nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

19.07.2018 Oppompverbod voor Oost- en West-Vlaamse landbouwers

In West-Vlaanderen beslist provinciegouverneur Carl Decaluwé tot een oppompverbod voor alle onbevaarbare waterlopen. Met ander water kunnen gewassen nog beregend worden, maar niet meer overdag. In Oost-Vlaanderen worden dezelfde maatregelen afgekondigd. Boerenbond roept landbouwers die geconfronteerd worden met "uitzonderlijke verliezen" door de aanhoudende droogte, op om zoveel mogelijk bewijsmateriaal op te maken en te verzamelen. Minister Schauvliege wordt verzocht om na te gaan of de droogte erkend kan worden als landbouwramp.

Het is al maanden kurkdroog in de provincie West-Vlaanderen en het watertekort wordt stilaan nijpend. Al wekenlang geldt code geel en de gouverneur riep eerder al op zuinig om te gaan met water. Nu komt er net als in 2017 een oppompverbod voor alle onbevaarbare waterlopen in de provincie. Dat heeft provinciegouverneur Carl Decaluwé beslist na spoedoverleg over de aanhoudende droogte. Ook beregenen overdag mag niet meer. De maatregel geldt voor onbepaalde duur.

Volgens de gouverneur is de situatie nog niet zo nijpend als vorig jaar, al neemt de verziltingsproblematiek wel toe. Verzilting is slecht voor de bodem en het herstel van het ecosysteem op de bermen. Bovendien vormt ook de kwaliteit van het oppervlaktewater een aandachtspunt. Als deze kwaliteit nog verder daalt, is het niet langer geschikt als drinkwater voor vee en voor beregening van bepaalde gewassen.

Het oppompverbod geldt overal zodat het duidelijk zou zijn voor iedereen. Op bevaarbare waterlopen mag er wel nog gepompt worden, in overleg met de Vlaamse Waterweg, die zelf ook al een aantal maatregelen hanteert. De provincie installeerde een informatiepunt op www.west-vlaanderen.be/waterschaarste waarop alternatieve waterbronnen zijn opgenomen. Er komt nu een omzendbrief waarin de gouverneur alle instanties oproept ervoor te zorgen dat de maatregelen gehandhaafd worden. Wie zich niet aan het verbod houdt, riskeert boetes tot 1.600 euro.

Ook in Oost-Vlaanderen wordt de knip gezet op het watergebruik. Gouverneur Jan Briers verbiedt het gebruik van leidingwater voor onder meer het wassen van auto's, vullen van zwembaden en besproeien van tuinen. Zelfs op het gebruik van regenwater geldt met onmiddellijke ingang een beperking. "Ik reken op de Oost-Vlamingen om spaarzaam te zijn", zegt Briers. De maatregel is nodig omdat het al weken niet geregend heeft in de provincie en volgt op een reeks ingrepen die het naburige West-Vlaanderen eerder op de dag had afgekondigd. Ook in Oost-Vlaanderen wordt met onmiddellijke ingang een oppompverbod voor alle onbevaarbare waterlopen ingesteld.

Boerenbond roept landbouwers op om zoveel mogelijk bewijsmateriaal te verzamelen van de schade. Die bewijzen zijn nodig om overmacht aan te tonen in het kader van bijvoorbeeld de mestwetgeving of om te gebruiken in de fiscale aangifte. "Als gevolg van de aanhoudende droogte, gecombineerd met hoge temperaturen, is de toestand van heel wat landbouwgewassen zeer precair, en hij verergert van dag tot dag", schrijft de landbouworganisatie in haar ledenblad Boer&Tuinder. Volgens Boerenbond is het nog te vroeg voor concrete cijfers over de schade, aangezien de verliezen heel erg variëren afhankelijk van het gewas en de teeltomstandigheden.

"Maïs kent een zeer slechte groei, waardoor we vrezen voor een lagere opbrengst", zegt woordvoerder Luc Vanoirbeek. "Bij de aardappelen vrezen we voor kwaliteitsverlies als gevolg van het zogenaamde 'doorschieten' van knollen. Groenten zoals erwten, bonen, bladgewassen en dergelijke moeten momenteel heel hard beregend worden om te kunnen overleven. En omdat de grasgroei gestopt is, zijn op vele plaatsen dieren binnengehaald en moeten ze worden bijgevoederd." De woordvoerder wijst er nog op dat de komende dagen niet echt regen verwacht wordt.

Gelet op de ernst van de situatie vraagt Boerenbond aan minister Joke Schauvliege om te onderzoeken of de voorwaarden voor de erkenning van een landbouwramp vervuld zijn. Eerder deed het Algemeen Boerensyndicaat al hetzelfde. Minister Schauvliege zal de procedure sowieso in gang zetten, aldus haar kabinet. "Zodra de droogte voorbij is, zal het KMI bekijken of er sprake is van een uitzonderlijke toestand." Het instrument bij uitstek voor land- en tuinbouwers om schade te laten vaststellen, is de bevoegde gemeentelijke commissie. Haar proces-verbaal kan worden aangevuld met bijvoorbeeld foto's en een verslag van brandweer of politie.

Bron: Belga / eigen verslaggeving

Beeld: Loonwerk Defour

Volg VILT ook via