nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

08.01.2015 Opwarming zorgt mogelijk voor dalende voedselproductie

De opwarming van de aarde zou voor een daling in de tarweproductie zorgen. Iedere graad Celsius die er gemiddeld bij komt, kost 6 procent opbrengst. Dat meldt een internationale groep van wetenschappers in het tijdschrift Nature Climate Change. Die conclusie wordt echter niet ondersteund door productiecijfers. De laatste vier tarweseizoenen leverden namelijk keer op keer productierecords op. Een groep Oostenrijkse wetenschappers concludeerde ook nog dat de effecten van de klimaatverandering op de landbouw nog onzeker zijn, maar achten een afname van de productie het waarschijnlijkst.

Een internationale groep van wetenschappers kwam tot de conclusie dat bij iedere graad dat de gemiddelde temperatuur op aarde stijgt, de hectareopbrengsten bij tarwe gemiddeld met 6 procent dalen. Daarnaast denken zij ook dat de regionale verschillen in opbrengsten toenemen naarmate het warmer wordt. Hiervoor analyseerden zij een groot aantal onderzoeken, en werden er 30 groeimodellen voor tarwe getest bij gemiddelde temperaturen van 15 tot 32 graden Celsius. De productiedaling zou wel te beperken zijn door het gebruik van late rassen om zo het groeiseizoen te verlengen Op voorwaarde dat het gewas geen last krijgt van hittestress en droogte, krijgt het dan meer tijd voor de korrelvulling waardoor de opbrengst stijgt.

Die conclusie van het onderzoek lijkt echter niet ondersteund te worden door de productiecijfers van de laatste jaren. Volgens het Amerikaanse ministerie van landbouw (USDA) werd tijdens de laatste vier seizoenen drie keer een recordproductie gerealiseerd. Dit seizoen stijgt de wereldproductie naar 722 miljoen ton op een verbruik van 712 miljoen ton. Ondanks de opwarming van de aarde, nam de tarweproductie sinds 1994 in de wereld toe met 33 procent, en het areaal met 4 procent. Wellicht zijn de rassen en teeltmethoden in die periode verbeterd en is er door de opwarming meer grond beschikbaar gekomen waar tarwe geteeld kan worden.

Een groep wetenschappers verbonden aan de Oostenrijkse onderzoeksorganisatie IIASA, concludeerde dan weer dat de gevolgen van de klimaatverandering voor de landbouw nog onzeker zijn. Volgens hen kan de landbouw in 2050 zowel 3 procent meer, als 18 procent minder calorieën opbrengen, maar een scenario met een afname van enkele procenten lijkt het meest waarschijnlijk, zeker in Latijns-Amerika. Wel wordt denkbaar geacht dat de dalende opbrengst daar gecompenseerd zal worden door meer grond in gebruik te nemen om de export naar Noord-Amerika te kunnen opvoeren. Dat laatste zal minder het geval zijn in Europa. Tot slot verwachten de onderzoekers ook dat de behoefte aan irrigatie in landbouwgebieden sterk zal toenemen, al zal pas binnen enkele decennia duidelijk vast te stellen zijn in welke regio’s.

Bron: Boerderij / AgriHolland

Volg VILT ook via