EDUplus werkt rond: kansengroepen en diversiteitsbeleid, aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt, levenslang leren en competentiemanagement en mobiliteit in en naar de arbeidsmarkt.

 • Faculteit Bio-ingenieurswetenschapen - KUL

  Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen - KU Leuven
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • Faculteit Bio-ingenieurswetenschapen - KUL
  • Pol Coppin
  • Matt Tips
  • 016/32 85 87
  • www.biw.kuleuven.be
 • Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen - UGent

  Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen - Universiteit Gent
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen - UGent
  • Guido Van Huylenbroeck
  • Kitty van de Waart
  • 09/264 59 01
  • www.fbw.ugent.be
 • Faculteit Diergeneeskunde - UGent

  Faculteit Diergeneeskunde - Universiteit Gent
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • Faculteit Diergeneeskunde - UGent
  • Hubert de Brabander
  • Wim Defoort
  • 09/264 75 06
  • 09/264 77 99
  • www.ugent.be
 • Faculteit Industriële en Biowetenschappen - KUL

  Geassocieerde Faculteit Industriële en Biowetenschappen - Associati...
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • Faculteit Industriële en Biowetenschappen - KUL
  • Chris Van Keer
  • Marleen Gysen
  • 016/32 70 79
  • associatie.kuleuven.be
 • Faculteit Ingenieurswetenschappen - KUL

  Faculteit Ingenieurswetenschappen - KU Leuven
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • Faculteit Ingenieurswetenschappen - KUL
  • Ludo Froyen
  • Jelle De Borger
  • 016/32 13 50
  • 016/32 19 82
  • www.wet.kuleuven.be
 • Faculteit Natuur en Techniek - HoGent

  Faculteit Natuur en Techniek - Hogeschool Gent
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • Faculteit Natuur en Techniek - HoGent
  • Patrick Steelandt
  • 09/243 27 01
  • 09/243 87 79
  • www.hogent.be/fnt
 • Faculteit Wetenschappen - KUL

  Faculteit Wetenschappen - KU Leuven
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • Faculteit Wetenschappen - KUL
  • Peter Lievens
  • Pascale Hermans
  • 016/32 14 01
  • www.wet.kuleuven.be
 • Faculteit Wetenschappen - UAntwerpen

  Faculteit Wetenschappen - Universiteit Antwerpen
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • Faculteit Wetenschappen - UAntwerpen
  • Herwig Leirs
  • Kristel Vercammen
  • 03/265 33 07
  • 03/265 33 04
  • www.ua.ac.be
 • Faculteit Wetenschappen - UGent

  Faculteit Wetenschappen - Universiteit Gent
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • Faculteit Wetenschappen - UGent
  • Herwig Dejonghe
  • Veronique De Bruyne
  • 09/264 50 42
  • www.ugent.be
 • FEBEV

  Federatie van het Belgisch Vlees
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • FEBEV
  • Patrick Schifflers
  • Thierry Smagghe
  • 02/219 54 20
  • 02/223 20 95
  • www.febev.be
  • Sinds 2004 is er één federatie die de Belgische varkens- en runderslachthuizen en uitsnijderijen vertegenwoordigt. Naast belangenverdediging is er ook dienstbetoon voor de leden. FEBEV stelt ook de sectorgids samen. Monitoring is een enorm belangrijk onderdeel van het autocontrolesysteem, hiervoor biedt FEBEV waardevolle steun aan haar leden.

 • FEDAGRIM

  Belgische federatie van de uitrusting voor de landbouw, de tuinbouw...
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • FEDAGRIM
  • Jan Packo
  • Michel Christiaens
  • 02/262 06 00
  • 02/262 04 02
  • www.fedagrim.be
  • FEDAGRIM is de vereniging die zowel de fabrikanten en invoerders van tractoren, landbouwmachines en tuin-, park-, en bosmateriaal als de stallenbouwers en stalinrichters in België groepeert.

 • FENAVIAN

  Nationale federatie der fabrikanten van vleeswaren en vleesconserven
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • FENAVIAN
  • Eddy Van der Pluym
  • Anneleen Vandewynckel
  • 02/550 17 58
  • www.fenavian.be
  • FENAVIAN is de werkgeversorganisatie die representatief is voor de Belgische vleeswarenindustrie. Met 6,18 miljard euro omzet, 14.000 werknemers en 534 bedrijven neemt de vleesverwerkende industrie, waaronder de charcuteriesector (3.574 miljoen euro omzet) , binnen de Belgische voedingsindustrie veruit het grootste aandeel in.

 • FEVIA

  Federatie Voedingsindustrie in België
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • FEVIA
  • Chris Moris
  • Nicholas Courant
  • 02/550 17 40
  • 02/550 17 59
  • info@fevia
  • www.fevia.be
  • FEVIA is de representatieve werkgeversorganisatie van de voedingsindustrie in België. FEVIA doet aan belangenverdediging op het vlak van arbeidsrelaties, milieu en voedingsbeleid. Als beroepsfederatie is FEVIA geroepen om bruggen te bouwen tussen de industriëlen van de sector en de maatschappelijke omgeving waarin zij werken en om op die manier bij te dragen tot een duurzaam voedselsysteem.

 • FRANA

  Federatie van fabrikanten en vertegenwoordigers van toevoegingen vo...
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • FRANA
  • Johan Geryl
  • Lieven Herie
  • 02/478 91 27
  • 02/478 16 26
  • www.frana.be
  • FRANA werkt nauw samen met de Belgische overheid en via de Europese koepel FEFANA met de Europese overheid om de veiligheid van het gebruik van toevoegingen aan veevoeder te waarborgen.

 • Fresh Trade Belgium

  Belgische beroepsfederatie van in- en uitvoerders en groothandelaar...
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • Fresh Trade Belgium
  • Frank Van Colenberghe
  • Veerle Van der Sypt
  • 09/339 12 52
  • 09/339 12 51
  • www.frestradebelgium.be
  • Beroepsfederatie Fresh Trade Belgium heeft samen met Belgapom en Vegebe en onder begeleiding van de Universiteit Gent de autocontrolegids G014 voor handel en verwerking van aardappelen, groenten en fruit uitgewerkt.

 • Groene Kring

  Vereniging voor jonge land- en tuinbouwers
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • Groene Kring
  • Marijke Jordens
  • 016/47 99 98
  • 016/47 99 95
  • www.groenekring.be
  • Groene Kring is de beweging voor jonge land- en tuinbouwers in Vlaanderen en de Oostkantons. Groene Kring verdedigt op verschillende beleidsniveaus de belangen van de jonge en toekomstige land- en tuinbouwers en helpt hen in de uitbouw van hun bedrijf door middel van opleidingen. Alle jongeren tussen 16 en 35 jaar met interesse voor land- en tuinbouw kunnen deelnemen aan de activiteiten van de vereniging.

 • Hooibeekhoeve

  De Hooibeekhoeve in Geel is het praktijk- en voorlichtingscentrum v...
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • Hooibeekhoeve
  • Ilse Van den Broeck
  • 014/85 27 07
  • 014/85 36 15
  • www.hooibeekhoeve.be
  • De Hooibeekhoeve in Geel is het praktijk- en voorlichtingscentrum voor de melkveehouderij, gewassen en plattelandsontwikkeling in de provincie Antwerpen. Het bedrijf verricht praktijkonderzoek, werkt aan demonstratieprojecten en geeft voorlichting over melkveehouderij en de teelt van voedergewassen. De Hooibeekhoeve voert het plattelandsontwikkelingsbeleid van de provincie mee uit en ondersteunt het landbouwonderwijs.

 • Inagro

  Het POVLT te Rumbeke-Beitem en zijn vzw’s fusioneerden tot Inagro, ...
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • Inagro
  • Bart Naeyaert
  • Mia Demeulemeester
  • 051/27 32 00
  • 051/24 00 20
  • www.inagro.be
  • Het POVLT te Rumbeke-Beitem en zijn vzw’s fusioneerden tot Inagro, een extern verzelfstandigd agentschap van de provincie West-Vlaanderen. Inagro verricht praktijkgericht en toegepast wetenschappelijk onderzoek. De onderzoeksdomeinen zijn akkerbouw, tuinbouw, biologische teelt, veeteelt, aquacultuur en verbreding. Aandacht gaat uit naar de productie van voedsel inclusief functional foods, voeder, energie, vezels, biodiversiteit, farmaceutische en andere (biorefinery) toepassingen en recreatieve mogelijkheden.

 • Innovatiesteunpunt

  De consulenten van het Innovatiesteunpunt begeleiden al meer dan 10...
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • Innovatiesteunpunt
  • Lieven Vandeputte
  • 016/28 61 20
  • 016/28 61 29
  • www.innovatiesteunpunt.be
  • De consulenten van het Innovatiesteunpunt begeleiden al meer dan 10 jaar bedrijven die stappen zetten op het vlak van innovatie. Naast advies en begeleiding biedt het Innovatiesteunpunt ook vorming rond innoverende thema's aan. Meestal is dit een combinatie van informatie, praktijkbezoeken en uitwisseling tussen boeren en tuinders onderling. Het Innovatiesteunpunt is een initiatief van Boerenbond in partnerschap met Cera.

 • Instituut voor Landbouw-en Visserijonderzoek

  Het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) heeft als ...
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • Instituut voor Landbouw-en Visserijonderzoek
  • Erik Van Bockstaele
  • Greet Riebbels
  • 09/272 25 00
  • 09 272 25 01
  • www.ilvo.vlaanderen.be
  • Het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) heeft als missie het uitvoeren en coördineren van beleidsonderbouwend wetenschappelijk onderzoek en de daaraan verbonden dienstverlening met het oog op een duurzame landbouw en visserij in economisch, ecologisch, sociaal en maatschappelijk perspectief.

 • INTERPOM PRIMEURS

  Europese vakbeurs voor de aardappel-, groente- en fruitbranche
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • INTERPOM PRIMEURS
  • Antoon Wallays
  • Annick Pycarelle
  • Romain Cools
  • 056/24 11 11
  • 056/20 44 31
  • http://www.interpom.be
  • Elke twee jaar weet INTERPOM PRIMEURS de aardappel-, groenten- en fruitbranche, van teelt tot verwerking, te mobiliseren om de circa 14.000 voornamelijk professionele bezoekers een compleet beursaanbod aan te bieden in Kortrijk Xpo. De organisatie is in handen van Belgapom, de beroepsvereniging voor de Belgische aardappelhandel en -verwerking.

 • KaHo Sint-Lieven

  Katholieke Hogeschool Sint-Lieven te Sint-Niklaas
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • KaHo Sint-Lieven
  • Gertjan De Smet
  • 03/776 43 48
  • 03/766 43 62
  • www.kahosl.be
 • KATHO Roeselare

  Departement Biotechnologie - KATHO te Roeselare
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • KATHO Roeselare
  • Henry Lahousse
  • 051/23 23 30
  • 051/22 82 58
  • www.katho.be/hivb
 • KBIVB

  Koninklijk Belgisch Instituut tot Verbetering van de Biet
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • KBIVB
  • Robert Van Gaever
  • Jean-Pierre Vandergeten
  • 016/82 04 68
  • www.kbivb.be
  • Het Koninklijk Belgisch Instituut tot Verbetering van de Biet doet onderzoek in verband met de teelt van suikerbieten. Vandaag is het belangrijkste doel van de wetenschappelijke activiteiten van KBIVB de vermindering van de productiekosten door een beredeneerd gebruik van productiemiddelen. Naast een onderzoeksopdracht heeft KBIVB  ook een belangrijke voorlichtingstaak.

 • KHK Geel

  Katholieke Hogeschool Kempen te Geel
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • KHK Geel
  • Luc Damen
  • 014/56 23 10
  • 014/58 48 59
  • www.khk.be
 • KHV

  Kleine Herkauwers Vlaanderen
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • KHV
  • Frans Vanackere
  • 056/64 61 96
  • www.khv.be
  • KHV is de door de Vlaamse overheid erkende vereniging voor het bijhouden van de stamboeken van de erkende stamboekrassen. Naast het fokkerijluik van de werking dient de vereniging zich ook in te zetten voor de schapen- en geitenhouderij en een beleid te voeren ter ondersteuning van de houderij van kleine herkauwers.

 • Koninklijke Maatschappij Het Belgisch Trekpaard

  Koninklijke Maatschappij Het Belgisch Trekpaard
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • Koninklijke Maatschappij Het Belgisch Trekpaard
  • Jan De Boitselier
  • 02/215 93 48
  • 02/215 93 48
  • www.trekpaard.be
  • Als moederstamboek voor het ras ‘Belgisch trekpaard’ heeft de vereniging tot doel om het even welke bedrijvigheid te ontwikkelen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staat met de genetische verbetering van de fokkerij, de aanmoediging van de fokkerij en het gebruik, het behartigen van de belangen van haar leden en van het Belgisch Trekpaard.

 • KVLV-Agra

  Vereniging voor land- en tuinbouwsters binnen de vrouwenbeweging KVLV
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • KVLV-Agra
  • Isabelle Lindemans
  • Jeanine Vandormael
  • 016/24 39 54
  • Gegroeid uit Boerinnenbond, later verruimd tot alle plattelandsvrouwen, draagt KVLV - Vrouwen met vaart, bijzondere zorg voor de doelgroep boerinnen en tuiniersters. KVLV-Agra wil kansen bieden voor beroepsvorming, ruimte maken om te netwerken en de stem van boerinnen en tuiniersters versterken in de belangenverdediging.

 • Landbouw-Service

  Landbouw-Service
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • Landbouw-Service
  • Lionel Vanneste
  • Johan Van Bosch
  • 02/274 22 00
  • 02/400 71 26
  • www.landbouwservice.be
  • Landbouw-Service is de enige erkende beroepsvereniging van de toeleveranciers van de landbouwsector. De vereniging richt zich tot zelfstandige ondernemers en KMO-leiders uit de volgende doelgroepen: loonwerkers en aannemers van landbouwwerken, loonsproeiers en sproeistoffenhandelaars, handelaars in mest en meststoffen en handelaars in veevoeders.

 • Landelijke Gilden


  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • Landelijke Gilden
  • Piet Vanthemsche
  • Anne-Marie Vangeenberghe
  • 016/28 60 23
  • 016/28 60 29
  • www.landelijkegilden.be
  • Landelijke Gilden is de socio-culturele vereniging voor gezinnen die op het platteland wonen of er mee sympathiseren. De vereniging maakt samen met Boerenbond werk van een leefbaar platteland. Voor Landelijke Gilden belangrijke thema's zijn: de dorpsschool, de bescherming van de open ruimte, veilig fiets- en wandelverkeer, de sociale samenhang in het dorp, de uitbouw van voldoende (zorg)diensten, enz.

 • Landwijzer

  Landwijzer
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • Landwijzer
  • Koen Dhoore
  • 03/286 56 00
  • 03/286 56 01
  • www.landwijzer.be
  • Landwijzer is het gespecialiseerd kennis- en vormingscentrum voor biologische en biologisch-dynamische landbouw en voeding in Vlaanderen. Wie professioneel actief wil worden op dit terrein of reeds is, biedt Landwijzer opleiding, cursussen, begeleiding en verdere beroepsvorming in nauwe samenwerking met koepelorganisatie BioForum. Landwijzer ondersteunt actief de ontwikkeling van biologisch-dynamische landbouw, CSA-initiatieven (Community Shared Agriculture) en de toegang tot de landbouw voor jonge, nieuwe boeren

 • LAVA

  Logistieke en Administratieve Veilingassociatie
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • LAVA
  • Frans De Weerdt
  • Maarten De Moor
  • 015/50 42 50
  • 015/50 42 60
  • www.lava.be
  • LAVA staat voor 'Logistieke en Administratieve Veilingassociatie', kortom de overkoepelende organisatie of coöperatie van vijf groente- en fruitveilingen in België. Deze veilingen voeren allen het keurmerk Flandria, dat garant staat voor de allerbeste kwaliteit, duurzame teelt en familiebedrijven. Het gaat om de veilingen BelOrta, LTV, REO, In-Co-Veiling Hoogstraten en In-Co-CLTV.

 • LCV

  Landbouwcentrum voor Voedergewassen
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • LCV
  • Ann Schellekens, Anja Blockx en Gert Van de Ven
  • 014/85 27 07
  • 014/85 36 15
  • www.lcvzw.be
  • LCV voert praktijkonderzoek rond voedergewassen uit. De voornaamste teelten zijn maïs en grasland. Maar ook voedergewassen met een beperkt areaal zoals klavers, erwten-gerst of voederbieten komen aan bod. LCV en haar partners organiseren tevens voorlichting rond ontwikkelingen bij voedergewassen.

 • LNE

  Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • LNE
  • Jean-Pierre Heirman
  • Diana Leuci
  • 02/553 80 11
  • 02/553 80 05
  • www.lne.be
  • De doelstelling van LNE is het realiseren van een kwaliteitsvol leefmilieu, waarin op een duurzame wijze gebruik wordt gemaakt van diverse voorraden. Daartoe ontwikkelt de organisatie een geïntegreerd leefmilieu-, natuur- en energiebeleid en richt zich daarbij op beleidsvoorbereiding en -implementatie, draagvlakverbreding, handhaving van de regelgeving en beleidsevaluatie.

 • Logeren in Vlaanderen

  Logeren in Vlaanderen
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • Logeren in Vlaanderen
  • Stefaan Gheysen
  • Saskia Van Laere
  • 016/28 60 35
  • 016/28 60 39
  • www.logereninvlaanderenvakantieland.be
  • De vzw Logeren in Vlaanderen staat in voor de globale coördinatie, organisatie en de verdediging van de toeristische groepsbelangen van de kleinschalige logiesuitbatingen in Vlaanderen. De vzw ontwikkelt een marketingbeleid, kent doelgroepen- en belevingslabels toe en verstrekt voorlichting, vorming en advies aan de aangesloten logies.

 • LTCW Sint-Niklaas

  Land- en Tuinbouwcentrum Waasland te Sint-Niklaas
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • LTCW Sint-Niklaas
  • Luc De Bock
  • 03/760 10 90
  • 03/760 10 95
  • www.bio.broeders.be
 • LTV

  Limburgse Tuinbouw Veiling
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • LTV
  • Jos Janssens
  • Wilfried Jeurissen
  • 013/55 45 08
  • 013/55 46 45
  • www.ltv.be
  • De Limburgse Tuinbouw Veiling (LTV) is een coöperatie van groente - en fruittelers met 744 leden, waaronder 150 actieve leden, en een uitgebreid koperscliënteel. Omdat LTV in vergelijking met de andere veilingen niet zo groot is, luidt de slogan 'Klein maar flexibel en vooral ook milieubewust'. LTV verhandelt groenten, fruit en aardbeien.

 • NAC

  Nationaal Agrarisch Centrum
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • NAC
  • Geert Clarebout
  • 051/26 08 37
  • 051/24 25 39
  • www.nacvzw.be
  • Het Nationaal Agrarisch Centrum,  heeft ruim 30 jaar ervaring in het geven van opleidingen voor de actieve land- en tuinbouwer alsook voor de toekomstige boer en/of liefhebber. NAC is een afzonderlijke vzw binnen de groep van het Algemeen Boerensyndicaat.

 • NCBL

  Nationaal Centrum voor Beroepsvorming in de Landbouw
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • NCBL
  • Geert Mertens
  • 016/28 61 10
  • 016/28 61 19
  • www.boerenbond.be/ncbl
  • NCBL organiseert de vorming van de leden van Boerenbond en Groene Kring. Dankzij de inbreng van de consulenten van Boerenbond, de lesgevers en de adviseurs van de Studiedienst stelt NCBL elk jaar een uitgebreid en actueel aanbod aan vormingsonderwerpen samen.  Een handige Vormingswijzer wijst de weg in het aanbod.

 • NICE


  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • NICE
  • Hilde De Geeter
  • 02/552.81.66
  • www.nice-info.be
  • NICE verzamelt en verspreidt wetenschappelijke en educatieve informatie over voeding en gezondheid onder toezicht van haar wetenschappelijke adviesraad. NICE maakt deel uit van VLAM, fungeert als voedingsinformatiecentrum voor de pers, biedt voordrachten aan en beschikt over een uitgebreid documentatiecentrum.

 • NVE

  Nationaal Verbond van Eierhandelaars
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • NVE
  • Dirk Peetermans
  • Johan Van Bosch
  • 02/274 22 03
  • 02/400 71 26
  • www.eierhandelaars.be
  • Het Nationaal Verbond van Eierhandelaars vertegenwoordigt de belangen van pakstations, groothandelaars en eiproductenfabrikanten. Het zorgt voor informatieverschaffing aan de leden en individueel dienstbetoon. Ook exportgerichte en -ondersteunende initiatieven en activiteiten behoren tot het takenpakket.

 • NVP

  Nationaal Verbond van Pluimveeslachthuizen en Uitsnijderijen
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • NVP
  • Marc Nollens
  • Johan Van Bosch
  • 02/274 22 02
  • 02/400 71 26
  • www.pluimveeslachthuizen.be
  • NVP richt zich tot alle Belgische pluimveeslachthuizen en -uitsnijderijen, groothandelaars in vlees van gevogelte, wild en konijnen en konijnenslachterijen. De organisatie doet aan algemene belangenbehartiging, informatieverschaffing en dienstbetoon aan de leden en neemt exportgerichte en exportondersteunende initiatieven.

 • OIVO

  Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • OIVO
  • Marc Vandercammen
  • Jelle Vancoppenolle
  • 02/547 06 11
  • www.oivo.be
  • OIVO werkt, als aanvulling op de verbruikersorganisaties, mee aan de vertegenwoordiging van de consumenten in commissies en werkgroepen, zowel op het federale, communautaire en gewestelijke als op het Europese niveau. De stichting voert elke studie, analyse en voorlichtingsactie uit die verband houdt met daar behandelde onderwerpen. OIVO beantwoordt vragen om informatie en documentatie van de verbruikersorganisaties en van de FOD Economie.

 • Onderzoeksgroep Milieubiologie - UHasselt

  Onderzoeksgroep Milieubiologie - Universiteit Hasselt
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • Onderzoeksgroep Milieubiologie - UHasselt
  • Jaco Vangronsveld
  • Jaco Vangronsveld
  • 011/26 83 02
  • 011/26 83 01
  • www.uhasselt.be
 • Onderzoeksgroep Plantenfysiologie - UHasselt

  Onderzoeksgroep Moleculaire en Fysische Plantenfysiolgie - Universi...
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • Onderzoeksgroep Plantenfysiologie - UHasselt
  • Jaco Vangronsveld
  • Roland Valcke
  • 011/26 83 02
  • 011/26 83 01
  • www.uhasselt.be
 • OVOCOM

  Overlegplatform voor de ondernemingen actief in de diervoerderketen
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • OVOCOM
  • Kathleen Spenick
  • Els Vanden Berghe
  • 02/51 40 186
  • 02/51 40 529
  • www.ovocom.be
  • Het hoofddoel van dit platform is bij te dragen tot de productie van veilige diervoeders. De GMP-standaard, die door OVOCOM werd opgesteld, dient als leidraad voor de ondernemingen die betrokken zijn bij de productie van diervoerders. In totaal volgen meer dan 2.000 ondernemingen, uit binnen- en buitenland, de GMP-standaard. De correcte toepassing van de GMP wordt gecontroleerd door onafhankelijke certificatie-instellingen.

 • PCA

  Interprovinciaal Proefcentrum voor de Aardappelteelt
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • PCA
  • Kürt Demeulemeester of Marc Goeminne
  • 051/27 32 00 of 09/381 86 86
  • 051/24 00 20 of 09/381 86 99
  • of
  • www.pcainfo.be
  • PCA is een onafhankelijk voorlichtings- en onderzoekscentrum voor de aardappelteelt in Vlaanderen met vestigingen in Kruishoutem en Beitem. De vereniging heeft tot doel de aardappelteelt in al zijn vormen te steunen en te bevorderen. Dit kan door proefondervindelijk onderzoek en demonstratieve voorlichting in verband met de aardappelteelt en door het vulgariseren van deze onderzoeksuitslagen.

 • pcfruit

  Proefcentrum voor Fruitteelt
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • pcfruit
  • Marc Vandeput
  • René Ginckels
  • 011/69 70 80
  • 011/69 71 10
  • www.pcfruit.be
  • pcfruit is een onderzoeks- en voorlichtingsinstelling voor fruitteelt, gevestigd in het hart van de fruitstreek in Kerkom bij Sint-Truiden. Het initiële doel van pcfruit was de overkoepeling van drie bestaande Limburgse onderzoeksinstellingen, met name het voormalige Opzoekingsstation van Gorsem, de Proeftuin voor Aardbeien en Houtig Kleinfruit en de Proeftuin voor Pit- en Steenfruit.

 • PCLT

  Praktijkcentrum voor Land- en Tuinbouw te Roeselare
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • PCLT
  • Niek Marijsse
  • 051/24 58 84
  • 051/24 23 68
  • www.pclt.be
  • PCLT is een nationaal erkende opleidingsverstrekker met als doel de bedrijfstechnische bekwaamheid van land- en tuinbouwers en groensector te bevorderen door de organisatie van vorming en onderwijs.

 • Phytofar

  Belgische vereniging van de industrie van gewasbeschermingsmiddelen
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • Phytofar
  • Bernard Pecquerau
  • Sofie Vergucht
  • 02/238 97 72
  • 02/280 03 48
  • www.phytofar.be
  • Phytofar is de ambassadeur van de gewasbeschermingsmiddelenindustrie en richt zich naar alle gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen, zowel de professionelen als het grote publiek. Phytofar ijvert voor een duurzame landbouw en een duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en promoot daartoe de goede praktijken.

 • PIBO Tongeren

  Provinciaal Instituut Biotechnisch Onderwijs te Tongeren
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • PIBO Tongeren
  • Elly Vanspauwen
  • 012/39 80 40
  • 012/39 80 50
  • www.pibo.be
 • Plattelandsklassen

  Plattelandsklassen
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • Plattelandsklassen
  • Wim Ceulemans
  • 09/379 74 77
  • 09/379 74 78
  • www.plattelandsklassen.be
  • Plattelandsklassen wil jongeren (terug) in contact brengen met het Vlaamse platteland. De nadruk ligt hierbij op de land- en tuinbouw, maar er wordt eveneens aandacht besteed aan landschap en natuur, geschiedenis, bewoning, geografie, enz. Naast de hoofdactiviteit van het organiseren van boerderijbezoeken/plattelandsklassen, ontwikkelde de vzw de laatste jaren een gamma aan educatieve initiatieven en didactisch materiaal.

 • PotatoEurope

  Jaarlijkse demonstratie in open lucht van machines voor de aardappe...
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • PotatoEurope
  • Lies Leemans van Fedagrim, organisator editie 2011
  • www.potatoeurope.com
  • Op een domein van meer dan 20 hectare draait alles rond de teelt van aardappelen en de specifieke techniek voor aardappelproductie en -verwerking. Machines voor het poten, rooien en verladen van aardappelen worden aan het werk gezet voor de ogen van een professioneel publiek.

 • Proefbedrijf Pluimveehouderij

  Het Proefbedrijf Pluimveehouderij te Geel is doet in een onderzoeks...
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • Proefbedrijf Pluimveehouderij
  • Johan Zoons
  • 014/56 28 70
  • 014/56 28 71
  • www.provant.be/proefbedrijf/
  • Het Proefbedrijf Pluimveehouderij te Geel is doet in een onderzoekscentrum van de provincie Antwerpen dat het houden van leghennnen en vleeskuikens in praktijkomstandigheden onderzoekt. Met de resultaten informeert het proefbedrijf de pluimveehouders over mogelijkheden om op een efficiënte en duurzame manier kippenvlees en -eieren te produceren.

 • Proefcentrum Hoogstraten

  Het Proefcentrum Hoogstraten levert samen met Veiling Hoogstraten e...
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • Proefcentrum Hoogstraten
  • Ward Baets
  • Frank Vissers
  • 03/315 70 52
  • 03/315 00 87
  • www.proeftuin.be
  • Het Proefcentrum Hoogstraten levert samen met Veiling Hoogstraten en de afdelingen Land- en Tuinbouw van het Vrij Instituut voor Technisch Onderwijs te Hoogstraten een belangrijke rol tot de uitbouw en uitstraling van de tuinbouwsector in de Noorderkempen. Op dit moment wordt er wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek verricht voor de teelt van aardbei, tomaat en paprika. Een andere belangrijke peiler is de contractuele voorlichting bij aardbeitelers over gans België, Nederland en Duitsland.

 • Proefcentrum voor Sierteelt

  Op het Proefcentrum voor Sierteelt te Destelbergen wordt zowel aan ...
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • Proefcentrum voor Sierteelt
  • Alexander Vercamer
  • Bruno Gobin
  • 09/353 94 94
  • 09/353 94 95
  • www.pcsierteelt.be
  • Op het Proefcentrum voor Sierteelt te Destelbergen wordt zowel aan toegepast wetenschappelijk als aan praktijkgericht onderzoek gedaan. Het verbeteren van teelttechnieken staat hierbij centraal, maar ook aspecten als groei- en bloeiregulatie, kwaliteit en houdbaarheid, gebruikswaarde en gewasbescherming vormen sleutelelementen in het sierteeltonderzoek. In de huidige maatschappelijke context geniet vooral het thema milieubescherming een toenemende aandacht.

 • Proefstation voor de Groenteteelt

  Het Proefstation voor de Groenteteelt te Sint-Katelijne-Waver funge...
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • Proefstation voor de Groenteteelt
  • Raf De Vis
  • 015/30 00 60
  • 015/30 00 61
  • www.proefstation.be
  • Het Proefstation voor de Groenteteelt te Sint-Katelijne-Waver fungeert als schakel tussen het (toegepast) onderzoek en de groentetelers. Naast onderzoek in glas- en vollegrondsgroenten, neemt het proefstation ook deel aan allerlei projecten en aan het Instituut voor Microbiële ketenbeheersing dat risicoanalyses in de tuinbouwsector wetenschappelijk onderbouwt. De expertise die op het proefstation aanwezig is, wordt via voorlichting persoonlijk overgedragen naar de telers.

 • Provinciaal Agrarisch Centrum 'Blauwe Stap'

  Het PAC te Herent is een centrum voor onderzoek en voorlichting voo...
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • Provinciaal Agrarisch Centrum 'Blauwe Stap'
  • Christel Van Ceulebroeck
  • 016/29 01 74
  • 016/22 06 92
  • www.proeftuinherent.be
  • Het PAC te Herent is een centrum voor onderzoek en voorlichting voor de teelten van koolzaad, wijndruiven en witloof. Het centrum huisvest een aantal personeelsleden van de dienst land- en tuinbouw van de provincie Vlaams-Brabant en de vzw Nationale proeftuin voor witloof.

 • Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt

  Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt
  • Alexander Vercamer
  • Bruno Gobin
  • 09/381 86 86
  • 09/381 86 99
  • www.proefcentrum-kruishoutem.be
  • Het PCG te Kruishoutem richt zich vooral op onderzoek en voorlichting omtrent groenten voor afzet op de verse markt, zowel rechtstreekse verkoop als verkoop aan verwerkingsbedrijven. Daarnaast wordt ingespeeld op ontwikkelingen in de regio en wordt voor sommige gewassen onderzoek opgezet voor afzet aan de diepvriesindustrie.

 • Provinciaal Proefcentrum voor Kleinfruit 'Pamel'

  In het PPK 'Pamel' in Roosdaal worden teelttechnische proeven uitge...
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • Provinciaal Proefcentrum voor Kleinfruit 'Pamel'
  • Yves Hendrickx
  • 054/32 08 46
  • 054/32 08 47
  • www.vlaamsbrabant.be/economie-landbouw/
  • In het PPK 'Pamel' in Roosdaal worden teelttechnische proeven uitgevoerd op onder meer frambozen en aardbeien. De aardbeien en het kleinfruit worden in het PPK gekweekt volgens het lastenboek van de biologische teelt. Er wordt onderzocht welke bemesting het best is. Bijen zorgen voor een goede bestuiving en vormen een garantie voor biologisch verantwoorde teelt.

 • PVL Bocholt

  Proef- en Vormingsinstituut voor de Landbouw te Bocholt
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • PVL Bocholt
  • Luc Martens
  • 089/46 29 46
  • 089/46 10 95
  • www.biotechnicum.be
 • REO Veiling

  Coöperatieve Veiling Roeselare
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • REO Veiling
  • Rita Demaré
  • Paul Demyttenaere
  • 051/23 12 11
  • 051/23 12 89
  • www.reo.be
  • De REO Veiling is een telersvereniging die meer dan 60 verschillende groente- en fruitsoorten verhandelt voor de versmarkt. De vennootschap telt meer dan 2.900 leden-aandeelhouders. Ruim 1.200 vennoten leveren groenten en fruit op de REO Veiling af. Samen zorgen ze voor een jaarlijkse aanvoer van meer dan 200 miljoen kilo verse groenten en fruit. De belangrijkste producten zijn prei, witloof, aardbeien, kropsla, paddenstoelen en tomaten.

 • SALV

  Strategische Adviesraad voor Landbouw- en Visserij
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • SALV
  • Piet Vanthemsche
  • Koen Carels
  • 02/552 79 90
  • 02/552 78 81
  • www.salv.be
  • SALV adviseert de Vlaamse regering en het Vlaams Parlement  over landbouw en visserij in de brede zin van het woord. De adviezen, zoals vastgesteld door de belanghebbenden vertegenwoordigd in de SALV, passen in een gedragen politieke besluitvorming. In de SALV zetelen niet enkel vertegenwoordigers van producenten (landbouwers, visserij) maar ook vertegenwoordigers van de andere schakels uit de agrovoedingsketen (toeleveranciers, verwerking, handel tot en met de consument), ngo's en vertegenwoordigers uit het landbouwonderzoek en het landbouwonderwijs.

 • Semzabel

  Belgische beroepsvereniging van kwekers, instandhouders en mandatar...
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • Semzabel
  • Marc Ballekens
  • Kristiaan Van Laecke
  • 09/272 29 32
  • 09/272 29 33
  • www.semzabel.be
  • Het doel van Semzabel is het behartigen van de belangen van de Belgische zaaizaadsector en dit in de ruimste zin van het woord. De Belgische zaaizaadsector bestaat uit de handelaars-bereiders van zaaizaden en de mandatarissen van cultivars.

 • SLE

  Steunpunt Levend Erfgoed
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • SLE
  • Jan Martens
  • Staf Van den Bergh
  • 016/44 31 67
  • www.sle.be
  • SLE komt op voor het bewaren van oude en streekeigen rassen. Niet alleen kippen, kalkoenen, eenden, ganzen, duiven, konijnen en honden, maar ook schapen, geiten, varkens, runderen en paarden dragen hun zorg weg. Het Steunpunt organiseert manifestaties om met uitsterven bedreigde rassen in de kijker te plaatsen, neemt deel aan diverse tentoonstellingen en beurzen en organiseert fokprogramma's.

 • Steunpunt Hoeveproducten

  Steunpunt Hoeveproducten
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • Steunpunt Hoeveproducten
  • Ann Detelder
  • 016/24 39 54
  • 016/24 39 09
  • steunpunthoeveproducten.servicepuntagra.be
  • Het Steunpunt Hoeveproducten staat ten dienste van land- en tuinbouwers die op hun bedrijf kiezen voor de uitbouw van hoeveverwerking en/of -verkoop. Actieve hoeveproducenten worden begeleid om zich volledig in orde te stellen met de wetgeving, starters worden wegwijs gemaakt in het kluwen van papieren en administratieve verplichtingen.

 • SUBEL

  Vereniging van Belgische suikerproducenten
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • SUBEL
  • Marc Rosiers
  • Laurence Polain
  • 02/775 80 23
  • 02/775 80 75
  • www.subel.be
  • SUBEL is wellicht één van de oudste verenigingen van België: sinds 1873 verdedigt ze de belangen van de Belgische suikerproducenten. Oorspronkelijk opgericht om de suikerbietproductie te promoten, is de vereniging vandaag uitgegroeid tot een soort van persoonlijke adviesverlener en vertegenwoordiger in beroepspolitieke aangelegenheden voor haar leden.

 • Synagra

  Beroepsvereniging van de handelaars in graangewassen en andere land...
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • Synagra
  • Jean Maertens
  • 02/512 15 50
  • 02/512 48 81
  • www.synagra.be
  • Om te informeren over het reilen en zeilen in de graanhandel, onderhoudt Synagra een transparant prijzensysteem met de prijstendens en -evolutie van de Belgische granen. Synagra informeert de sector voorts over kwaliteitsbeheer en in toenemende mate over duurzaamheid.

 • Tabakssyndicaat

  Het tabakssyndicaat is de beroepsvereniging die de belangen verdedi...
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • Tabakssyndicaat
  • Joris Wyseur
  • Rigine Feryn
  • 056/31 18 03
  • 056/31 40 02
  • info@tabakssyndicaat-wervik.be
  • Het tabakssyndicaat is de beroepsvereniging die de belangen verdedigt van de West-Vlaamse tabaksplanters.

 • UBP

  Unie van de Belgische eiproductenindustrie
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • UBP
  • Jan Vande Wiele
  • Johan Van Bosch
  • 02/274 22 05
  • 02/400 71 26
 • VABI Roeselare

  Vrij Agro- en Biotechnisch Instituut te Roeselare
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • VABI Roeselare
  • Bart Vandenberghe
  • 051/26 47 26
  • 051/26 47 27
  • www.vabi.be
 • VABS

  Vrouwen van het Algemeen Boerensyndicaat
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • VABS
  • Lut Bellegeer
  • 09/252 28 26
  • 056/252 23 47
  • www.absvzw.be
  • VABS is de vrouwenbeweging binnen de ABS-groep, met een eigen maandblad, eigen activiteiten en cursussen. Dit maakt het mogelijk dat de vrouwen van land- en tuinbouwers inspraak hebben binnen ABS en dat er eigen accenten gelegd kunnen worden.

 • VAC

  Het Vlaams Agrarisch Centrum is na Boerenbond en ABS het derde synd...
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • VAC
  • Hilde Maertens
  • 09/252 59 19
  • 09/252 40 66
  • www.vacvzw.be
  • Het Vlaams Agrarisch Centrum is een syndicaat voor land- en tuinbouwers dat opereert vanuit een volledig onafhankelijke positie en de sociaal-economische problematiek van het gezinsbedrijf centraal stelt.

 • Vakgroep Bio-ingenieurswetenschappen - VUB

  Vakgroep Bio-ingenieurswetenschappen - Vrije Universiteit Brussel
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • Vakgroep Bio-ingenieurswetenschappen - VUB
  • Luc De Vuyst
  • Jan Steyaert
  • 02/629 19 31
  • www.bioingenieur.be
 • VBT

  Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • VBT
  • Rita Demaré
  • Philippe Appeltans
  • 016/20 00 80
  • 016/20 30 35
  • www.vbt.eu
  • Het Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties, kortweg VBT, vertegenwoordigt en behartigt, zowel op nationaal als internationaal vlak, de belangen van de Belgische producentencoöperaties in de sector groenten en fruit. Het werkt daar waar nodig samen met andere organisaties, federaties of betrokken stakeholders. Tevens biedt VBT haar leden een platform aan voor overleg en uitwisseling.

 • VCM

  Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • VCM
  • Bert Bohnen
  • Frederik Accoe
  • 050/40 72 01
  • 050/40 74 89
  • www.vcm-mestverwerking.be
  • VCM is het centrale aanspreekpunt voor mestverwerking in Vlaanderen. Als samenwerkingsverband en intermediair tussen de overheid en het bedrijfsleven vervult het VCM een coördinerende rol tussen beide. VCM begeleidt mestverwerkinginitiatieven en organiseert overleg tussen de verschillende actoren. Daarnaast verricht het VCM beleidsondersteunend werk en wordt jaarlijks een overzicht gemaakt van de operationele mestverwerkingscapaciteit in Vlaanderen.

 • Vegebe

  Federatie van de Belgische groente- en fruitverwerking
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • Vegebe
  • Dirk Decoster
  • Romain Cools
  • 09/339 12 52
  • 09/339 12 51
  • www.vegebe
  • Vegebe heeft zich ontwikkeld tot een volwaardige beroepsfederatie voor de sector, die op diverse terreinen het voortouw neemt binnen de plantaardige sector. Vegebe heeft een samenwerkingsakkoord met Belgapom, de federatie van de aardappelhandel- en verwerking. Door ook samen te werken met Fresh Trade Belgium, de beroepsfederatie van de groente- en fruitexporteurs, is de actieradius nog verder uitgebreid.

 • Veiling Haspengouw


  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • Veiling Haspengouw
  • Chris Timmermans
  • Renaat Kuipers
  • 011/670 611
  • 011/672 776
  • www.veilinghaspengouw.be
  • Veiling Haspengouw in Sint-Truiden is een coöperatie van telers van hard- en zachtfruit. De uitstekende kwaliteit van haar fruit is het resultaat van jarenlang vakmanschap, wetenschappelijk onderzoek, milieuvriendelijke teelt en innovatie. Veiling Haspengouw is geëvolueerd van een regionale veiling tot een internationaal gewaardeerde partner. Ze telt ongeveer 500 leden en heeft een 100-tal werknemers. Appels en peren zijn veruit de belangrijkste producten. Daarna volgen aardbeien, kersen, krieken, pruimen en bessen. De veiling zet sterk in op de clubappel Kanzi.

 • Veiling Hoogstraten


  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • Veiling Hoogstraten
  • Dirk Van den Plas
  • Gaston Opdekamp
  • 03/340 02 11
  • 03/314 78 44
  • www.veilinghoogstraten.be
  • Veiling Hoogstraten streeft naar het realiseren van een optimale marktprijs voor de door haar leden aangeleverde producten. Ze doet dit door te focussen op de thema's kwaliteit, dienstverlening, innovatie en duurzaamheid. Veiling Hoogstraten staat bekend als de 'aardbeiveiling' van ons land, maar zet bijvoorbeeld ook een nieuwe fruitsoort als de kiwibes in de markt. Hoogstraten® aardbeien zijn het topproduct van de veiling. Meer dan 300 familiale bedrijven verdienen er hun brood mee, goed voor een aanvoer van meer dan 25 miljoen kilo aardbeien per jaar.

 • Velt

  Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • Velt
  • Jan Vannoppen
  • 03/281 74 75
  • 03/281 74 76
  • www.velt.be
  • Velt pleit voor gezond leven op het ritme van de seizoenen en dit met respect voor de natuur. Velt geeft ecologisch leven vorm in huis, tuin en daarbuiten. Door kwaliteitsvolle publicaties en samenwerkingsverbanden wil Velt bijdragen tot de ontwikkeling van een duurzame levensstijl. In Vlaanderen en Nederland telt Velt 13.000 leden en 100 lokale afdelingen. Daarmee is Velt een spreekbuis voor de belangen van ecologische consumenten.

 • VEPEK

  Vereniging voor Pluimvee, Eieren en Konijnen
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • VEPEK
  • Xavier Gellynck
  • 09/264 59 46
  • De Vereniging voor Pluimvee, Eieren en Konijnen (VEPEK) groepeert de verschillende schakels van de bedrijfskolom en behartigt de belangen van allen die betrokken zijn bij de productie, verwerking en handel in gevogelte, eieren, eiproducten en konijnen.

 • Veremabel

  Vereniging van de distributeurs van land- en tuinbouwmachines
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • Veremabel
  • Joost Merckx
  • Serge Hollander
  • 02/778 62 00
  • 02/778 62 22
  • www.federauto.be
  • VEREMABEL verenigt de ondernemingen in België voor wie de distributie van land- en tuinbouwmachines evenals de machines voor onderhoud van tuinen, parken en groene zones een belangrijke activiteit is. Zij pleegt geregeld overleg met de sectororganisaties van de constructeurs (AGORIA) en invoerders (AGRIMADIS en FEDAGRIM).

 • Vereniging Loonsproeiers & Sproeistoffenhandelaars

  Beroepsvereniging van Loonsproeiers en Sproeistoffenhandelaars
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • Vereniging Loonsproeiers & Sproeistoffenhandelaars
  • Jean-Marie Nix
  • Johan Van Bosch
  • 02/238 06 33
  • 02/238 04 41
  • www.landbouwservice.be
  • Beroepsvereniging van Loonsproeiers en Sproeistoffenhandelaars

 • Vereniging van Zelfmengers

  Vereniging van Zelfmengers
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • Vereniging van Zelfmengers
  • Marc Debouver
  • Christophe Dacaigny
  • 0474/68 32 94
  • 051/31 78 62
  • http://users.telenet.be/zelfmengers/zelfmengers/index.htm
  • De Vereniging van Zelfmengers verdedigt de belangen van landbouwers die zelf hun veevoeders mengen. Tot de doelstellingen van de organisatie behoren ook het begeleiden van zelfmengers tot op bedrijfsniveau, zoeken naar optimale vermarkting van producten en milieuvriendelijke productiemethoden en grondgebonden veehouderij stimuleren.

 • Vereniging van Zelfmengers

  De Vereniging van Zelfmengers verdedigt de belangen van landbouwers...
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • Vereniging van Zelfmengers
  • Marc Debouver
  • Christophe Decaigny
  • 0474/68 32 94
  • 051/31 78 62
  • http://users.telenet.be/zelfmengers/Index.htm
  • De Vereniging van Zelfmengers verdedigt de belangen van landbouwers die zelf hun veevoeders mengen. Tot de doelstellingen van de organisatie behoren ook het begeleiden van zelfmengers tot op bedrijfsniveau, zoeken naar optimale vermarkting van producten en milieuvriendelijke productiemethoden en grondgebonden veehouderij stimuleren.

 • VFC

  Vlaams Fokkerijcentrum
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • VFC
  • Willy Vandewalle
  • Reginald Govaert
  • 09/363 92 11
  • 09/362 92 06
  • www.vfc.be
  • Het Vlaams Fokkerijcentrum (VFC) werd opgericht met als initiële doelstelling om efficiëntere fokkerij-initiatieven te ontwikkelen in Vlaanderen. Het VFC is een gemeenschappelijk orgaan waarin zes fokkerijsectoren zetelen, namelijk rundvee, varkens, paarden en ezels, kleine herkauwers, pluimvee en konijnen, genetische diversiteit.

 • VILT

  Vlaams infocentrum land- en tuinbouw
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • VILT
  • Josse De Baerdemaeker
  • Griet Lemaire
  • 02/552.81.91
  • 02/552.81.93
  • www.vilt.be
  • VILT brengt gevulgariseerde informatie over land- en tuinbouw via de website www.vilt.be. Daarnaast wil deze organisatie de maatschappelijke aanvaarding van de Vlaamse land- en tuinbouw bevorderen via het magazine Melk&honing en door allerlei projecten en campagnes. Het magazine Landgenoten richt zich tot alle professionelen in de land- en tuinbouw en aanverwante sectoren. VILT wordt gefinancierd door de Vlaams overheid, de vijf Vlaamse provincies en een heleboel private organisaties: ABS, BEMEFA, Boerenbond, Cera, Fedagrim, KBC en Landbouwkrediet.

 • VIP

  Vereniging van Industriële Pluimveeslachthuizen
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • VIP
  • Ann Truyen
  • 055/49 99 70
  • 055/45 78 56
  • VIP is de onafhankelijke vereniging van grotere, exportgerichte pluimveeslachterijen en -uitsnijderijen.

 • VITO Hoogstraten

  Vrij Instituut voor Technisch Onderwijs te Hoogstraten
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • VITO Hoogstraten
  • Jan Van Opstal
  • 03/340 40 30
  • 03/340 40 31
  • www.vito-hoogstraten.be
 • Vlaams Paardenloket

  Vlaams Paardenloket
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • Vlaams Paardenloket
  • Jean-Jacques Vandenberghe
  • Jan De Boitselier
  • 02/658 09 50
  • 02/658 09 51
  • www.vlaamspaardenloket.be
  • Iedereen kan gratis bij het Vlaams Paardenloket terecht met vragen over paardachtigen. Om de Vlaamse paardenhouderij te helpen groeien, werd een drieledige functie vastgelegd: een contact- en aanspreekpunt en kennis- en documentatiecentrum zijn voor de Vlaamse paardensector en beleidsvoorbereidend werk doen voor overheid en sector. Naast het paardenloket blijft de Vlaamse Confederatie van het Paard (VCP) optreden als spreekbuis of belangenverdediger voor de volledige sector.

 • Vlaamse Bedrijfspluimvee- en konijnenhouders

  Vlaamse Bedrijfspluimvee- en konijnenhouders
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • Vlaamse Bedrijfspluimvee- en konijnenhouders
  • Danny Coulier
  • Ilka Hertogs
  • 014/59 30 16
  • 014/58 37 83
  • www.pluimvee.be
  • De Landsbond, enkele jaren geleden omgedoopt tot Vlaamse Bedrijfspluimvee- en konijnenhouders vzw, is de gesprekspartner met enerzijds de professionele pluimvee- en konijnenhouders en anderzijds de overheid. Onder haar doelstellingen valt ook de voorlichting van de sector.

 • Vlaamse Tuinbouw Unie

  De Vlaamse Tuinbouw Unie is een syndicale organisatie onder de vleu...
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • Vlaamse Tuinbouw Unie
  • Guy Van Rysseghem
  • 09/252 28 26
  • 09/252 23 47
  • www.absvzw.be
  • De Vlaamse Tuinbouw Unie verdedigt de belangen van de Vlaamse tuinbouwers binnen de ABS-groep.

 • VLAM

  Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • VLAM
  • Peter Broeckx
  • Liliane Driesen
  • 02/552.80.11
  • 02/552.80.01
  • www.vlam.be
  • VLAM bevordert de afzet van de Vlaamse landbouw-, tuinbouw- en visserijproducten in binnen- en buitenland. Opdrachtgever is de Vlaamse overheid en er is een nauwe band met het bedrijfsleven. Naast een overkoepelend promotieprogramma beschikt elk van de volgende sectoren over een eigen budget en programma: akkerbouw; groenten en fruit; sierteelt; runderen, kalveren, schapen, geiten en paarden; varkens; pluimvee, eieren en kleinvee; zuivel; visserij en aquacultuur; bakkerij; bio-, hoeve- en streekproducten.

 • VLM

  Vlaamse Landmaatschappij
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • VLM
  • Toon Denys
  • Paul De Ligne
  • 02/543 72 00
  • 02/543 73 99
  • www.vlm.be
  • VLM is als Extern Verzelfstandigd Agentschap werkzaam in het beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid. Platteland en Mestbeleid, Mestbank en Projectrealisatie zijn de kernafdelingen van VLM. De organisatie voert een actief ruimtelijk en milieubeleid, waarbij ze zich hoofdzakelijk toelegt op het tegengaan van versnippering van open ruimte en van verontreiniging door meststoffen. Waar mogelijk biedt de organisatie ondersteuning aan het landbouw- en natuurbeleid.

 • VLTI Torhout

  Vrij Land- en Tuinbouwinsituut te Torhout
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • VLTI Torhout
  • Erik Van Coillie
  • 050/23 15 14
  • 050/23 15 24
  • www.vltiweb.sint-rembert.be
 • VMM

  Vlaamse Milieumaatschappij
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • VMM
  • Frank Van Sevencoten
  • Philippe D'Hondt
  • 053/72 62 11
  • 053/71 10 78
  • www.vmm.be
  • De Vlaamse Milieumaatschappij speelt een cruciale rol in het integraal waterbeleid. Ze meet en controleert de kwantiteit en kwaliteit van water, beheert watersystemen, int een heffing op watervervuiling en op grondwaterwinning, adviseert over milieuvergunningen en zorgt voor de planning van en toezicht op de zuiveringinfrastructuur. De VMM vervult de taak van regulator voor leidingwater. Verder bewaakt de VMM de luchtkwaliteit, inventariseert ze wie wat loost, en doet beleidsvoorstellen. Ze stelt tevens het Milieurapport Vlaanderen (MIRA) op.

 • VMS

  Vlaams Milieuplan Sierteelt
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • VMS
  • Dirk Lootens
  • Griet Grillaert
  • 09/353 94 74
  • 09/355 01 22
  • www.vms-vzw.be
  • VMS positioneert zich in Vlaanderen als milieu -en registratiecentrum voor de sierteelt en sensibiliseert en ondersteunt de sierteelt als duurzame sector. VMS, opgericht door de vakorganisaties, wil samen met de bedrijven de stappen van bewuste bedrijfsvoering gestalte geven om zo ervaringen in het stappenplan naar duurzaamheid te kunnen uitwisselen.

 • VTI Poperinge

  Vrij Technisch Insituut te Poperinge
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • VTI Poperinge
  • Stefaan Gyssels
  • 057/34 65 50
  • 057/34 65 60
  • www.vtip.be
 • VVS

  Vlaams Varkensstamboek
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • VVS
  • Herman Vets
  • Marc Lauwerysen
  • 09/362 12 85 - 09/362 12 86
  • 09/362 13 05
  • www.varkensstamboek.be
  • Het Vlaams Varkensstamboek (VVS) is een vereniging van varkenshouders die instaat voor het veredelen en bijhouden van de afstamming van raszuivere fokvarkens. Daarnaast is de organisatie actief op alle domeinen die te maken hebben met de verbetering van de varkensproductie.

 • VVV

  Vlaamse Veehandelaars en Vleesproducenten
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • VVV
  • Benoit Luycx
  • 02/460 02 80
  • 02/532 51 68
  • vvv-info.be
  • Het eerste objectief van VVV is het verdedigen van de belangen van alle professionele operatoren binnen de vee- en vleeswereld, door ze te informeren en te vertegenwoordigen. De veehandel is de onmisbare schakel tussen productie en industrie, en een sterke organisatie is hier niet weg te denken.

 • Werktuigendagen

  Tweejaarlijkse demonstratie in open lucht van land- en tuinbouwmach...
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • Werktuigendagen
  • Georges Van Keerberghen
  • Annie De Groote
  • Annie De Groote
  • 09/245 36 13
  • 09/245 36 11
  • www.werktuigendagen.be
  • Op een terrein van meer dan 100 hectare toont een gevarieerd gamma van land- en tuinbouwmachines zijn kunnen aan de circa 80.000 bezoekers die hiervoor naar Oudenaarde komen. Traditioneel worden het oogsten van de teelten, grondbewerking, spuitmachines en wielladers gedemonstreerd en is er speciale aandacht voor enkele evoluties in de mechanisering. Tuinbouw heeft zijn plek op de beurs verworven. Andere delen van het terrein worden ingenomen door oldtimers, dieren, park en tuin.

 • Wervel

  Werkgroep voor een Rechtvaardige en Verantwoorde Landbouw
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • Wervel
  • Luc Vankrunkelsven
  • Patrick De Ceuster
  • 02/203 60 29
  • www.wervel.be
  • Wervel geeft inzicht in de huidige landbouwproblematiek, en focust op mogelijkheden, alternatieven en uitdagingen voor de toekomst. Wervel groepeert enthousiaste vrijwilligers die zich inzetten voor een rechtvaardige, duurzame landbouw. Via netwerking helpt de organisatie boer, milieu, consument en derde wereld om de handen in elkaar te slaan.

Volg VILT ook via