nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

11.01.2016 Ondanks ontwrichte markt blijft melkproductie stijgen

In heel Europa wordt sinds de afschaffing van de quota meer melk geproduceerd, ondanks de ongunstige marktsituatie. In ons land gaat het zelfs om 4,5 procent, een stevige groei die enkel overtroffen wordt door Ierland en Nederland. Maar melkveehouders beleven voorlopig nog niet veel plezier aan de herwonnen productievrijheid, en daar lijkt nog niet meteen verandering in te komen. “De marktvooruitzichten blijven somber”, aldus Guy Vandepoel in het Boerenbond-ledenblad Boer&Tuinder.

Sinds de afschaffing van de melkquota neemt de Europese melkproductie een hoge vlucht. Wat daarbij opvalt, is dat binnen Europa de verschillen tussen de lidstaten steeds groter worden. In Italië kromp de productie met 1,6 procent en ook in de Oost-Europese EU-landen loopt de productie steeds verder terug. In Centraal- en West-Europa is de groei dan weer aanzienlijk. Sinds de quota vervielen op 1 april 2015 is de productie op Belgisch niveau met 4,5 procent gestegen. Enkel in Ierland (+14,2 procent) en Nederland (+8,4 procent) zijn de cijfers nog straffer. In ons land is die groei vooral op het conto van de Vlaamse melkveehouderij te schrijven. De Vlaamse melkproductie steeg in oktober van vorig jaar met 12,4 procent tegenover oktober 2014. 

Maar voor die extra liters melk krijgen melkveehouders vooralsnog geen behoorlijke prijs. “Het blijft een open vraag of de melkprijs de productie kan sturen – zodat vraag en aanbod in evenwicht zijn – en tegelijk ook kan zorgen voor een eerlijk inkomen voor de melkveehouder”, beschrijft Guy Vandepoel van Boerenbond de grote vraagtekens die het openstellen van de Europese zuivelmarkt met zich mee heeft gebracht. “Ook al komen melkveehouders niet uit hun kosten, toch wordt er nog steeds meer melk geproduceerd en dalen de prijzen verder. Een vicieuze cirkel of een ongelukkige samenloop van omstandigheden?”

Vandepoel brengt in Boer&Tuinder de voornaamste oorzaken van de sukkelende zuivelmarkt in herinnering. Het wegvallen van de Russische kaasafzet en een afwachtende houding bij de Chinezen om melkpoeder in te kopen enerzijds, en een wereldwijde stijging van de melkproductie anderzijds. Bovendien lijkt er niet meteen beterschap op komst. In Nieuw-Zeeland slikte zuivelveiling Fonterra opnieuw een daling van de noteringen en in China lijkt de economische recessie zich door te zetten. Ook de olieproducerende landen blijven op dat vlak achter. “Het wereldzuiveltoneel mist positieve prikkels om de stemming snel te laten omslaan”, aldus Vandepoel.

Bron: Boer&Tuinder

Volg VILT ook via