nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

17.09.2017 Opnieuw onbegrip over glyfosaat-oordeel door EFSA

Nu de stemming over de markttoelating van glyfosaat dichterbij komt, neemt ook de zenuwachtigheid weer toe. Binnen- en buitenlandse kranten schrijven dat voedselveiligheidsautoriteit EFSA bij de beoordeling van studies over de onkruidverdelger hele stukken tekst letterlijk overgenomen heeft van de fabrikanten. Een Duitse toxicoloog viel daarover nadat hij van de ngo Pestizid Aktions-Netzwerk de opdracht kreeg om dat uit te zoeken. Volgens EFSA is er sprake van "onwetendheid over de context en de inhoud van de gepubliceerde documenten".

In Vlaanderen werd het particulier gebruik van glyfosaat dit voorjaar nog aan banden gelegd, maar op Europees niveau lijkt dat niet te gaan gebeuren. Als het van de Europese Commissie afhangt, krijgt de onkruidverdelger – vooral bekend onder de merknaam Roundup van Monsanto – binnenkort een nieuwe vergunning voor tien jaar. De Commissie volgt daarvoor het advies van EFSA, dat eind 2015 al oordeelde dat het product niet kankerverwekkend is.

Nu rijzen er echter weer twijfels over hoe de voedselautoriteit tot die conclusie is gekomen. Uit de analyse van de Duitse toxicoloog Peter Clausing in opdracht van de ngo Pestizid Aktions-Netzwerk blijkt dat hele stukken tekst letterlijk zijn overgenomen uit documenten die door de glyfosaatfabrikanten zelf zijn aangeleverd. De passages die copy-paste zijn van de input van de ‘Glyphosate Task Force’ zijn een analyse van peer-reviewed studies die onderzoeken of glyfosaat carcinogeen of genotoxisch is, of schadelijk voor de menselijke voortplanting.

Volgens Clausing is het "in theorie" geen probleem dat de industrie een overzicht maakt van de wetenschappelijke literatuur. "Maar in mijn analyse werd wel duidelijk dat de overheden niet op een degelijke manier zijn nagegaan of dat overzicht wel volledig is. Er zijn bijvoorbeeld belangrijke wetenschappelijke papers niet opgenomen over een bepaald mechanisme waarmee glyfosaat kanker kan uitlokken."

Europees parlementslid voor Groen Bart Staes reageert verbolgen. "Dit zou elke democraat kwaad moeten maken. De macht van kapitaalkrachtige bedrijven als Monsanto om regelgeving, wetgeving en ook wetenschappelijk onderzoek en Europese procedures naar hun hand te zetten, is echt enorm." Ook milieuorganisatie Greenpeace is niet te spreken over de onthullingen. "Het is niet verwonderlijk dat er opnieuw aanwijzingen opduiken dat Monsanto Europese rapporten manipuleert. Ze doen al het mogelijke om hun product opnieuw goedgekeurd krijgen", zegt An Lambrechts van Greenpeace België.

EFSA ontkent dat het in zijn rapport over de onkruidverdelger glyfosaat hele stukken tekst woordelijk zou hebben overgenomen uit rapporten van de producenten zelf. "Deze beweringen zijn een nieuwe poging om twijfels te zaaien bij de beoordeling die EU-experten gemaakt hebben”, zegt EFSA. Op basis van dat 4.300 pagina’s dikke rapport heeft de Commissie voorgesteld om glyfosaat nog tien jaar te vergunnen. De teksten waarvan sprake is in de media zouden niet in het rapport zelf staan, maar in nota's die door de rapporterende lidstaat aangedragen zijn. De Europese autoriteit wijst er ook op dat het de plicht van een fabrikant is om een literatuurstudie uit te voeren in het kader van de vergunningsprocedure.

Bron: Belga / The Guardian

Volg VILT ook via