nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

11.06.2018 Oost-Europa in de ban van Afrikaanse varkenspest

De Afrikaanse varkenspest zet haar opmars in het oosten van Europa gestaag voort. In Polen zijn op een getroffen bedrijf zo’n 6.000 varkens geruimd. Het totaal aantal besmette varkensbedrijven dit jaar in Polen komt daarmee op negen. Ook in Hongarije is de situatie zorgelijk. Sinds de ziekte er eind april vanuit Oekraïne binnensloop, worden er steeds meer besmette everzwijnen gevonden. Intussen is het virus ook de grens met Roemenië overgestoken. Het Voedselagentschap maant Belgische jagers die gaan jagen in besmette gebieden aan om voldoende maatregelen te nemen tegen insleep van de ziekte.

De Afrikaanse varkenspest (AVP) is een zeer besmettelijke en vaak dodelijk virusziekte bij varkens en everzwijnen. Er is geen specifieke behandeling voorhanden en varkens kunnen evenmin preventief gevaccineerd worden. Het virus is wel totaal ongevaarlijk voor de mens. De ziekte woedt al sinds 2007 in de Kaukasus en heeft zich van daaruit naar Rusland verspreid. In Polen lijkt de verspreiding nu wat te vertragen. Het is echter zorgwekkend dat het virus in Hongarije, net als in Tsjechië, een sprong van een paar honderd kilometer naar het westen heeft gemaakt. Het virus werd allicht overgebracht door onachtzame personen.

Europa heeft ondertussen beslist om het verkeer van everzwijnen in de hele EU te verbieden. Nogal wat everzwijnen werden uit Oost-Europa getransporteerd naar jachtgebieden in lidstaten zoals Spanje. Daar werden ze uitgezet om ze te bejagen, wat in de huidige omstandigheden erg risicovol is. Mocht het virus zich verspreiden en binnen onze landsgrenzen geraken, zijn de gevolgen niet te overzien. Een sensibiliseringscampagne van het Voedselagentschap maant mensen die gaan jagen in besmette gebieden aan om voldoende maatregelen te nemen tegen insleep, maar Boerenbond vraagt het FAVV om een versnelling hoger te schakelen.

“Met de zomervakantie voor de deur moeten alle reizigers, toeristen, transporteurs en arbeiders die in de besmette regio’s geweest zijn, erop attent gemaakt worden dat zij de Afrikaanse varkenspest kunnen verspreiden”, klinkt het bij Boerenbond. “Ook de landbouwers hebben hier een taak wanneer ze werknemers uit Oost-Europa inzetten die regelmatig pendelen tussen hun thuisfront en hier. Het is belangrijk dat ze geen varkensvlees van ginds meebrengen en hun afval steeds in een vuilnisbak deponeren.”

Ook in Oost-Europa worden maatregelen getroffen. Denemarken wil een 70 kilometer lange afsluiting langs zijn grens met Duitsland bouwen in een poging de Afrikaanse varkenspest te bedwingen. Het hek zou 1,5 meter hoog en een halve meter in de grond verankerd worden. Andere voorziene maatregelen zijn het oprichten van runderroosters op wegen en paden die leiden naar Duitsland, strenge boetes voor onvoldoende ontsmetting van veetransporten en een versoepeling van de jachtwetgeving op everzwijnen. Een besmetting van de Deense varkenspopulatie zou grote economische gevolgen hebben voor het land. Polen overweegt de oprichting van een hek aan zijn oostelijke grens, terwijl Duitsland onlangs plannen aankondigde om de jacht op everzwijnen uit te breiden.

Bron: Boer&Tuinder /PigBusiness.nl/Gazet Van Antwerpen

Beeld: Frederik De Buck

Volg VILT ook via