nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

25.11.2016 Nog geen akkoord over Beleidsplan Ruimte Vlaanderen

De Vlaamse regering is het vrijdag niet eens geraakt over het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. Dat plan moet vastleggen hoe in Vlaanderen de komende 30 jaar met de schaarse nog resterende open ruimte wordt omgesprongen. De regering laat weten dat er veel vooruitgang is geboekt en dat de neuzen in dezelfde richting wijzen. Daarnaast is her en der ook te horen dat CD&V de goedkeuring van het Beleidsplan, in weerwil van de andere partijen, heeft gekoppeld aan het dossier van de instandhoudingsdoelstellingen. Woensdag staat het dossier opnieuw op de agenda.

Volgens het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen zou er vanaf 2050 geen open ruimte meer mogen worden ingenomen, maar er moeten ook tussentijdse doelstellingen in het plan. Mogelijk zou de inname in 2025 al worden beperkt tot drie hectare per dag. Vandaag verdwijnt er gemiddeld zes hectare open ruimte per dag. Daarnaast is een akkoord nodig over de bouwgrondreserves. Vooral N-VA wil die inkleuren als open ruimte.

CD&V zou dan weer willen dat het dossier van de instandhoudingsdoelstellingen wordt gekoppeld aan een plan over de open ruimte. Instandhoudingsdoelstellingen zijn de maatregelen die nodig zijn om de Europees beschermde natuur te ontzien. Het realiseren van deze natuurdoelstellingen wordt bemoeilijkt door de ammoniakuitstoot van de veestapel. Al twee jaar zijn heel wat veebedrijven in het ongewisse over hun toekomst door deze instandhoudingsdoelstellingen. Er zou vrijdag vooral zijn gepraat over de compensaties voor de zogenaamde 'oranje bedrijven' en niet meer zozeer over het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen.

Met een agendering op woensdag speelt minister-president Geert Bourgeois hoog spel, want een dag later, om 9 uur 's ochtends, gaat de tweede Vlaamse Klimaattop van start. Daar moet het Beleidsplan één van de voornaamste topics worden, naast het Klimaat- en Energiepact van de regering. Op maandag en dinsdag kan niet worden vergaderd omwille van het driedaagse staatsbezoek aan Nederland. Bevoegd minister Joke Schauvliege (CD&V) is naar eigen zeggen optimistisch over een akkoord op woensdag. Viceminister-president Bart Tommelein (Open Vld) betreurt dat er vrijdag nog niet kon worden afgeklopt en benadrukt "absoluut bereid te zijn geweest om te landen".

Bron: Belga/eigen verslaggeving

Volg VILT ook via