nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

02.11.2018 Oost-Vlaanderen helpt logistiek in sierteelt verbeteren

Zijn optimalisatie en kostenbesparing mogelijk bij de organisatie van de logistiek in de sierteelt? POM Oost-Vlaanderen lijstte mogelijke acties op die het over en weer rijden met bloemen en planten efficiënter kunnen maken. “Uit literatuurstudie en interviews bij stakeholders blijken samenwerking, bundeling van goederenstromen en digitalisering belangrijke werkpunten te zijn. Het is voor producenten niet noodzakelijk om met een eigen initiatief te starten. Sierteeltbedrijven kunnen ook aansluiten bij bestaande initiatieven, zoals Belbex, PlantsOnCloud, PePlan”, weet gedeputeerde van Landbouw Alexander Vercamer.

Op 4 december worden de resultaten van het onderzoek naar logistiek voorgesteld in het Proefcentrum voor Sierteelt te Destelbergen. De opdracht voor het onderzoek ging uit van de provincie Oost-Vlaanderen. De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij nam de uitvoering voor zijn rekening in samenwerking met de beroepsvereniging voor de Vlaamse sierteelt en groenvoorziening (AVBS). Sprekers uit de sector zullen na de voorstelling luidop nadenken over de mogelijkheden die er zijn op vlak van logistiek en digitalisering.

Eerder dit jaar verscheen een brochure over kostprijsberekening en rentabiliteit in de sierteelt. Daarin wordt haarfijn uitgelegd hoe siertelers de kostprijsberekeningen op hun bedrijf het best aanpakken. Via enkele voorbeelden worden de verschillende manieren en aspecten van kostprijsberekening geïllustreerd en wordt getoond hoe siertelers het effect van bepaalde bedrijfsbeslissingen op de kostprijs van hun product kunnen simuleren. In de brochure staan ook tal van tips over hoe zij de rentabiliteit van hun bedrijf én hun teelten kunnen verbeteren. 

Met de studie omtrent logistiek in de sierteelt wil de provincie Oost-Vlaanderen de sector handvaten aanreiken voor betere bedrijfsresultaten. Logistiek vormt een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering in de sierteelt en zorgt ervoor dat producten hun weg vinden naar afnemers. Gedeputeerde Alexander Vercamer: “Door een goede kennis van de logistieke kost kunnen telers overtuigd worden van een andere organisatie van het transport. Digitalisering zal hierbij in de toekomst hulp bieden, bijvoorbeeld via een digitaal logistiek platform. Logistieke online platformen zoeken optimalisaties bij het vervoer van vrachten.”

Eén van de voornaamste vragen die het onderzoek beantwoordt, is de zin of onzin van een nieuw (fysiek) logistiek depot op Oost-Vlaams grondgebied. “Daar is geen draagvlak voor leerden we uit de interviews. Een thematisch bedrijventerrein voor de sierteelt lijkt wel een interessante piste om meer in detail uit te werken”, zegt gedeputeerde Martine Verhoeve, bevoegd voor Economie en POM. “In eerste instantie kan overwogen worden om een digitaal bedrijventerrein op te richten in de vorm van een website, waar alle info over sierteeltkennis wordt verzameld.”

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via