nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

 

13.06.2016 "Nood aan wederzijds respect in zuivelsector"

Tijdens de jaarvergadering van de Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie (BCZ) kreeg ook het Agrofront (Boerenbond, Algemeen Boerensyndicaat en de Fédération Wallonne de l’Agriculture) het woord. Ook de vorige keer dat het Agrofront die kans kreeg, in 2009, had de sector af te rekenen met uitzonderlijk lage melkprijzen. “Laten we samen actie ondernemen”, zo weerklonk de oproep die gelanceerd werd.

Sinds vorig jaar is het steil bergaf gegaan met de melkprijs. Omdat de lage prijsniveaus en de omvang van de crisis vergelijkbaar zijn met eerdere ernstige crisismomenten, gaf BCZ het Agrofront de gelegenheid om hun ongerustheid te uiten tijdens de jaarvergadering. Tijdens de toespraak werd een warme oproep gelanceerd om samen te werken, maar klonk ook het ongenoegen door over de houding van bepaalde zuivelverwerkers.

“Deze crisis is nog dieper dan in 2009 en 2012”, aldus het Agrofront. “Over de oorzaken van de crisis zijn er al heel wat analyses gemaakt en het is duidelijk dat de prijzen gekelderd zijn als gevolg van een groot en toenemend onevenwicht tussen vraag en aanbod. Terwijl onze regionale, federale en vooral Europese leiders dringend moeten werk maken van nieuwe politieke en economische akkoorden op wereldvlak, stellen we vast dat de neerwaartse spiraal in melkprijzen mede ingegeven is door de concurrentieslag tussen de distributieketens actief op de Europese markt.”

Er wordt wat betreft de mogelijke uitwegen voor de crisis verwezen naar producentenorganisaties en het befaamde artikel 222 dat de mogelijkheid creëert om vrijwillig productieregulerende systemen op te zetten op niveau van producentenorganisaties of coöperaties. “Helaas hebben de afspraken en instrumenten de huidige crisis niet kunnen voorkomen”, zo klinkt het. “In de toekomst is het dan ook aangewezen om in overleg andere alternatieven dan het huidige systeem nog verder uit te werken en te implementeren op niveau van private en coöperatieve kopers, met respect voor hun specifieke situatie.”

Concreet denkt het Agrofront dan aan contractualisering, reservering, verzekeringssystemen, termijnmarkten, diversificatie en het creëren van meer toegevoegde waarde door de melkerijen om in de toekomst de volatiele prijzen meer te bufferen. “We moeten allemaal samenwerken en zoeken naar echte oplossingen die structureel deze crisis aanpakken en die steunen op meer respect en vertrouwen dan momenteel tussen kopers, die u vertegenwoordigt, en producenten, die wij vertegenwoordigen”, zo klinkt het.

Net als de analyse van BCZ is ook het Agrofront er van overtuigd dat meer productiebeheersing de enige oplossing is om het overaanbod aan melk aan te pakken. “Maar om werkelijk effectief te zijn, moeten dergelijke systemen ook in andere lidstaten opgezet worden”, aldus het Agrofront. “En bovendien is Europese financiering voor dergelijke systemen noodzakelijk.”

Enerzijds is het op wereldvlak nodig om minder te produceren, maar anderzijds wil een melkveehouder op bedrijfsniveau vaak net meer melken om zijn inkomen nog enigszins op peil te houden. Het is die paradox die aangepakt moet worden, zo klinkt het. “Wij zijn van mening dat we samen deze boodschap moeten verspreiden, naar onze respectievelijke Europese organisaties en collega's in andere lidstaten en ook naar onze ministers die op de komende Landbouwraad over concrete en duurzame oplossingen moeten beslissen”, aldus het Agrofront.

“Als niemand de eerste stap zet, zal er niets veranderen”, zo steekt het Agrofront de hand uit. “Als we een bloedbad onder de melkveehouders willen vermijden, moeten we zonder aarzelen samen actie ondernemen! Dit zal het vertrouwen tussen ons in de toekomst versterken.” Tenslotte wordt het afstoten van melkveehouders door melkerijen aangegrepen om voor meer wederzijds respect te pleiten.

“Wij rekenen er op dat ook BCZ dergelijke praktijken afkeurt en we zijn verheugd dat BCZ bereid is hierover met de landbouworganisaties in overleg te gaan om samen te zoeken naar aanvaardbare alternatieven, om dit in de toekomst te vermijden”, zo klinkt de niet mis te verstane boodschap. “We vragen u simpelweg om hiernaar te handelen, als echte partners. Als er geen toekomst voor ons is, zal er geen toekomst zijn voor u!”

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via