nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

09.05.2018 Omgevingsvergunning niet gelinkt met dierenwelzijn

“Gemeenten de mogelijkheid geven om zelf regels voor dierenwelzijn uit te werken binnen een omgevingsvergunning houdt geen steek. Het zou leiden tot ongelijke behandeling van zowel dieren als eigenaars”, antwoordt minister van Dierenwelzijn Ben Weyts op een parlementaire vraag van Bart Caron (Groen). De minister pleit ervoor een resoluut dierenwelzijnsbeleid te voeren met goede en streng gecontroleerde regels die zonder onderscheid worden toegepast in heel Vlaanderen.

Bij het verlenen van stedenbouwkundige, verkavelings-, milieu- of omgevingsvergunningen kunnen lokale besturen en provinciale besturen bijkomende voorwaarden opleggen, bijvoorbeeld over uitvoerbaarheid en redelijkheid. Vlaams parlementslid voor Groen Bart Caron leidde uit een uitspraak van Vlaams omgevingsminister Joke Schauvliege af dat een vergunningverlenende overheid geen voorwaarden mag opleggen ter garantie van het dierenwelzijn. “De vraag dringt zich op of een dergelijk verordenend kader ook kan worden uitgewerkt vanuit het oogpunt dierenwelzijn. Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan grotere minimumoppervlaktes per dier in stallen, verplichte buitenruimtes voor de dieren of een maximaal aantal dieren per woning of bedrijf”, aldus Bart Caron.

Minister Ben Weyts is duidelijk in zijn antwoord. “De omgevingsvergunning heeft louter betrekking op ruimtelijke ordening en leefmilieu en niet op dierenwelzijn. De welzijnsbehoeften van een dier zijn gelinkt aan een aantal factoren zoals de diersoort en de leeftijd, maar de gemeente waar een dier wordt gehouden, heeft daar geen enkele invloed op.” Hij verwijst verder nog naar het uitgebreid regelgevend kader waar dagelijks aan gewerkt wordt om het verder te moderniseren en te zorgen voor een kordater dierenwelzijnsbeleid. “Het is niet omdat een gemeente of deputatie daar geen regels aan kan toevoegen, dat het dierenwelzijn niet zou worden gegarandeerd”, verklaart de minister.

Bart Caron wijst de minister erop dat het hem niet gaat om de wetgeving of de om de Vlaamse decreten inzake de ruimtelijke ordening. “De centrale vraag is of we de beleidsruimte omtrent dierenwelzijn al dan niet aan een gemeente of een provincie toekennen. Waarom zou een gemeente zich niet als een superdiervriendelijke gemeente kunnen profileren en op dat vlak een voorbeeldrol kunnen vervullen? Op die manier zal de gemeente meer betrokken zijn bij het beleid.” Hij vindt echter geen gehoor bij minister Ben Weyts. “Ik wil strengere regels in heel Vlaanderen en niet enkel in bepaalde gemeentes”, besluit deze.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via