nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

08.11.2016 "Nood aan meer inhoudelijke sturing plattelandsfonds"

De Strategische Adviesraad Landbouw en Visserij (SALV) en de Minaraad vragen om het Vlaams fonds ter stimulering van (groot)stedelijke en plattelandsinvesteringen meer inhoudelijke sturing te geven. “Vooral het plattelandsfonds is zijn inhoudelijke sturing - die al beperkt was - in het nieuwe decreet nog verder verloren. Wij vragen ook dat dit fonds in eerste instantie wordt ingezet voor het vrijwaren van de open ruimte. In dat kader vinden we het geen goed idee om enkel investeringen in materiële vaste activa, zoals het wegennet, toe te staan”, aldus de adviesraden.

Het voorontwerp van decreet bepaalt dat het Vlaams fonds ter stimulering van grootstedelijke, stedelijke en plattelandsinvesteringen voortaan drie financieringskanalen gaat bundelen in één regelgevend kader: grootstedenbeleid, stadsvernieuwing en plattelandsfonds. Die financieringskanalen zijn nochtans sterk verschillend op vlak van inhoudelijke focus en uitvoeringsmodaliteiten. “Wij merken op dat er onvoldoende inhoudelijke sturing in dit nieuwe regelgevende kader is voorzien”, zeggen de SALV en Minaraad.

De adviesraden uitten vooral kritiek op de nieuwe modaliteiten van het plattelandsfonds. “De beperkte inhoudelijke sturing voor aanwending van de middelen die in het plattelandsfonds aanwezig waren, werd niet behouden met de overgang naar het investeringsfonds”, klinkt het. “Een cruciaal aandachtspunt van het plattelandsbeleid en dus ook van het plattelandsfonds is het vrijwaren van open ruimte. Maar in de feiten blijkt dat meer dan de helft van de middelen van het fonds in het verleden is gegaan naar het onderhouden, herstellen of heraanleggen van het wegennet, terwijl het vrijwaren van de open ruimte maar drie tot vier procent van de middelen kreeg toegewezen.”

SALV en Minaraad vinden dat het feit dat het plattelandsfonds enkel kan gebruikt worden voor investeringen in materiële vaste activa een rem vormt op typische plattelandsprojecten, iets wat zelfs contraproductief kan zijn. “Het fonds moet juist kansen geven aan typische plattelandsprojecten. Naast infrastructuur zou er ook ruimte moeten zijn voor bijvoorbeeld conceptstudies rond het vrijwaren van open ruimte of inrichtingsstudies voor een bepaald gebied”, luidt hun advies.

Meer informatie: Advies Vlaams fonds voor stimulering van (groot)stedelijke en plattelandsinvesteringen

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via