nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

09.11.2017 Opnieuw geen akkoord over glyfosaatvergunning

Het is nog altijd niet zeker of de Europese vergunning voor het omstreden onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat wordt verlengd. Het voorstel om het herbicide opnieuw voor vijf jaar te vergunnen, kreeg onvoldoende steun, zo bleek bij een stemming van experts van de lidstaten. Veertien landen stemden voor, negen tegen. Eind deze maand volgt een nieuwe poging. Belgisch landbouwminister Denis Ducarme laat weten dat ook ons land tegenstemde en blijft pleiten voor een uitfasering van glyfosaat. 

Een nieuwe stemming, een nieuw uitstel. Opnieuw werd er onvoldoende steun gevonden voor een voorstel van de Commissie om de vergunning van glyfosaat te verlengen, in casu vijf jaar. Net zoals bij de vorige stemming op 25 oktober, waarbij de Commissie de vergunning met tien jaar wilde verlengen, heerst verdeeldheid over het voorstel. Onder meer ons land, Frankrijk, Luxemburg, maar ook Italië en Oostenrijk stemden donderdag tegen. Duitsland onthield zich. "België blijft bij zijn standpunt en vraagt een plan voor de uitstap uit glyfosaat. 'Phasing out' en de steun van de EU voor de ontwikkeling van alternatieven voor de landbouw", schreef Belgisch landbouwminister Denis Ducarme op Twitter.

De licentie voor glyfosaat verloopt op 15 december. Voor goedkeuring van een verlenging moeten minstens 16 van de 28 EU-lidstaten voor stemmen. Die landen moeten samen minimaal 65 procent van de EU-bevolking vertegenwoordigen. In de praktijk kreeg het voorstel steun van 14 lidstaten, die samen 37 procent van de bevolking vertegenwoordigen. Negen lidstaten stemden tegen, maar zij staan ook voor 32 procent van de bevolking omdat Frankrijk en Italië deel uitmaken van deze groep. Duitsland, Polen en drie andere lidstaten kozen voor een onthouding, samen goed voor 31 procent.

Milieuorganisatie Greenpeace benadrukt dat een nieuwe vergunning, ook als die van kortere duur is dan de initiële tien jaar, voor hen niet door de beugel kan. “Een nieuwe licentie is een nieuwe licentie, ongeacht de duur ervan. Als de Europese Commissie blijft toelaten dat dit giftige chemisch product onze bodems, ons water en onze gezondheid blijft schaden, beloont ze gewoon fabrikant Monsanto om de gevaren van zijn onkruidverdelger te hebben verdoezeld”, zegt beleidsdirectuer Franziska Achterberg. “De EU moet dit product nu bannen en niet binnen drie, vijf of tien jaar.”

“Het is tijd voor de Europese Commissie om te accepteren dat er geen steun is voor hun voorstellen”, reageert Europarlementslid Bart Staes. “Nu moeten ze luisteren naar het Europees Parlement die een geloofwaardige en eerlijke tijdslijn heeft voorgesteld die boeren toelaat om de transitie te maken naar een Europa dat vrij is van glyfosaat. Op 24 oktober riep het voltallige Europees Parlement op om glyfosaat uit te faseren binnen een tijdspanne van vijf jaar.”

Ook zijn collega-parlementslid Marc Tarabella, die net zoals Staes eerder al een oproep lanceerde voor de oprichting van een onderzoekscommissie die onder meer de rol van Monsanto moet onderzoeken, laat er geen twijfel over bestaan: “Het is ronduit onverantwoordelijk dat de lidstaten en de Commissie er na al die tijd nog steeds niet in slagen een akkoord te vinden over een exitstrategie voor glyfosaat”, zo klinkt het. Tarabella herhaalt zijn eis om het voorzorgsprincipe toe te passen. Ook Greenpeace herhaalt zijn eis voor een zo spoedig mogelijke Europese ban op glyfosaat. 

Bron: eigen verslaggeving / Belga

Beeld: Amazone

Volg VILT ook via